گروه های خبری
آرشیو
  • بهروز عطایی از سازمان لیگ فدراسیون والیبال حسابی شاکی است. چرا که سازمان لیگ با اینکه پیام خراسان را از جدول تیم های لیگ برتری حذف کرده اما هیچ ابلاغ کتبی به باشگاه ها نداده است.