گروه های خبری
آرشیو
  • با علی‌اکبر قلیچ هم‌صحبت شدیم تا برایمان از حضورش در حسینیه امام خمینی (ره) در حضور مقام معظم رهبری و برنامه‌هایش برای آینده بگوید.
  • قاسم صرافان، شاعری و امید رهبران تنظیم این ترانه را برعهده داشتند