گروه های خبری
آرشیو
  • با حکم وزیر بهداشت؛
    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر هادی میرزایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل منصوب کرد.