گروه های خبری
آرشیو
 • پشت پرده‌ی قرارداد گازی lflng؛
  کرسنتی جدید در راه است؟!
  در ادامه مشخص شد که این قرارداد نه برای فروش گاز فلر بلکه گاز شیرین بسته شده است آن هم به قیمتی اندک. قرار دادی که کارشناسان اجرایی شدن آن را موجب خسارات همسنگ با قرارداد کرسنت یا حتی خساراتی بیشتر از آن بیان می‌کنند.
 • دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران درگفتگو با خبرنامه دانشجویان ایران:
  علی‌رغم دستور قاطع رهبری، مسئله حقوق‌های نجومی پیگیری نشد
  مسئله حقوق‌های نجومی که هم با ترازوی شرع غیر شرعی است و هم از نگاه قانون، غیر قانونی از مدتها پیش در فضای رسانه‌ای کشور و افکار عمومی مطرح بوده و از عالی‌ترین مقام کشور تا عموم مردم در هر کسوتی به طریقی با این مساله درگیر بوده‌اند.
 • همه کارشناسان داوری معتقدند که دربی پایتخت را فغانی سوت خواهد زد و حتی باشگاه استقلال این مساله را رسانه‌ای کرده اما مسئولان دپارتمان داوری اصرار دارند که هنوز داور دربی انتخاب نشده است.