گروه های خبری
آرشیو
  • دبیر شورای صنفی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین گفت: ورود دانشجویان تازه وارد و مشکلات روحی و روانی فشار‌های کنکور دچار آن شده از مواردی است که سلامت دانشجویان و خوابگاه‌ها را تهدید می‌کند.
  • دبیر شورای صنفی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین گفت: ورود دانشجویان تازه وارد و مشکلات روحی و روانی فشار‌های کنکور دچار آن شده از مواردی است که سلامت دانشجویان و خوابگاه‌ها را تهدید می‌کند.
  • علی شیخ الاسلامی؛
    آزادی مشروط، غلبه حاشیه بر متن
    در این فیلم کارگردان به جای تاکید بر بحران بلوغ نوجوان و قراردادن این موضوع در متن داستان، این مساله را به حاشیه می برد و بی سوادی و لودگی دکتر روانشناس را در متن قرار می دهد.