گروه های خبری
آرشیو
  • تشکیل صف‌های طولانی در سلف دانشگاه مازندران برای دریافت غذا در روزهای ابتدایی سال تحصیلی
  • وزارت بهداشت اعلام کرد:
    ۶۵درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی دو منوی غذایی دارند
    نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حدود ۶۵ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دو منوی غذایی، حدود ۳۴ درصد دانشگاه‌ها دارای یک منو در وعده ناهار و همچنین ۷۲ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دو منو و ۲۷ درصد دارای یک منو در وعده شام هستند.
  • تورهای مسافرتی آفری