گروه های خبری
آرشیو
  • غلام‌رضا کاظمیان‌پور
    تصمیم جدید آمریکا؛ ابتکار یا استیصال!
    درگیری احتمالی با آمریکا می تواند بغض فرو خورده شده و نفرت انباشته شده ناشی از ده ها سال ظلم و دخالت و زورگوئی های آمریکا نسبت به مردم ایران را همچون آتشفشانی از خشم و انتقام، بر سر آمریکا و نظامیان آن فرو بریزد.