گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و پنجاه و پنج؛
    «جنایت و مکافات»؛ در اجرای عدالت، هدف وسیله را توجیه می‌کند؟!
    پیرزن رباخوار شپشی در جامعه است که جز مکیدن خون دیگران کاری از پیش نمی‌برد و بودن او نه تنها برای جامعه مفید نیست که بسیار خطرناک نیز هست. راسکولنیکوف جهان را ناعادلانه می‌داند. به عقیده وی راه رهایی نسبی از این ناعادلانه بودن جهان، اخلاقی فضیلت‌محور است.