گروه های خبری
آرشیو
  • فاطمه علیزادنیا
    لغو تحریم‌ها، شاه بیت اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای
    لغو تحریم‌های موجود علیه ایران، شاه بیت اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای خود با کشورهای ۱+۵ بوده است و طرح موضوعاتی از قبیل اثبات بدعهدی ایالات متحده و یا دورکردن سایه شوم جنگ، عوام فریبی است و محلی از اعراب ندارد.