گروه های خبری
آرشیو
 • فاطمه محمدی
  درباره پرکشیدن یک مدیر انقلابی
  همکارانم در دفتر نهاد رهبری دانشگاه فراموش نخواهد کرد که همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر می شدند و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های جناحی را به حیطه‌ی فعالیتهای گسترده و اثرگذار خود راه نمی دادند.
 • فاطمه محمدی در واکنش به انتشار ویدئویی درباره ترویج چندهمسری متن زیر را منتشر کرد.
 • فاطمه محمدی
   ارائه الگوهای درست،‌ راهکاری برای رونق انتخابات
  انتخابات به مثابه یکی از مهمترین عرصه های ارتقاء فهم مردم در جمهوری اسلامی است.در شرایط فعلی الگوی رای مردم در انتخاب نامزدها چیست؟ حداکثر نقش مردم در لیست های بسته شده به چه مقدار است؟در خطای شناختی مردم، فضای رسانه و اجتماع چه اندازه تاثیرگذار است؟تا زمانی که...