گروه های خبری
آرشیو
  • به بهانه دریافت هفت سیمرغ برای آخرین ساخته نرگس آبیار؛
    واکاوی «شبی که ماه کامل شد» از منظر ۳ کارشناس سینما
    نرگس آبیار در این فیلم نیز مانند چند فیلم گذشته اش راوی قصه ای از زنان این سرزمین است. آبیار با فیلم شبی که ماه کامل شد ثابت می کند که زبان فیلم را می شناسد وبر ابزار این هنر ارزشمند مسلط است.