گروه های خبری
آرشیو
  • اتفاقی عجیب که برای بار چندم تکرار می شود
    اعتراض دولتی ها به نظارت دیوان محاسبات/ سیف: ورود دیوان محاسبات به موضوع رانت 650 میلیون یوروریی محل ابهام است
    ماجرای رانت 650 میلیون یوروریی با همه شواهد محرز و مشخصی که از سوی نهادهای نظارتی در تایید آن وجود دارد، بعد از عبور از فاز تکذیب وزیر دادگستری، به مرحله اعتراض رییس بانک مرکزی به دیوان محاسبات به خاطر نظارت بر این فساد گسترده رسید.
  • پس از تایید رانت 650 میلیون یورویی توسط دیوان محاسبات
    حکایت دفاع تمام قد دولت از فساد و یک نامه
    روز سه شنبه دیوان محاسبات با انتشار نظر خود درباره پرونده 650 میلیون یورویی، آن را مصداق رانت تشخیص داده بود اما با توجه به تاثیر مثبت واردات نهاده های دامی بر بازار و عدم سوء نیت مسئولان، صرفا به تذکر در این رابطه اکتفا کرده بود. نوبخت در واکنش به گزارش دیوان...