گروه های خبری
آرشیو
 • حل المسائل فیزیک مدرن کرین زبان اصلی
 • درس فیزیک ۲ استاد محمدنژاد
 • امتحان انسان و محیط زیست پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت اول دی ماه
 • امتحان زبان انگلیسی ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان حسابان ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان هندسه ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم
 • امتحان آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان نگارش ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان زبان انگلیسی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان فارسی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان جغرافیای ایران پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان هندسه ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان عربی زبان قرآن ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان شیمی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان فیزیک ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • «خبرنامه دانشجویان ایران» منتشر کرد؛
  دانلود رایگان ۳۰ جزوه کاربردی دوران دبیرستان برای ترم اولی‌ها
  سه ماه از تعطیلی تابستانی گذشته است و بسیاری از دانشجویان درس های اصلی و پایه ای خود را از جمله ریاضی، فیزیک و... به فراموشی سپره اند. آنچه که در ادامه آمده دانلود ۳۰ جزوه پرتکرار برای دوره دروس اصلی دبیرستان است.
 • دانلود خلاصه جزوه فیزیک: تعادل جسم صلب
 • جزوۀ مفهومی بازتاب نور فیزیک ۱ دبیرستان قسمت دوم
 • مفاهیم و مباحث کلیدی فیزیک متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)