گروه های خبری
آرشیو
  • بررسی چگونگی دور زدن تحریم‌ها در مبادلات تجاری؛
    پیمان‌‌ پولی، آغازی بر پایان سلطه‌‌ی دلار
    تثبیت دلار به عنوان ارز بین‌‌المللی ، ابزاری سیاسی قدرتمندی را در اختیار ایالات‌‌ متحده قرار داد تا با اعمال تحریم‌‌های بانکی به کشورهای متخاصم به ویژه جمهوری اسلامی ایران زمینه‌‌ی سلطه‌‌ی سیاسی خود بر آن کشورها را فراهم کند. لذا به نظر میرسد که رویکرد اصلی در خنثی...