گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و دوازدهم؛
    رمانی که جنایات این روزهای میانمار را به تصویر می‌کشد
    کتاب رمان «مرد پشت روزنامه»، به‌قلم محبوبه زارع، و به‌ همت کانون اندیشۀ جوان منتشر شده است. محتوای این کتاب می‌تواند به وقایع تلخ این روزهایی که بر اصلِ انسانیت گذشت نیز مرتبط باشد، وقایعی که شاید صدا و تصویرش هر انسان حق طلبی را به واکنش وادارد.
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب سی و یکم
    عبور از هفتاد و هشت پلاک برای رسیدن به خانه باران
    "حسن کوچک، پا به پای تو می آید و علی همین نزدیکی است. عمر رو در روی تو ظاهر شده است : «از کجا می آیی، فاطمه ؟!» چنان خشمناک و غضب آلود به تو خیره می شود که حسن چادرت را محکم تر از پیش در دست می فشارد.