گروه های خبری
آرشیو
  • معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: هشت رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری اول مهر به رشته‌های دانشگاه خوارزمی افزوده می‌شود.
  • معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: برای اولین بار در تابستان امسال، ترم تابستانی در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.
  • معاون آموزشی دانشگاه:
    معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی از تقویت دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی این معاونت در راستای کیفیت بخشیدن به دوره‌های آموزشی خبر داد.