گروه های خبری
آرشیو
  • شنیدم که در روزگاران پیش، دل رستم از دشمنان بود ریش
    شعری طنز درباره حمایت از کالای ایرانی نوشته محمدرضا شکیبایی زارع را در ادامه می‌خوانید.
  • تا نباشد چیزکی…
    دخترِ خاله کتی با همین سوالات، رتبه ی در خور توجهی گرفت. نزدیک بیست هزار. نخندید. فسفرهای مغزش به دویست هزار هم نمی رسید چه برسد به بیست هزار.