گروه های خبری
آرشیو
  • نمونه سوال میانترم مدار الکتریکی ۱
  • محققان پرینتر سه بعدی ارزان قیمتی ساخته اند که می تواند مدار الکترونیکی را به طور مستقیم روی پوست کاربر چاپ کند.
  • نمونه سوال مدار الکتریکی ۲
  • مدار الکتریکی ۲ استاد عابدی
  • دانلود جزوه درسی مدار 2 استاد نادری
    جزوه‌ی مدارهای الکتریکی 2، دکتر نادری استاد دانشگاه امیرکبیر در این بخش قرار داده شده است که شامل ده بخش 1.عناصرتزویج 2. گراف ها 3. گره ومش حلقه وکات ست 4. معادلات حالت و ... است.