گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و دوازدهم؛
    رمانی که جنایات این روزهای میانمار را به تصویر می‌کشد
    کتاب رمان «مرد پشت روزنامه»، به‌قلم محبوبه زارع، و به‌ همت کانون اندیشۀ جوان منتشر شده است. محتوای این کتاب می‌تواند به وقایع تلخ این روزهایی که بر اصلِ انسانیت گذشت نیز مرتبط باشد، وقایعی که شاید صدا و تصویرش هر انسان حق طلبی را به واکنش وادارد.