گروه های خبری
آرشیو
  • آقای روحانی زیرساخت‌های دانشگاه مناسب تربیت معلم تراز ایران ما نیست و از حضرتعالی می‌خواهیم همکاری و تعامل همه دستگاه‌های کشور را در جهت سرمایه گذاری برای فردای خوب ایران عزیزمان و نسل‌های شایسته توانا و ارزشمند فراهم آورید
  • تورهای مسافرتی آفری