گروه های خبری
آرشیو
  • نیمه پنهان انقلاب مشروطه به روایت اسناد؛
    انتشار «جعبه‌سیاه سرکوب مشروطه» در تل‌آویو/ ۲
    محمد‌علی شاه تصمیم داشته است تا از روسیه معلمی زن را برای تعلیم زبان روسی به دخترانش استخدام کند. پس از مکاتبه با دوایر ذی‌ربط در روسیه به پیشنهاد میرزاشریف، زیباخانم دختر شاهزاده سرهنگ امیرکاظم میرزا (برادر خان‌بابا، داماد میرزا فتحعلی آخوندوف) راهی تهران شد.
  • نیمه پنهان انقلاب مشروطه به روایت اسناد؛
    انتشار «جعبه‌سیاه سرکوب مشروطه» در تل‌آویو/ ۱
    میزان نفوذ او در دربار ایران به حدی بوده است که یک سیاح نظامی روس که معاصر اسمیرنوف بوده و در آن دوره سفری به ایران داشته، در سفرنامه خود ذکر می‌کند ایرانی‌ها از روس‌ها به سختی می‌هراسند چراکه احساس می‌کنند در پشت سر هر تبعه روس ارتش روسیه ایستاده است.