گروه های خبری
آرشیو
  • ما دیگر از دورانی که روبات ها به عنوان ماشین هایی مصنوعی و کودن شناخته می شدند عبور کرده ایم. حالا ما با روبات هایی سر و کار داریم که انسان ها را درک می کنند و حتی برایتان شعر می گویند.
  • جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان لوح «بی خیالی» نسبت به مطالبات رهبری و دغدغه های نخبگان را به استاندار همدان اعطا کرد.
  • همکلاسی شهید - 25
    تنها شهیدی که زندگی جنگی خود را به صورت سفرنامه نوشته است
    15ساله بود که انقلاب 57 را تجربه کرد و عشق او به انقلاب و شوروی به رهبرش او را به سمت و سوی مبارزات انقلابی کشاند.او فعالیتهای خود را با عضویت در پایگاههای مقاومت بسیج در شهر خود دنبال کرد.