گروه های خبری
آرشیو
  • میثم گلدوست کوهساری
    از اعتراضات مردمی تا آشوبگری‌ها
    نادیده گرفتن امتیاز این امید و محدود کردن افق دید خود به صرف محکومیت آشوب‌طلبی از یک حضور حداکثری، آورده‌ای حداقلی را برداشت می‌کند.
  • میثم گلدوست کوهساری
    نگاه دیگر به یک معاهده
    تعریف تروریسم از دیدگاه ما با غربی ها متفاوت است به عقیده غربی‌ها گروه‌های مقاومت مثل حماس و حزب الله و سپاه پاسداران و جهاد اسلامی جزو گروه های تروریستی هستند که اعضای کنوانسیون باید با آنان به مبارزه بپردازند و برای مقابله با آن کشورها باید از تمام توان خود بهره...