گروه های خبری
آرشیو
  • میلاد همتی‌زاده
    نابالغی سیاسی یا بیم برخوردهای انضباطی؟
    بی شک یکی از ملزومات دانشجویی و دانشجو بودن ارائه دیدگاه‌ها،نظرات و دغدغه ها و مطالبه‌گری در حوزه های مختلف بویژه در عرصه سیاسی و اجتماعی است بنحوی که می‌توان گفت حقا بیان دیدگاه جزیی از ذات دانشجو است.