گروه های خبری
آرشیو
  • پس از برگزاری اولین جلسه شورای مزکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه و مراکز آموزش عالی (دفتر تحکیم وحدت)، مسئول هر واحد مشخض شد.
  • گزارش ویدئویی از اولین روز سی و ششمین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت
  • افتتاحیه سی و ششمین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت شروع شد.
  • سی و ششمین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت از ۲۵ الی ۲۷ تیرماه در دانشگاه تبریز برگزار می‌گردد.