گروه های خبری
آرشیو
  • بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف اسفند ماه سال گذشته بیش از 15 پروژه و فعالیت عمرانی در این دانشگاه اجرایی شده است.
  • کارشناس کمیته برنامه و بودجه مازندران تعداد پروژه های مازندران در سال گذشته را چهار هزارو ۹۲۸ پروژه بیان کرد و گفت: هزار و ۳۶۰ پروژه پارسال در استان تکمیل شده است.