گروه های خبری
آرشیو
  • کارگاه دو روزه‌ای با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی و ارشد با مبانی پایه‌ای بیوانفورماتیک در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.
  • تورهای مسافرتی آفری