گروه های خبری
آرشیو
 • امیرحسین ثابتی در توئیت جدید خود نوشت: مشتاقم امشب گفتگوی دکتر کریم مجتهدی با شوکران را ببینم. کسی که غرب را بهتر از خیلی از مدعیان میشناسد و درعین حال مرزبندی روشنی با تفکر غرب دارد.
 • تاریخ مشروطه در گفتگویی با کریم مجتهدی؛
  هنوز هم بحث‌های اصلی را نداریم
  این‌طور به نظر من می‌رسد که عده‌ای زیربنایی و پنهانی اقداماتی می‌کنند و برای اینکه موفق شوند، از یک عده‌ای که ناوارد هستند و نادانسته وارد بازی آنها شده‌اند استفاده می‌کنند. قربانی‌ای که از این جریان گرفته می‌شود، خودتان بهتر می‌دانید که نوری است.
 • شماره هفتم «عصر اندیشه» منتشر شد؛
  اسرار مرگ هیتلر، مافیا در علوم انسانی و گفتگوهای خواندنی با پیروز مجتهدزاده، صادق خرازی و دکتر گلشنی
  شماره جدید «عصر اندیشه» شامل3 گفتگو با دکتر کریم مجتهدی، دکتر مهدی گلشنی و حجت‌الاسلام رضا غلامی پیرامون «مافیا در علوم انسانی» و 3 گفتگو با دکتر پیروز مجتهدزاده، دکتر صادق خرازی و بهروز کمالوندی درباره «نقد مذاکرات هسته‌ای از منظر علوم انسانی» است.
 • سخنرانی و پرسش و پاسخ شنیدنی استاد کریم مجتهدی در دانشگاه تهران:
  تا آنجا که مقدور است ایرانی بمانید/ علم به آخر نرسیده است/ به علوم انسانی فعلی نیازی نداریم +صوت
  علوم انسانی باید خوانده شود و به عینه تقلید شود. تا دورکیم که باید نقدش کنید و قابل نقد هم هست را نخوانید نمی توانید جامعه شناسی را بفهمید. ما نیازمند این علوم نیستیم؛ درواقع ما تظاهر به جامعه شناسی، روان شناسی و... می کنیم.
 • فیلم:: نقدی بـر دیدگـاه «محمود سریع القلم» در بـاب توسعـه یـافتگــی
  برخی بحث های نخبگان فکری ما در باب «توسعه» حول مبانی فلسفی این مفهوم است. اینکه توسعه یافتگی یعنی چه؟ این تقسیم بندی از کجا ناشی می شود؟ نظام جهانی چگونه به کشورهای شمال-جنوب یا مرکز-پیرامون تقسیم می شود؟ اما محمود سریع القلم، استاد دانشگاه بهشتی چنین نیست.
 • تورهای مسافرتی آفری