گروه های خبری
آرشیو
  • کمیکال ماده شیمیایی جدیدی است که مصرف آن فرد را به کمای کوتاه مدت می‌برد. مردانی که این ماده مخدر را مصرف می‌کنند هیچ گاه بچه‌دار نمی‌شوند.