گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 139042

معرفی مراکز دانشگاهی-15

با دانشگاه مازندران آشنا شوید

دانشگاه مازندران هم اکنون، بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی استان به شمار می رود دارای سابقه ای بالغ بر 35 سال است که هسته اولیه آن را موسسه آموزش عالی اقتصادی و اداری مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر(دانشگاه شمال) تشکیل داده اند.

خبرنامه دانشجویان ایران: باشروع انتخاب رشته آزمون سراسری، اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود و دانشجویان آینده باید بدانند که دانشگاه مورد انتخاب چه ویژگی هایی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به نقشی که دانشگاه می تواند در پیشرفت علمی دانشجویان و شکل گیری مسیر زندگی جوانان داشته باشد، باید قبل از انتخاب رشته و دانشگاه، در مورد هریک از آنها شناخت دقیقی بدست آورد. آشنایی با رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها در مقاطع مختلف نیز جز مواردی است که دانشجویان را برای انتخاب بهتر کمک می کند.

در این گزارش سعی شده است که ضمن معرفی دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشگاه های سراسری، دانشکده های موجود در این دانشگاه و رشته های تحصیلی هریک از آنها معرفی شود.

دانشگاه مازندران هم اکنون، بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی استان به شمار می رود دارای سابقه ای بالغ بر 35 سال است که هسته اولیه آن را موسسه آموزش عالی اقتصادی و اداری- مدرسه عالی علوم کشاورزی- موسسه آموزشی کشاورزی گرگان- مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر(دانشگاه شمال) تشکیل داده اند که در سال 1358 و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی یافته است.

این دانشگاه هم اکنون در آستانه 30 سالگی دارای 8 دانشکده علوم پایه، هنر ومعماری، حقوق و علوم سیاسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم اقتصادی و اداری و فنی ومهندسی در مجموعه ی پردیس است و حدود ده هزار دانشجو در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در 42 گروه آموزشی در دوره های روزانه و شبانه به تحصیل می پردازند.

کار آموزش و تدریس دانشجویان را 10 استاد، 18 دانشیار، 107 استادیار، 43 مربی و در مجموع 176 عضو هیات علمی بر عهده دارند.

دانشگاه مازندران ضمن تحویل پانزده هزار نفر متخصص و فارغ التحصیل به جامعه، نه هزار و ششصد و چهل و پنج دانشجو را جهت تربیت در دامان خود جای داده است. در حال حاضر این مرکز آموزش عالی براساس سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهداف متعددی در عرصه تولید علم، فناوری و پژوهش، خدمات آموزشی و فعالیت های فرهنگی در عرصه تبادل اندیشه و شکوفا نمودن استعدادها و اندیشه های نسل فرهیخته جامعه بعهده دارد و برهمین اساس با اتخاذ راهبردهایی در حوزه طرحهای عمرانی، برنامه های زمان بندی شده آموزشی، پروژه‌ها و طرح های پژوهشی فعالیت های مجدانه ای دردست اقدام دارد.

عناوین دانشکده های دانشگاه مازندران به این شرح است:

دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشکده دامپزشکی- دانشکده شیمی- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشکده علوم پایه- دانشکده علوم ریاضی- دانشکده فنی و مهندسی- دانشکده هنر و معماری.

ردیف

دانشکده

رشته تحصیلی

مقطع

1

الهیات و معارف اسلامی

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی و کارشناسی ارشد

2

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

3

الهیات و معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی – مبانی نظری اسلام

کارشناسی ارشد

4

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

5

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

6

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

7

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی و تربیت بدنی عمومی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

8

تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیومکانیک ورزشی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

9

حقوق و علوم سیاسی

حقوق

کارشناسی

10

حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

11

حقوق و علوم سیاسی

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

12

حقوق و علوم سیاسی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد و دکتری

13

حقوق و علوم سیاسی

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

14

حقوق و علوم سیاسی

روابط بین الملل

کارشناسی ارشد

15

دامپزشکی

بهداشت مواد غذایی

کارشناسی

16

دامپزشکی

بهداشت و بازرسی گوشت

کارشناسی

17

شیمی

شیمی محض

کارشناسی

18

شیمی

شیمی کاربردی

کارشناسی

19

شیمی

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد و دکتری

20

شیمی

شیمی آلی 

کارشناسی ارشد و دکتری

21

شیمی

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد و دکتری

22

شیمی

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد و دکتری

23

شیمی

نانو شیمی

کارشناسی ارشد

24

شیمی

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد

25

علوم اقتصادی و اداری

اقتصاد بازرگانی

کارشناسی

26

علوم اقتصادی و اداری

اقتصاد نظری

کارشناسی

27

علوم اقتصادی و اداری

اقتصاد

کارشناسی ارشد

28

علوم اقتصادی و اداری

حسابداری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

29

علوم اقتصادی و اداری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

30

علوم اقتصادی و اداری

مدیریت صنعتی

کارشناسی

31

علوم اقتصادی و اداری

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

32

علوم اقتصادی و اداری

اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد

33

علوم اقتصادی و اداری

مدیریت بازرگانی با گرایش، تحول، مالی و بازاریابی بین المللی

کارشناسی ارشد

34

علوم اقتصادی و اداری

مدیریت صنعتی با گرایش، تولید، تحقیق در عملیات و مالی

کارشناسی ارشد

35

علوم انسانی و اجتماعی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

36

علوم انسانی و اجتماعی

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

37

علوم انسانی و اجتماعی

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

38

علوم انسانی و اجتماعی

مترجمی زبان روسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

39

علوم انسانی و اجتماعی

علوم اجتماعی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

40

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

41

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت جهانگردی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

42

علوم انسانی و اجتماعی

جغرافیا و برنامه ریزی و شهری

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

43

علوم پایه

فیزیک هسته ای

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

44

علوم پایه

ذرات بنیادی

کارشناسی ارشد و دکتری

45

علوم پایه

فیزیک حالت جامد

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

46

علوم پایه

گرانش و کیهان شناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

47

علوم پایه

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

48

علوم پایه

نجوم و اختر فیزیک

کارشناسی ارشد و دکتری

49

علوم پایه

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

50

علوم پایه

زیست شناسی- علوم جانوری

کارشناسی

51

علوم پایه

علوم گیاهی- سیستماتیک اکولوژی

کارشناسی ارشد

52

علوم پایه

علوم جانوری- فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

53

علوم پایه

زیست شناسی- سلولی و مولکولی

کارشناسی

54

علوم پایه

زیست شناسی- میکروبیولوژی

کارشناسی

55

علوم پایه

علوم سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد و دکتری

56

علوم پایه

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

57

فنی و مهندسی

ریاضی آنالیز

دکتری

58

فنی و مهندسی

جبر

دکتری

59

فنی و مهندسی

هندسه توپولوژی

دکتری

60

فنی و مهندسی

ریاضی محض (گرایش آنالیز)

کارشناسی ارشد

61

فنی و مهندسی

ریاضی محض (گرایش هندسه)

کارشناسی ارشد

62

فنی و مهندسی

ریاضی محض (گرایش جبر)

کارشناسی ارشد

63

فنی و مهندسی

ریاضی( گرایش جبر ،هندسه،آنالیز)

کارشناسی ارشد

64

فنی و مهندسی

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

کارشناسی ارشد

65

فنی و مهندسی

علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی

کارشناسی ارشد

66

فنی و مهندسی

ریاضی محض

دکتری

67

فنی و مهندسی

ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق درعملیات )

کارشناسی ارشد

68

فنی و مهندسی

ریاضی فیزیک

کارشناسی ارشد

69

فنی و مهندسی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

70

فنی و مهندسی

آمار و کاربردها

کارشناسی

71

فنی و مهندسی

علوم کامپیوتر

کارشناسی

72

فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران

کارشناسی و کارشناسی ارشد

73

فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی شیمی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

74

فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

75

فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی

76

فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی مکانیک

کارشناسی

77

هنر و معماری

گروه آموزشی معماری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

78

هنر و معماری

گروه آموزشی شهرسازی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

79

هنر و معماری

گروه آموزشی پژوهش هنر

کارشناسی و کارشناسی ارشد

80

هنر و معماری

گروه آموزشی صنایع دستی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

81

هنر و معماری

گروه آموزشی باستان شناسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

82

هنر و معماری

گروه آموزشی کتابت و نگارگری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه

ردیف

دانشکده

آدرس

تلفن

1

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مازندارن - بابلسر - خیابان شهید بهشتی- بلوار شهید ذوالفقاری -پردیس دانشگاه 

01125342608

2

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان بوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ پردیس دانشگاه

 

35302201 (011)

3

دانشکده دامپزشکی

آمل، خیابان امام خمینی (ره)، آفتاب 24

7و2271055-0121

4

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مازندارن - بابلسر - خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه

5342501

5

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مازندارن - بابلسر - خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه

-

6

دانشکده علوم پایه

بابلسر - خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه مازندران

35342161 (011)

7

دانشکده علوم ریاضی

بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران

35345993-011

8

دانشکده فنی و مهندسی

بابلسر- خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه مازندران - 

5-5342901-0112

9

دانشکده هنر و معماری

بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران

35302711

10

مجتمع خوابگاه شهید نواب پسران

 

بابلسر بلوار آیت الله طالقانی

01125255205

11

مجتمع خوابگاه حضرت زینب (س) دختران

مجتمع خوابگاه حضرت زینب (س)

01125244402

 
توضیحات پیوست دفترچه انتخاب رشته 93
-1 این دانشگاه فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی و یا اسکان دانشجویی می باشد.
2- دانشکده دامپزشکی آمل و دانشکده گردشگری نوشهر نیز فاقد امکانات خوابگاهی و اسکان است.
3- آدرس: بابلسر، خیابان پاسداران.‬

 

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری
  • نظرسنجی

    باتوجه به آموزش مجازی دانشگاه‌ها در طول ترم جاری، با کدام نوع از امتحانات پایان ترم موافق هستید؟

    امتحانات حضوری
    امتحانات غیرحضوری
    مشاهده نتایج