تاریخ انتشار: چهارشنبه 1393/05/29 - 23:40
کد خبر: 139583

معرفی مراکز دانشگاهی-16

با دانشگاه تبریز آشنا شوید

با دانشگاه تبریز آشنا شوید

دانشگاه تبریز، دانشگاهی با سابقه علمی درخشان و دارای پتانسیل‌های بالای علمی که در شمال غرب کشور پایگاه علم مداران و محققان بشمار می‌رود. آزمایشگاه‌های بسیار مجهز و کاربردی، برقراری ارتباط مناسب با بازار کار و صنعت و پیوند این دانشگاه با مراکز صنعتی استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی است.

خبرنامه دانشجویان ایران: داوطلبان کنکور با انتخاب رشته های مورد در نظر در دانشگاه های مختلف نوعی سرنوشت درسی خود را انتخاب می کنند، با این انتخاب قطعاً اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود و دانشجویان آینده باید بدانند که دانشگاه مورد انتخاب چه ویژگی هایی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به نقشی که دانشگاه می تواند در پیشرفت علمی دانشجویان و شکل گیری مسیر زندگی جوانان داشته باشد، باید قبل از انتخاب رشته و دانشگاه، در مورد هریک از آنها شناخت دقیقی بدست آورد. آشنایی با رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها در مقاطع مختلف نیز جز مواردی است که دانشجویان را برای انتخاب بهتر کمک می کند.

در این گزارش سعی شده است که ضمن معرفی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از دانشگاه های سراسری، دانشکده های موجود در این دانشگاه و رشته های تحصیلی هریک از آنها معرفی شود.

دانشگاه تبریز، دانشگاهی با سابقه علمی درخشان و دارای پتانسیل های بالای علمی که در شمال غرب کشور پایگاه علم مداران و محققان بشمار می رود. آزمایشگاه های بسیار مجهز و کاربردی، برقراری ارتباط مناسب با بازار کار و صنعت و پیوند این دانشگاه با مراکز صنعتی استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی و امیدواری است. دانشگاه صنعتی تبریز که مانند شهری کوچک دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز را در خودجای داده برای فردای دانشمندان ایران نقطه امید محسوب می شود.

رشته ها و دانشکده های دانشگاه به شرح زیر است:

ردیف

دانشکده

گروههای آموزشی

رشته تحصیلی/گرایش

مقاطع

1

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

2

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

3

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد و دکتری

4

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

زبان و ادبیات فرانسه

زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

5

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

فلسفه

فلسفه

کارشناسی و دکتری

6

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

فلسفه

فلسفه تطبیقی

کارشناسی ارشد

7

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

فلسفه

فلسفه غرب

کارشناسی ارشد

8

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

فرهنگ و زبانهای باستانی

فرهنگ و زبانهای باستانی

کارشناسی ارشد

9

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد بازرگانی

کارشناسی

10

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد نظری

کارشناسی

11

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

12

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

13

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد بین الملل

دکتری تخصصی

14

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد صنعتی

دکتری تخصصی

15

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد منابع و محیط زیست

دکتری تخصصی

16

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد اسلامی

دکتری تخصصی

17

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد شهری

دکتری تخصصی

18

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد مالی

دکتری تخصصی

19

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد سنجی

دکتری تخصصی

20

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

مدیریت

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

21

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

مدیریت

مدیریت استراتژیک

کارشناسی ارشد

22

اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

مدیریت

MBA و مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

23

الهیات و علوم اسلامی

معارف اسلامی

معارف اسلامی

کارشناسی

24

الهیات و علوم اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

25

الهیات و علوم اسلامی

فقه وحقوق اسلامی

فقه وحقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

26

الهیات و علوم اسلامی

کلام اسلامی

کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

27

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی

28

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی محض

کارشناسی ارشد و دکتری

29

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ارشد

30

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

تغذیه ورزشی

کارشناسی ارشد

31

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

دکتری

32

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

رفتار حرکتی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

33

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ارشد

34

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

روانشناسی ورزشی

کارشناسی ارشد

35

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

دکتری

36

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

دکتری

37

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

آموزش تربیت بدنی

دکتری

38

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

کنترل حرکتی

دکتری

39

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

کارشناسی و دکتری

40

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی محض

کارشناسی ارشد

41

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزش

کارشناسی ارشد

42

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد

43

جغرافیا

ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

44

جغرافیا

آب و هواشناسی

آب و هواشناسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

45

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

46

حقوق و علوم اجتماعی

علوم اجتماعی 

علوم اجتماعی  (پژوهشگری)

کارشناسی و کارشناسی ارشد

47

حقوق و علوم اجتماعی

علوم اجتماعی 

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)

کارشناسی

48

حقوق و علوم اجتماعی

علوم اجتماعی 

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

49

حقوق و علوم اجتماعی

علوم اجتماعی 

جامعه شناسی اقتصادی (با گرایش توسعه)

دکتری

50

حقوق و علوم اجتماعی

حقوق قضایی

حقوق

کارشناسی

51

حقوق و علوم اجتماعی

حقوق قضایی

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

52

حقوق و علوم اجتماعی

حقوق قضایی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

53

حقوق و علوم اجتماعی

حقوق قضایی

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

54

حقوق و علوم اجتماعی

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

55

حقوق و علوم اجتماعی

علوم سیاسی

اندیشه های سیاسی در اسلام

کارشناسی ارشد

56

حقوق و علوم اجتماعی

تاریخ

تاریخ

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

57

دامپزشکی

علوم پایه

بیوشیمی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و مدرک DVM

58

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

دکتری عمومی دامپزشکی

59

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

کارشناسی ارشد بافت شناسی

60

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

61

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت

62

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

63

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

64

دامپزشکی

علوم پایه

بافت شناسی و تشریح میکروسکوپی

مقطع کاردانی دامپزشکی

65

دامپزشکی

علوم پایه

فارماکولوژی و سم شناسی

مقطع دکترای حرفه­ای دامپزشکی

66

دامپزشکی

علوم پایه

فارماکولوژی و سم شناسی

مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

67

دامپزشکی

علوم پایه

فارماکولوژی و سم شناسی

مقطع کاردانی دامپزشکی

68

دامپزشکی

علوم پایه

فیزیولوژی

دکترای عمومی دامپزشکی

69

دامپزشکی

علوم پایه

فیزیولوژی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

70

دامپزشکی

علوم پایه

فیزیولوژی

کاردانی دامپزشکی

71

دامپزشکی

علوم پایه

 آناتومی

مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی

72

دامپزشکی

علوم پایه

آناتومی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

73

دامپزشکی

علوم پایه

آناتومی

کاردانی دامپزشکی

74

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

پاتولوژی

کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

75

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

انگل شناسی

کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی ارشد انگل شناسی

76

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

میکروبیولوژی

کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

77

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

بیماری های داخلی دام های بزرگ

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

78

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

بیماری های داخلی دام های کوچک

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

79

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

جراحی و رادیولوژی

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

80

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

مامایی و بیماری های تولید مثل

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

81

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

بهداشت و بیماریهای طیور

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

82

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

کلینیکال پاتولوژی

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

83

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

تغذیه دام

کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

84

دامپزشکی

بهداشت موادغذایی وآبزیان

بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

85

دامپزشکی

بهداشت موادغذایی وآبزیان

بخش آبزیان

کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

86

ریاضی

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

87

ریاضی

ریاضی محض

 

ریاضی محض

گرایش های آنالیز، جبر، هندسه و منطق

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

88

ریاضی

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

89

ریاضی

علوم کامپیوتر 

علوم کامپیوتر 

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

90

ریاضی

آمار

آمار

کارشناسی و کارشناسی ارشد

91

شیمی

شیمی آلی و بیوشیمی

شیمی آلی و بیوشیمی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

92

شیمی

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

93

شیمی

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

94

شیمی

شیمی کاربردی

شیمی کاربردی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

95

شیمی

شیمی معدنی

شیمی معدنی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

96

شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

97

علوم تربیتی و روان شناسی

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

98

علوم تربیتی و روان شناسی

روان شناسی بالینی

روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد و دکتری

99

علوم تربیتی و روان شناسی

روان شناسی بالینی

اعصاب شناختی

دکتری

100

علوم تربیتی و روان شناسی

روان شناسی بالینی

روان شناسی مدرسه

کارشناسی ارشد

101

علوم تربیتی و روان شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

102

علوم تربیتی و روان شناسی

علوم تربیتی

علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی

کارشناسی

103

علوم تربیتی و روان شناسی

علوم تربیتی

علوم تربیتی با گرایش آموزش  و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

کارشناسی

104

علوم تربیتی و روان شناسی

علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد و دکتری

105

علوم تربیتی و روان شناسی

علوم تربیتی

برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

106

علوم طبیعی

علوم زیست جانوری

علوم زیست جانوری

گرایش های کارشناسی ارشد این رشته عبارت اند از: (ژنتیک، بیوشیمی، فیزیولوژی و میکروبیولوژی)

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

107

علوم طبیعی

علوم زیست گیاهی

علوم زیست گیاهی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

108

علوم طبیعی

علوم زمین

علوم زمین

کارشناسی

109

علوم طبیعی

علوم زمین

علوم زمین در گرایش های پترولوژی، آب شناسی، زمین شناسی اقتصادی، تکتونیک، چینه و فسیل

کارشناسی ارشد

110

علوم طبیعی

علوم زمین

علوم زمین در سه گرایش پترولوژی، آب شناسی و زمین شناسی اقتصادی

دکتری

111

آموزشکده فنی مهندسی مرند

مهندسی عمران

مهندسی عمران عمران

کارشناسی پیوسته

112

آموزشکده فنی مهندسی مرند

مهندسی عمران

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

113

آموزشکده فنی مهندسی مرند

ساختمان

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

114

آموزشکده فنی مهندسی مرند

مهندسی عمران

مهندسی اجرایی

کارشناسی ناپیوسته

115

آموزشکده فنی مهندسی مرند

مهندسی عمران

ساختمانهای بتنی

کاردانی

116

آموزشکده فنی مهندسی مرند

ریاضیات وکاربردها

ریاضیات وکاربردها

کارشناسی

117

آموزشکده فنی مهندسی مرند

نقشه برداری

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

118

آموزشکده فنی مهندسی مرند

نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

119

فیزیک

فیزیک حالت جامد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

120

فیزیک

فیزیک نظری و اختر فیزیک

فیزیک نظری و اختر فیزیک

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

121

فیزیک

فیزیک اتمی مولکولی

فیزیک اتمی مولکولی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

122

فیزیک

فیزیک هسته ای

فیزیک هسته ای

کارشناسی و کارشناسی ارشد

123

کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

کارشناسی

124

کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی با گرایش‍های: انرژی در کشاورزی، برداشت محصولات کشاورزی، مهندسی پس از برداشت و کشاورزی دقیق

دکتری

125

کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

کارشناسی ارشد

126

کشاورزی

گیاه پزشکی

گیاه پزشکی

کارشناسی

127

کشاورزی

گیاه پزشکی

رشته‌های حشره‌شناسی و بیماری‌شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

128

کشاورزی

گیاه پزشکی

حشره‌شناسی کشاورزی

دکتری

129

کشاورزی

مهندسی فضای سبز

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

130

کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی   (تبدیل مواد غذایی)

کارشناسی

131

کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی و شیمی موادغذایی

کارشناسی ارشد

132

کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی

دکتری

133

کشاورزی

علوم دامی

 

علوم دامی

کارشناسی

134

کشاورزی

علوم دامی

گرایش‌های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی دام، مدیریت واحدهای دامپروی

کارشناسی ارشد

135

کشاورزی

علوم دامی

گرایش های تغذیه طیور، تغذیه نشخوارکنندگان، اصلاح نژاد دام

دکتری

136

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

گرایش‌ زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

137

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

گرایش‌های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

138

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

گرایش‌های زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی)، اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

دکتری

139

کشاورزی

خاکشناسی

گرایش خاک شناسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

140

کشاورزی

خاکشناسی

گرایش‌های پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

دکتری

141

کشاورزی

باغبانی

گرایش علوم باغبانی

کارشناسی

142

کشاورزی

باغبانی

گرایش‌های سبزیکاری و میوه‌کاری

کارشناسی ارشد و دکتری

143

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

144

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

مدیریت کشاورزی

کارشناسی ارشد

145

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

رشته توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

146

کشاورزی

مهندسی آب

مهندسی آب

کارشناسی

147

کشاورزی

مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد و دکتری

148

کشاورزی

مهندسی آب

سازه های آبی

کارشناسی ارشد

149

کشاورزی

مهندسی آب

منابع آب 

کارشناسی ارشد

150

کشاورزی

مهندسی آب

سازه‌های آبی

دکتری

151

کشاورزی

مهندسی آب

مهندسی منابع آب

دکتری

152

دانشکده کشاورزی اهر

علوم و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

153

دانشکده کشاورزی اهر

جنگلداری

جنگلداری

کارشناسی

154

دانشکده کشاورزی اهر

علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

155

دانشکده کشاورزی اهر

علوم دامی

علوم دامی (تغذیه دام)

کارشناسی ارشد

156

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی

157

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد

158

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی

159

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

گرایش‌های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در گروه مهندسی برق-الکترونیک

1)    طراحی مدارات مجتمع آنالوگ

2)    طراحی مدارات مجتمع دیجیتال

3)    طراحی مدارات مجتمع نوری

4)    سیستم های MEMS

کارشناسی ارشد

160

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق - قدرت

گروه مهندسی برق-قدرت دارای دو گرایش "الکترونیک قدرت و سیستم" و "ماشین‌های الکتریکی و درایو" می‌باشد

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

161

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق - کنترل

مهندسی برق - کنترل

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

162

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق - کنترل

مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل

کارشناسی ارشد

163

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-مخابرات

گرایش‌های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در گروه مهندسی برق-مخابرات

1)    پردازش سیگنال

2)    مخابرات بی‌سیم

3)    میدان

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

164

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی سخت افزار

کارشناسی

165

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد

166

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

167

مهندسی عمران

مهندسی عمران سازه

عمران – سازه

کارشناسی

168

مهندسی عمران

مهندسی عمران سازه

سازه

کارشناسی ارشد و دکتری

169

مهندسی عمران

مهندسی عمران سازه

زلزله

کارشناسی ارشد

170

مهندسی عمران

مهندسی عمران آب

مهندسی عمران آب

کارشناسی

171

مهندسی عمران

مهندسی عمران آب

مهندسی عمران آب

گرایش های: آب، سازه‌های دریایی، سازه‌های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد

172

مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران خاک،پی و راه

مهندسی عمران خاک،پی و راه

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

173

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری

مهندسی نقشه برداری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

174

مهندسی عمران

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

175

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک با گرایش های حرارت و سیالات و طراحی جامدات

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

176

مهندسی مکانیک

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی ساخت و تولید

کارشناسی و کارشناسی ارشد

177

مهندسی مکانیک

مهندسی مواد

مهندسی مواد- متالورژی صنعتی

کارشناسی

178

مهندسی مکانیک

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع در چهار گرایش (تکنولوژی صنعتی ،تولید صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم و مهندسی صنایع – صنایع )

کارشناسی

179

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

180

مهندسی فناوری های نوین

مهندسی فتونیک(نانو فتونیک)

مهندسی فتونیک(نانو فتونیک)

کارشناسی ارشد

181

مهندسی فناوری های نوین

مهندسی نانو فناوری(نانو الکترونیک)

مهندسی نانو فناوری(نانو الکترونیک)

کارشناسی ارشد

182

مهندسی فناوری های نوین

مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

183

مهندسی فناوری های نوین

مهندسی فتونیک(مخابرات نوری)

مهندسی فتونیک(مخابرات نوری)

کارشناسی ارشد

184

دانشکده فنی مهندسی میانه

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

کارشناسی

185

مهندسی شیمی و نفت

مهندسی فرآیند

مهندسی فرآیند

کارشناسی

186

مهندسی شیمی و نفت

مهندسی شیمی پیشرفته

مهندسی شیمی پیشرفته

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

187

مهندسی شیمی و نفت

مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر

کارشناسی

188

مهندسی شیمی و نفت

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

کارشناسی

189

مهندسی شیمی و نفت

محیط زیست

محیط زیست

کارشناسی

برخی ویژگی های دانشگاه

تاریخچه موزه موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
این موزه در سال 1328 خورشیدی تنها چهار سال پس از تاسیس دانشگاه تبریز که با دو دانشکده پزشکی و ادبیات تاسیس گردید بنا به صلاحدید مقامات وقت دانشگاه تبریز در یکی از سالنهای دانشکده ادبیات که در آن زمان در یک بنای استیجاری در خیابان ارتش جنوبی قرار داشت افتتاح گردید.

این موزه بعد از موزه ایران باستان ( ملی ) که در سال 1316 تاسیس شده است دومین موزه رسمی کشور محسوب می شود و در شهر تبریز که به شهر اولین­ها معروف است اولین موزه بحساب می آید. فعالیت این موزه در دو مقوله باستانشناسی و مردم شناسی آغاز گردید و اموال فرهنگی موجود در این موزه از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور که از کاوشهای باستانشناسی کشور بدست آمده­ و همچنین هدایای خیرین فرهنگی تامین شده است.‬

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، در نیمه دوم سال 1346 هجری شمسی با ادغام کتابخانه های دانشکده های مختلف تأسیس گردید و به منظور برآورد نیازهای علمی و اطلاعاتی برنامه های آموزشی و پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران مجدانه به توسعه مجموعه خود اقدام نمود. این کتابخانه بعد از سالها تلاش اکنون دارای 94000جلد کتاب چاپی، 29 جلد کتاب خطی، 93000 جلد کتاب دیجیتالی و 20000 جلد کتاب خطی و چاپ سنگی دیجیتالی می باشد.

پژهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی بعنوان رصدخانه دانشگاه تبریز فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی کشور، این مرکز دامنه فعالیت خود را افزایش داد و در سال 1371 بعنوان مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی شناخته شد. در سال 1382 مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی بعنوان پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با پنج گروه فعالیت خود را گسترش داد. اینک پنج گروه پژوهشی و آموزشی مهم یعنی گروه فوتونیک فیزیک ، گروه فوتونیک الکترونیک ، گروه فوتونیک مخابرات، گروه فیزیک پلاسما و گروه نجوم و اختر فیزیک به فعالیت مشغولند. اساتید، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای مذکور مشغول انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در شاخه های مختلف فیزیک و فوتونیک هستند. این پژوهشکده با گروههای مختلف بین المللی از دانشگاههای سراسر دنیا در تعامل بوده و دارای طرح های تحقیقاتی مشترک میباشد.

رصد خانه خواجه نصیرالدین توسی

این رصدخانه در 45 کیلومتری جنوب شهر تبریز با عرض جغرافیایی تقریبی 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی تقریبی 46 درجه شرقی مستقر است. دو تلسکوپ بازتابی با کانون کاسگرین و قطر آئینه 60 و 40 سانتی متری و با عدد کانونی 11/f و یک تلسکوپ شکستی 15 سانتی متری در این رصدخانه نصب شده اند.

خوابگاه های دانشگاه

خوابگاه های دانشجویی تحت نظر اداره خوابگاه ها به شرح زیر است :

مجتمع خوابگاه دانشجویی پسران شهرک امام : این مجتمع از هشت بلوک چهار طبقه ای تشکیل شده که پنج بلوک به دانشجویان مجرد و سه بلوک آن به دانشجویان متاهل اختصاص دارد.

• مجتمع خوابگاه شهدا : این مجتمع در داخل دانشگاه واقع است و چهار بلوک چهار طبقه برای دانشجویان پسر در آن احداث شده است .

• مجتمع خوابگاهی کوثر : این مجتمع دو بلوک پنج و چهار طبقه ای است که در یک بلوک آن دانشجویان شاهد و مقاطع تحصیلات تکمیلی و در بلوک دیگر دانشجویان جدیدالورود و ورودی های سال های قبل سکونت می یابند. این مجتمع به دانشجویان دختر اختصاص دارد.

• خوابگاه فدک : این خوابگاه از یک ساختمان پنج طبقه تشکیل شده است که در آن دانشجویان دختر ساکن هستند.

• مجتمع خوابگاهی شهرک ولیعصر : این مجتمع دارای شش بلوک قدیمی و دو بلوک جدید است ، که دو بلوک از واحدهای قدیمی از رده سکونت خارج شده اند . دو بلوک جدید به نام شهید رجایی و شهید باهنر است و مخصوص دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی و شاهد می باشد.

توضیحات پیوست دفترچه انتخاب رشته 93

1) به پذیرفته شدگان دوره های نوبت دوم (شبانه) و شاغلین دوره روزانه در طول دوره تحصیل تحت هیچ شرایطی خوابگاه واگذار نخواهد شد.

2) در سال اول تحصیل، دانشجویان روزانه دختر با رتبه کمتر از 1000 کشوری در واگذاری خوابگاه دولتی از اولویت برخوردار خواهند بود. بقیه دانشجویان دختر در سال اول تحصیل با پرداخت اجاره بها از طرف دانشجو و با قیمت آزاد در خوابگاه های خودگردان بخش خصوصی واقع در خارج از دانشگاه اسکان داده خواهند شد.

3) این دانشگاه فقط به 70 درصد پذیرفته شدگان روزانه پسر، پس از امتیازبندی و با اولویت رتبه های برتر خوابگاه واگذار می نماید.

4) دانشگاه تبریز دارای خوابگاه متاهلی نمی باشد.

5) محل تحصیل هر یک از رشته های تحصیلی که در ستون توضیحات مقابل آنها یکی از شهرستان های اهر، مرند و میانه درج شده است، منحصرا در این شهرستان ها می باشد. ضمنا هیچیک از دانشکده های مزبور دارای خوابگاه نبوده و نقل و انتقال نیز در بین دانشکده های این دانشگاه امکان پذیر نمی باشد.

6) آدرس: تبریز. بلوار 29 بهمن

تلفن: 04113340081

 

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
مجلس مجازات قماربازی را تعیین کرد
این میوه‌ها را کنار سیب زمینی نگهدلری کنید
اصلاح قانون سربازی در دستور کار
پیام تبریک قالیباف در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران
همچنان در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
افزایش خودکشی در ژاپن به دلیل عوارض ناشی از کرونا
شهید همدانی هم شهید جبهه دفاع مقدس و هم شهید مقابله با فتنه بود
واکنش به اعلام آمادگی فرح پهلوی برای بازگشت به ایران+ عکس
تروریست خطرناک توسط وزارت اطلاعات ترور شد
خیانت آشکار تتلو که باعث خالی شدن حساب طرفدارانش شد
تایید ۶ ماه حبس دهباشی
وابستگی نهایی به نحوه واکنش آمریکا به پیشنهادات ایران بستگی دارد
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری‌ از پایان شهریور امسال
این‌خط مشترک از کجا هدایت و راهبری می شود؟
موی سفید آزادگان، سند سنگینی مسئولیت ما بازماندگان شد
حقوق بشر به سبک غربی+ عکس
به کنفرانس خبری نرسیدن سرمربی استقلال تهران‌
به وجود «برجام» مدیریت کشور وابسته نیست
تصاویر| نشست مدیران قرآنی سراسر کشور
دستگیری یک تروریست فرامرزی توسط وزارت اطلاعات
واکنش افشین پیروانی به شایعه درگذشت برادرش
شروع ثبت‌نام انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد
اول شهریور، اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی
هدف نشست سالانه اتحادیه مستقل، حفظ انسجام تشکیلات در فضای پساکروناست
برگزاری نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران رفاهی دانشگاه‌ها و وزارت علوم
تشکیل مرکز مستقل قرآن و عترت در ستاد وزارت علوم
توجه ویژه به قشر ضعیف در دانشگاه ها
انتشار راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه رتبه‌بندی معلمان
اعلام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج به دانشگاه آزاد
۳ ویژگی کلیدواژه مناسب آزمون نظام مهندسی
بیانیه مجمع مطالبه گران رفسنجان خطاب به وزیربهداشت
کامپیوتر شریف در راس پر متفاضی ترین رشته های کنکور
برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش پزشکی از مقطع لیسانس ۷ شهریور
کلاهبرداری از ۲۰۰ دانشجوی تهرانی پذیرش در ترکیه
پیش‌بینی بر استاد محور بودن ۲۰ درصد از دانشجویان مقطع دکترای سال آینده
خدمت‌رسانی دانشجویان در قالب موکب‌های سیار به زائران حسینی
فراهم شدن امکان خروج از کشور دانشجویان مشمول برای اربعین
روابط عمومی‌ها جهادگران عرصه تبیین و سفیران دانایی در جامعه هستند
عدم اعلام نتایج آزمون وکالت ظلم به حقوق داوطلبان است
نتایج تجدیدنظر در جذب مدرسین حق‌التدریس علمی کاربردی اعلام شد
ارائه پیشنهاد برای تغییر احکام حقوقی جهت حفظ اعضای هیات علمی
جزئیات ظرفیت پذیرش دوره‌های شهریه پرداز در دانشگاه‌های علوم پزشکی
نظرسنجی

با دو مرحله‌ای شدن کنکور سراسری موافق هستید؟مشاهده نتایج
go to top