تاریخ انتشار: پنجشنبه 1393/06/13 - 11:18
کد خبر: 141087

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه علوم ارتباطات

بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری مجموعه علوم ارتباطات پیشنهاد می شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته مجموعه علوم ارتباطات پیشنهاد می شود:

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

پائین همین صفحه

زبان انگلیسی

پائین همین صفحه

استعداد تحصیلی

- روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری معاصر، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، نشر سپهر

- روزنامه نگاری نوین، تالیف:دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- مقاله نویسی در مطبوعات، تالیف: حسین قندی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تالیف شادروان حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- خبر، تالیف دکتر یونس شکرخواه، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

- روش های مصاحبه خبری، تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

- مجموعه مقالات روزنامه نگاری حرفه ای، تالیف سید فرید قاسمی

- شیوه های مصاحبه در مطبوعات، تالیف سوزان دان، ترجمه علی ایثاری کسمایی، انتشارات موسسه ایران

- ویراستاری و مدیریت خبر، تالیف علی اکبر قاضی زاده، انتشارات موسسه ایران

- گرافیک مطبوعاتی، تالیف کامران افشار مهاجر،انتشارات سمت

- مبادی سواد بصری، دوئیس داندیس، ترجمه مسعود سپهر، تهران، انتشارات سروش

- نگارش رسانه ای، مهدخت بروجردی علوی، تهران، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

- شیوه خط فارسی مصوبه فرهنگستان

- فصلنامه رسانه ( ویژه نامه آموزشی)

-روزنامه نگاری الکترونی ، مایک دارد، ترجمه علی اصغر کیا ، انتشارات ایران

-جامعه شناسی روزنامه نگاری، براین مک نیر، انتشارات جامعه شناسان سال

روزنامه نگاری

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

 

- وسایل ارتباط جمعی، تالیف دکتر معتمد نژاد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- حقوق مطبوعات، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد، انتشارات مرکز تحقیقات رسانه ها

- جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تالیف ژان کازنو، ترجمه دکتر ساروخانی و دکتر محسنی، انتشارات اطلاعات

- مبانی ارتباط جمعی، تالیف دکتر سید محمد دادگران، انتشارات فیروزه

- یک جهان، چند صدا، ویرایش شون مک براید، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش

- نظریه رسانه ها، تالیف فرد اینگلس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

- ارتباطات اقناعی، تالیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

- تلویزیون در زندگی کودکان ما، تالیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

- مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ها

- نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تالیف دکتر هرمز مهرداد، فاران

- گذر از نوگرایی ، تالیف دکتر حمید مولانا ، ترجمه یونس شکرخواه

- مطبوعات، تالیف پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه، انتشارات انقلاب اسلامی

- جریان بین المللی اطلاعات ، تالیف دکتر حمید مولانا، ترجمه یونس شکرخواه

- اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی،تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات

- جامعه اطلاعاتی،اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات

- درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تالیف دنیس مک کوئیل، ترجمه دکتر پرویز اجلالی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

- نظریه های ارتباطات اجتماعی، تالیف افشین رزاقی، نشر پیکان

-درآمدی بر مطالعات ارتباطی، جان فسیک، مترجم: مهدی غیرائی

- عصر اطلاعات و ظهور جامعه اطلاعاتی، مانوئل کستلذ، مترجم : احمد علیقلیان و دیگران، جلد اول

- جامعه و سیاست، مایکل راش ، مترجم : منوچهر صبوری،انتشارات سمت

- ارتباطات سیاسی در عمل، دیوید پالتز ، تهران، دانشکده صدا و سیما

- ارتباطات و افکار عمومی، علی اسدی، تهران ، سروش

- جهانی شدن و فرهنگ، جان تاملینسون ، مترجم : محسن حکیمی

- مخاطب شناسی، دنیس مک کوایل ، مترجم : مهدی منتظرقائم، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ‏ها

- اصول روابط عمومی ، امینی،دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

- فصلنامه رسانه (ویژه نامه ارتباطات و توسعه)

- فصلنامه رسانه ( ویژه نامه حوزه عمومی و دموکراسی)

- فصلنامه علوم اجتماعی ( ویژه ارتباطات)

- مبانی ارتباط، اقناع و تبلیغ، علی اصغر کیا ـ رحمان سعیدی ، انتشارات روزنامه ایران

- تکنیک های روابط عمومی، رحمان سعیدی، انتشارات سمت ، چاپ چهارم

- جامعه اطلاعاتی شکاف دیجیتالی ، چالش ها و فرصتها درکشورهای جهان سوم، رحمان سعیدی، انتشارات خجسته

- نقش جهانی شدن و رسانه های در هویت فرهنگی ، رحمان سعیدی، علی اصغر کیا، انتشارات خجسته

- مدیریت در روابط عمومی وی . کی دابی ترجمه رحمان سعیدی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی ، محمد حسن بردبار، انتشارات ققنوس

- حقوق ارتباطات ، کاظم معتمدنژاد، رویا معتمد نژاد، دفتر مطالعات و توسعه رسانه

- ارتباط شناسی؛ تالیف دکتر محسنیان راد، انتشارات سروش

_ کاربرد نظریه های ارتباطات ، تالیف سورین ویندال و همکاران، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران

_ ژئوپلتیک اطلاعات ،تالیف آنتونی اسمیت، ترجمه فریدون شیرانی ، سروش

مطالعات رسانه های جمعی

- نظر‎‎یه ارتباطات، تانکارد، سو‎‎ین  ، مترجم دکتر علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران

- تحول ساختار‎‎ی حوزه عمومی، هابرماس ، جمال محمد‎‎ی، ققنوس.

- افکار عمومی، ژودیت لازار، ترجمه مرتضی کتبی ، تهران، نشر نی

- نظر‎‎یه های جامعه اطلاعاتی، وبستر، ترجمه اسماعیل قدیمی، انتشارات قصیده سرا

نظریه های ارتباطات و فرهنگ

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی، تالیف: دی.ای.دوس، ترجمه مریم رفعت جاه و رخساره کاظم، نشر مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی

- کند و کاوها و پنداشته ها، تالیف دکتر فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت انتشار

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تالیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، جلد اول و دوم، انتشارات آوای نور

- مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی، تالیف نورمن کورتز، ترجمه حبیب الله تیموری، انتشارات نشر نی

- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف ارل ببی ، ترجمه دکتر رضا فاضل، انتشارات سمت

- مبانی آمار، تالیف کریم منصور فر

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری، علی دلاور

- تحلیل محتوای روشهای کمی ارتباطی، رایف و لیسی، مترجم مهدخت بروجردی علوی، سروش

- تحلیل محتوای روش شناسی، کلوس کریپندرف، مترجم هوشنگ نائینی، انتشارات سروش

- راهنمای عملی آماده سازی فرمهای تحلیل محتوی، نقیب السادات، پژوهشگاه فرهنگ و معارف، تهران

روش های پژوهش در علوم ارتباطات

منابع زبان عمومی
آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند. کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند. ما تلاش کرده ایم در این صفحه ضمن معرفی کتاب های موجود در بازار کتاب های الکترونیکی مفیدی را جهت دانلود در اختیار داوطلبان عزیز آزمون دکتری قرار دهیم. از داوطلبان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت از محتوای کتاب ، آن را به دوستان خود معرفی نمایید. با تشکر.
۱-دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست دانلود
2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴ دانلود
۳- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۴- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۵- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.
۶- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز
کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.
۷- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش
این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

منابع استعداد تحصیلی
کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:
۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری
این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.دانلود
۲- کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری
این کتاب شامل صد تست برگزیده آزمون های دکتری سراسری سالهای گذشته است و منابع بسیار خوبی برای تکمیل اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری می باشد.دانلود
۳- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این مجموعه کتاب  منبع مناسبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار کتاب انتشار یافته است.
۴- کتاب استعداد تحصیلی  دکتری مدرسان شریف
این کتاب نیز منبع جامع و کاملی برای داوطلبان آزمون دکتری به شمار می آید. توضیحات کافی و حل سوالات سالهای گذشته از مزیت های این کتاب است.

منبع: phdtest و sanjesh3

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
پرسپولیس برنده پرونده جنجالی لوکادیا/ حکم سنگین فیفا علیه مهاجم هلندی
توافق ایران و جمهوری‌ آذربایجان برای برگزاری رزمایش مشترک در دریای خزر
اعلام جزئیات برگزاری آزمون جامع ورودی‌های ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان
درخواست رئیس عدلیه از دانشجویان +فیلم
خواستار برگزاری علنی دادگاه مفاسد هستیم
اظهارات صریح و بی‌پرده دانشجویان خطاب به رئیس عدلیه
سهرابی اولین فرنگی‌کار مدال‌آور ایران
تصاویر گریه شدید رئیس فدراسیون تیراندازی در رقابت‌های آسیایی
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۲
پایان هفته کاری بورس با چراغ سبز/ افزایش ۲ هزار و ۲۶۳ واحدی شاخص کل
حکم سنگین کمیته اخلاق علیه یحیی گل محمدی ،درویش و افشین پیروانی
هجوم دسته جمعی هواداران الهلال به صفحه گلر ایرانی +عکس
تدریس با جهت گیری الهی فرهنگی باید به یک گفتمان در دانشگاه ها تبدیل شود
جمعی از پزشکان متخصص به نتایج آزمون دانشنامه پزشکی اعتراض کردند
ناکامی دشمن در برهم زدن مراکز آموزش عالی در آغاز سال تحصیلی
چرا سازمان سنجش از وزارت علوم جدا شد +جزئیات
شیوه نامه ماموریت گرایی دانشگاه‌ها مصوب شد
مطالبات صریح دانشجویان از محسنی اژه‌ای +فیلم
حرکت دیدنی سیدمحمد مقدسی در شیرجه ۱۰ متر ؛ صعود به فینال +فیلم
شرکت یاران قطعه توس خراسان (یارا مبدل) سازنده غول های صرفه جویی در انرژی
انواع مزیت رقابتی در کسب و کار از نگاه میثم شکری ساز
نظرسنجی
عملکرد مسئولین از نظر خدماتی، امنیتی، حمل و نقل و ... را در اربعین حسینی امسال چگونه ارزیابی می‌کنید؟مشاهده نتایج
go to top