تاریخ انتشار: دوشنبه 1393/06/17 - 12:45
کد خبر: 141462

منابع آزمون دکتری سراسری- مدیریت

منابع آزمون دکتری سراسری- مدیریت

وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته مدیریت با کد 2118 پیشنهاد می شود:

فهرست منابع پیشنهادی  مواد امتحانی
پائین همین صفحه زبان انگلیسی
پائین همین صفحه استعداد تحصیلی

منابع دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ریاضی، آمار، تئوری های مدیریت است.

آمار

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد)

عادل آذر، منصور مؤمنی

انتشارات سمت

2

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)

اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضاتبریزی

انتشارات صفار

3

تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور دکتری دانشگاهها

جمشید صالحی صدقیانی

نشر هوای تازه

4

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی

نشر هستان

ریاضیات

1

ریاضیات، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

هادی رنجبران

انتشارات اثبات

2

ریاضیات عمومی

امید محمودیان

انتشارات نگاه دانش

3

تست و خلاصه درس ریاضیات

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

4

ریاضیات کاربردی

وحید ناصحی فر

انتشارات پوران پژوهش

منابع بسیار مهم با ستاره مشخص شده ند

تئوریهای مدیریت

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

1 مدیریت عمومی * سیدمهدی الوانی نشر نی
2 مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت
3 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی * استیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد) انتشارات صفار- اشراقی
4 تئوریهای مدیریت پیشرفته سیدرضاسیدجوادین،حسین جلیلیان نگاه دانش
5 مبانی سازمان و مدیریت سیدرضا سیدجوادین انتشارات نگاه دانش
6 سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی سیدمحمد مقیمی نشر ترمه
7 مبانی سازمان و مدیریت سیدمحمد مقیمی، مجید رمضان سازمان مدیریت صنعتی
8

تئوری و طراحی سازمان (2جلد)

ریچارد ال دفت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

9 سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات (حسن میرزایی اهرنجانی) انتشارات سمت

10

سازمان؛ ساختار، فرآیند و ره آوردها

ریچارد اچ. هال (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

11

تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن

ماری جو هچ (حسن دانایی فرد)

انتشارات افکار

12

سیمای سازمان؛ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن

گرت مورگان (اصغر مشبکی)

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

13

مبانی فلسفی تئوریهای سازمان

حسن میرزایی اهرنجانی

انتشارات سمت

14

نظریه های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی (2جلد)

حسین رحمان سرشت

نشر دوران

منابع دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی پیشرفته است.

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

1 مدیریت رفتار سازمانی* علی رضائیان انتشارات سمت
2 رفتار سازمانی * مورهد/گریفین، ترجمه الوانی و معمارزاده انتشارات مرواید
3 مبانی رفتار سازمانی* رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان) دفتر پژوهش‌های فرهنگی
4 مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته * میرعلی سیدنقوی مهکامه
5 مدیریت تعارض و مذاکره * علی رضائیان انتشارات سمت
6 مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان علی رضائیان انتشارات سمت
7 تیم سازی در قرن بیست و یکم علی رضائیان انتشارات سمت
8

انتظار عدالت و عدالت در سازمان

علی رضائیان

انتشارات سمت

9

مدیریت فشار روانی

علی رضائیان

انتشارات سمت

10 مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن علی رضائیان انتشارات سمت
11 مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی) سیدمحمد مقیمی، مجید رمضان سازمان مدیریت صنعتی
12 مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) سیدمحمد مقیمی، مجید رمضان سازمان مدیریت صنعتی
13 مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی) آرین قلی پور انتشارات سمت
14 رفتار سازمانی استیفین رابینز/تیموتی جاج، ترجمه مهدی زارع نص‏
15 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی علی اکبر افجه انتشارات سمت
16 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین نشر آگه
17

ترجمه جزوه انگلیسی رفتار سازمانی پیشرفته

علی رضائیان ترجمه سایت مدیر
18 مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها) کریتنر، کینیکی، ترجمه فرهنگی و صفرزاده موسه انتشارات برآیند پویش
19

مدیریت رفتار سازمانی

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

1 مدیریت منابع انسانی* اسفندیار سعادت انتشارات سمت
2 مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی* دولان و شولر، ترجمه صائبی و طوسی مرکز آموزش مدیریت دولتی
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها) عباس عباس پور انتشارات سمت
4 مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها، کاربردها) آرین قلی پور انتشارات سمت
5 تدوین، اجرا، آثار استراتژی منابع انسانی پیتربامبرگر و آلن مشولم (ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی) دفتر پژوهشهای فرهنگی

6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل

مایکل آرمسترانگ (سیدمحمد اعرابی، امید مهدیه)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

7 مدیریت منابع انسانی پیشرفته میرعلی سیدنقوی و امیر ختایی مهکامه
8 مدیریت استراتژیک منابع انسانی ابحطی، جعفری نیا، نجاری و مهربان مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
9 مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1) آرین قلی پور، عسل آغاز سازمان مدیریت صنعتی
10 مدیریت منابع انسانی بین ­المللی (نظریه و عمل امیری و پناهی انتشارات دانشگاه تهران
11 مدیریت منابع انسانی (با تأکید بر رویکردهای نوین) خدایار ابیلی، حسن موفقی سازمان مدیریت صنعتی
12 مدیریت منابع انسانی سیدمحمد مقیمی، مجید رمضان سازمان مدیریت صنعتی

13

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

14

مدیریت منابع انسانی

گری دسلر (ترجمه پارساییان و اعرابی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

15

مدیریت منابع انسانی

سیدحسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

16

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدی

 منابع زبان عمومی
آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند.

کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند. ما تلاش کرده ایم در این صفحه ضمن معرفی کتاب های موجود در بازار کتاب های الکترونیکی مفیدی را جهت دانلود در اختیار داوطلبان عزیز آزمون دکتری قرار دهیم.

از داوطلبان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت از محتوای کتاب ، آن را به دوستان خود معرفی نمایید. با تشکر.
1- دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست دانلود
2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴ دانلود
3- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل دانلود
4- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل دانلود
5- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.
6- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز

کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.
7- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش
این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

منابع استعداد تحصیلی

کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:
۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.دانلود
۲- کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری
این کتاب شامل صد تست برگزیده آزمون های دکتری سراسری سالهای گذشته است و منابع بسیار خوبی برای تکمیل اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری می باشد.دانلود
۳- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ این مجموعه کتاب  منبع مناسبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار کتاب انتشار یافته است.
۴- کتاب استعداد تحصیلی  دکتری مدرسان شریف
این کتاب نیز منبع جامع و کاملی برای داوطلبان آزمون دکتری به شمار می آید. توضیحات کافی و حل سوالات سالهای گذشته از مزیت های این کتاب است.

دانلود رایگان سوالات تست آزمون دکتری ۹۳ مجموعه مدیریت کد2118 دانلود

منبع:modir و phdtest

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
روایت آتش زدن چادر ها در دانشگاه الزهرا ( س)
قالیباف: قدرت نظام هر روز افزایش پیدا می‌کند
کارشناس فوتسال کشورمان: شمسایی از مربی قهرمان جهان کم ندارد
تشدید خطر درگیری مستقیم روسیه و غرب
جماران ایستاده در برابر هجوم دزدان دریایی
احضار سفیر انگلستان به وزارت امور خارجه
دبیر شورای امنیت ملی روسیه: واشنگتن و لندن می‌خواهند خصومت‌ها را به روسیه منتقل کنند
بیانات رهبر انقلاب در روز شهادت امام حسن عسکری
باقری: ایرانیان خارج کشور امتداد اقتدار و اعتلای ایران اسلامی هستند
تعیین شاخص های انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه ها
حمله آمریکا در پوشش حوادث و رویدادها نشان پیروزی انقلاب است
بررسی مشکلات پیش آمده در آزمون وکالت
سناریو آمریکا برای خشونت در خیابان های تهران
پیروزی پورتو مقابل یاران سردار با درخشش طارمی
دستگیری عامل زیر گیری نیرو های یگان ویژه
جریمه و مجازات برای فرار مالیاتی پزشکان
افزایش ۵۰ درصدی صادرات ایران به آفریقا
واکنش وزارت امور خارجه به ادعاهای اخیر مغرب علیه تهران
در اغتشاشات چند پلیس شهید شدند؟
بررسی دلایل رخ داد حوادث اخیر در نشست فراکسیون آسیب‌های اجتماعی
آزادی ۶۲۰ بازداشتی اغتشاشات اخیر
روایت آتش زدن چادر ها در دانشگاه الزهرا ( س)
تعیین شاخص های انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه ها
بررسی مشکلات پیش آمده در آزمون وکالت
خوابگاه شهید احدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد
سایت دانشگاه شریف هک شد؟
ثبت‌نام بورس تحصیلی صربستان برای سال تحصیلی ۲۰۲۳
دشمن به‌دنبال راه اندازی حادثه کوی دانشگاه دوم بود
نشست اساتید دانشگاه تهران درباره حوادث اخیر
بازدید طهرانچی از نمایشگاه فناوری نانو
اعلام سهم پرداختی دانشجو برای هزینه‌های غذا
اعلام سهم پرداختی دانشجو برای هزینه‌های غذا
گفتگوی ۹۰ استاد با رویکردهای متفاوت در دانشگاه تهران
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دانشگاه امام صادق در کنکور ۱۴۰۱
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز آزاد شدند
اساتید حقوق دانشگاه‌ها خواستار برخورد با آشوبگران و دروغ‌پراکنان شدند
جو دانشگاه علامه طباطبایی آرام است
طرح جدید مرکز جذب وزارت علوم برای جذب اساتید
شعارهای رادیکال و عبارات زشت در تجمع دیروز شریف
تجمع دانشجویان امیرکبیر در فضایی آرام برگزار شد
بیانیه‌ جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور
برگزاری مجازی کلاس‌های علوم پزشکی اهواز تکذیب شد
نظرسنجی

برخورد سلبریتی‌ها را در حوادث اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟مشاهده نتایج
go to top