گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 339917

«خبرنامه دانشجویان ایران» بررسی کرد؛

۲۳ چهره از ادوار دانشجویی حاضر در کارزار انتخابات مجلس

در این بین حضور پر رنگ گروهی از کاندیدای خاص در انتخابات نسبت به گذشته جالب توجه و البته تجربه جالبی خواهد بود؛ نسلی از جوانان منتسب به جنبش دانشجوئی که مطالبه کنندگان دیروز فضای سیاسی اجتماعی کشور بوده اند و میخواهند امروز خود در کسوت پاسخگوئی قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با شروع ثبت نام کاندیدای انتخابات مجلس و روشن شدن ترازوهای رقابت حزبی و غیر حزبی بازیگران جدیدی نیز وارد صحنه شده اند؛ تنور انتخابات کم کم به التهاب خود نزدیک می شود احزاب به تکاپو افتاده اند و مردم اندک اندک فضای سیاسی ناشی از انتخابات را در گوشه و کنار حس می کنند.

در این بین حضور پر رنگ گروهی از کاندیدای خاص در انتخابات نسبت به گذشته جالب توجه و البته تجربه جالبی خواهد بود؛ نسلی از جوانان منتسب به جنبش دانشجوئی که مطالبه کنندگان دیروز فضای سیاسی اجتماعی کشور بوده اند و میخواهند امروز خود در کسوت پاسخگویی قرار بگیرند.

افزایش ثبت نام فعالین سابق تشکل های دانشجویی در کارزار انتخابات خود حاکی از چند نکته مهم است:

اول اینکه جوانان فرصت را غنیمت شمرده و با اوج گرفتن فاز جوانگرایی در کشور سعی دارند خود را بعنوان جوانان متعهدی که سابقه تشکیلاتی دارند و احساس تکلیف نیز کرده اند وارد میدان کنند.

نکته دوم ضعف محسوس مقبولیت احزاب شناسنامه دار سیاسی در فضای اجتماعی است، بی تراوتی احزاب، بی برنامگی و قدرت طلبی آنان در طول سال های گذشته در عین ناتوانی در پاسخگویی به خواسته های به حق مردم باعث شکاف بزرگیست که امروز قشر جوان و مستقل حاضر در انتخابات می تواند از آن بهره کافی بگیرد، البته به شرطی که این جوانان نهایتا مستقل وارد کارزار شوند.

نکته سوم بی پروایی این قشر از بیان واقعیت هائیست که توسط محافظه کاران بیان نمی شود و این جوانان می توانند این خلا را با حضوری هوشمندانه و ارائه گفتمانی حساب شده پر کنند که البته این خود نیز مشروط به عدم محافظه کاری این دسته از کاندیداست.

نکته چهارم گذشته و سابقه سفید این گروه از کاندیداست که در عین اینکه مزیت است می تواند بعنوان بدون رزومه بودن به تهدید تبدیل شود که این مهم بسته به نوع کنشگری این افراد دارد، صد البته که فرد به فرد این افراد در سابقه فعالیتی خود متفاوت اند و شاید برخی از این ها سوابق قابل قبولی نیز داشته باشند.

نکته پنجم اما ضعف جریان حاکم بر دولت و مجلس بوده که رابطه تنگاتنگی با نکته دوم دارد و این انفعال بزرگ از مسئولین دولت و مجلس فضا را مهیای ورود تیپ جدیدی از افراد به فضای انتخابات کرده است.

این گزارش صرفا جهت معرفی کاندیدای انتخابات مجلس از جنس فعالین دانشجویی سابق است و به معنای تایید و یا تبلیغ این افراد نیست و «خبرنامه دانشجویان ایران» هیچگونه حمایتی از گروه خاصی نخواهد داشت.

در این گزارش سعی داریم به شرح زیر به معرفی این افراد بپردازیم:

مجتبی ابراهیمی (دبیرکل اسبق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان)

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی
معاون اداری و طرح و برنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
دبیرکل اسبق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

محمدصادق شهبازی (دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)

پژوهشگر، محقق و از دانشجویان فعال دهه ۸۰ دانشگاه تهران
دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی
نویسنده کتاب «تشکل دهه پیشرفت»

وحید یامین پور

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع)
پژوهشگر حوزه هنر اسلامی
نویسنده و فعال رسانه ای
رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)

حسین نقاشی (دبیر اسبق انجمن دانشگاه تهران)

دبیر اسبق انجمن دانشگاه تهران
مدیر روابط عمومی شورای شهر تهران
معاون سردبیر پایگاه اطلاع رسانی جماران
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

مجتبی ثابتی (مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس)

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
مسوول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
مسئول سیاسی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران

علی خضریان (دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل)

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به مدت ۴ دوره (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷)
عضو اتحادیه بین المللی دانشگاهیان مسلمان (سال ۱۳۸۶)
مدیرمسئول پایگاه خبری «خبرنامه دانشجویان ایران» (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶)
سردبیر و قائم مقام مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی

علی جعفری (دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)

محمدحسین قائد شرف (دبیر اسبق دفتر تحکیم وحدت)

داود دشتبانی (عضو اسبق شورای مرکزی انجمن دانشگاه تهران)

الهام اکبری (مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس)

سیدمحسن دهنوی (مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف)

مالک شریعتی (عضو اسبق شورای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)

جواد نیکی ملکی (مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف)

سیدنظام الدین موسوی (مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
مدیر مسئول سابق خبرگزاری فارس
دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مستقل
معاون سابق ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی

آسیه کلاته (مسئول واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان)

فاطمه موازی (بسیج دانشجویی)

احمد نادری (دبیر مجمع انجمن‌های اسلامی منطقه آلمان)

دکتری انسان شناسی سیاسی دانشگاه فرایه برلین
مدیر خانه نشریات وزارت علوم (از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷)
رییس جهاد دانشگاهی واحد تهران(از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳)
مدیر گروه مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)
استادیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

امیر تفرشی (عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی)

وحید اشتری (عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی)

مجتبی رضاخواه (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

روح الله نجابت (دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل)

ابوالفضل عفت نژاد (دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز)
مدیر کل اسبق امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد کل کشور

ابوالفضل عفت نژاد

سیدمرتضی حسینی (دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد)
دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل شهرکرد
مدیرکل مطالعات و پژوش های کمیته امداد
رئیس دانشگاه سروش صدا و سیما

سیدمرتضی حسینی(عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل)

اگر در بین کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ادوار جنبش دانشجویی کسی می شناسید که در لیست بالا نیست، به ما معرفی کنید.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
[1398/10/07 - 12:07]
* اولویت های کاری مجلس جهادی و انقلابی یازدهم در حوزه قانونگذاری و نظارت مستمر و موثر بر دولت و وزراء در گام دوم حیاتی و ضروری انقلاب و کشور که در طول ده۱۰ دوره گذشته مجلس و ۴۰ سال گذشته عمدا و یا سهوا با غفلت روبرو گردیده و برزمین مانده و در نتیجه از تمامی ظرفیت های بلقوه و بلفعل قانون اساسی در کشور استفاده نگردیده بنحوی که منجر به تضعیف جایگاه و شان مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت به مرور زمان در کشور از دید مردم گردیده ، می بایستی توسط رسانه های خبری ،انجمن ها و اتحادیه های دانشجویی و بسیج کشور بویژه در عرصه های عدالت ، رفع تبعیض و اصلاحات اقتصادی،شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد ، تا پاسخگویی منظم و جلسات پرسش و پاسخ هفتگی با سخنگو و نمایندگان مجلس، تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس فهرست و لیست بندی گردیده و از جریان انقلابی و جهادی کاندیدای حضور در مجلس مطالبه گری شود. و شورای ائتلاف جریان انقلابی-شاجا-نیز ملزم به تهیه و ارائه میثاق نامه ای با تضامین کافی از افرادی گردد که از سوی جریان انقلابی و جهادی جهت حضور در مجلس یازدهم به مردم معرفی می گردند.و این میثاق نامه به اطلاع عموم مردم برسد تا خدایی نکرده به سرنوشت جریان بدفرجام اصلاحات در مجلس و دولت دچار نگردیده و ملعبه و بازیچه افراد سودجو، منفعت طلب و قدرت طلب دو زیست و غارتگر بیت المال قرار نگیرد. و بدینوسیله نتنها زمینه اتحاد نیروهای جریان انقلابی و جهادی بیش از پیش فراهم می گردد،بلکه زمینه لازم جهت ایجاد امید ، انگیزه و اعتماد در مردم جهت شرکت در انتخابات و همچنین زمینه سازی برای روی کار آمدن دولتی جوان،انقلابی،کارآمد ، با برنامه و پاسخگو به مردم،قشر دانشجو و فرهیخته کشور که مورد اعتماد و وثوق نظام ، رهبری معظم و مردم در عرصه داخلی و بین الملل می باشد، فراهم می گردد.
گمنام 61
[1398/10/07 - 12:29]
برادر حسین حاجیلو
کارشناس حوزه تحریم
جنبش عدالتخواه دانشجویی
تورهای مسافرتی آفری
 • نظرسنجی

  از بین پیامدهای منفی آموزش مجازی، کدام عارضه در میان دانشجویان جدی‌تر است؟

  افت شدید علمی
  کاهش مهارت‌های ارتباطی
  یکنواختی و دلزدگی از آموزش
  اعتیاد به اینترنت
  مشاهده نتایج