گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 383777

انتشار جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی

مرکز سنجش و آموزش پزشکی جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی سال ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اسـامی پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی۱۴۰۰- ۱۳۹۹اعلام شد.

کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است جھت اطلاع از زمـان، مکـان و نحـوه ثبـت‌نـام  بـه سـامانه اینترنتی دانشگاه پذیرفته شده مراجعه کنند. عدم ثبت‌نام ھر یک از پذیرفته‌شـدگان در تـاریخ‌ھـای مقـرر بـه منزله انصراف بوده و ھیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواھد شد. کلیه ضوابط آزمون دفترچه‌ھای راھنمای ثبت‌نـام و انتخـاب رشـته محـل و اطلاعیـه‌ھـا بـرای ایـن مرحله نیز جاری است.

بر اساس آئـین‌نامـه آموزشـی دوره ھـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصوب شورای‌عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییـر رشـته و یـا جابجـایی محـل تحصـیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است؛ بنابراین با توجه بـه اینکـه محـل پـذیرش را خـود فـرد و بـا آگاھی کامل تعیین کرده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علـوم یـا سایر مراکز نیز پذیرفته شده‌اند ملزم بـه ثبـت‌نـام در یکـی از دو محـل هستند و در صـورت محـرز شدن ثبت‌نام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشته‌ھـای مربـوط بـه وزارت بھداشـت در ھـر مرحلـه از تحصیل کان لم یکن تلقی می‌شود.

مدارک مورد نیاز جھت ثبت‌نام

مدارک ثبت‌نام مـورد نیـاز باید بـه دانشـگاه محـل پـذیرش ارائـه شـود و ایـن مـدارک توسـط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شـدن الـف- عـدم رعایـت ضـوابط و مقـررات توسط داوطلب، ب-  واجد شرایط نبودن فرد جھت شـرکت و پـذیرش در آزمـون و رشـته مربوطـه، ج - مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمـل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در آزمون‌ھـا بـا داوطلـب برخورد خواھد شد.

مدارک اولی‌های که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود

٦ قطعه عکس ٤*٣ تھیه شده در سال جاری، کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)، اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریـز نمـرات و یـا مـدرکی کـه نشـان دھنـده فراغـت از تحصـیل باشد. لازم به ذکـر اسـت دانشـجویان نیمسـال آخـر تحصـیلی باید تـا تـاریخ ۳۰ مهر ۹۹  فـارغ التحصیل شده باشند. بدیھی است در صـورت عـدم فراغـت از تحصـیل مسـئولیت عواقـب بعـدی بعھـده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت‌نام فرد جلوگیری به عمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹ با مدرک کارشناسی (سـابقه کـار قبـل

از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نیست) برای کلیه پذیرفتـه‌شـدگان رشـته‌ھـای: مـدیریت پرسـتاری، پرستاری مراقبت‌ھای ویژه، پرستاری مراقبت‌ھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس ضروری است. 

مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان

اصل وکپی مدارک نشان‌دھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران «درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شـود فـرد پذیرفتـه شده با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضـوابط عمل خواھد شد.»

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ھای علوم پزشکی بقیه الله و ارتش

پذیرفته شدگان این ٢ دانشگاه دقت کنند که با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمـای ثبـت‌نـام و انتخاب رشته محل باید دارای شرایط پـذیرش در آن دانشـگاه باشـند. لـذا پـذیرش ایـن افـراد به صورت مشروط بوده و در صورت عـدم احـراز شـرایط و ھمچنـین اعـلام آن دانشـگاه، بـه دلیـل عـدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.

اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام (رسمی، پایور) است. مـدرک ارائه شده باید در سال ٩٨ صادر شده باشد علاوه بر مدارک بالا از جمله مدارکی محسوب می‌شود که پذیرفته‌شدگان باید ارائه کنند.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری