گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 386582

بودن یا نبودن سربازی؟/ از سربازی حرفه ای تا معضلات سربازی

سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی گفت:موضوع حفظ سلامت روان جوانان و سربازان مسئله بسیارمهمی است واطلاعاتی درخصوص خودکشی و فرار سربازان به پژوهشگران ودانشجویان و بطورکلی به خارج از نیروی مسلح داده نمیشود و آنچه که اتفاق می افتد کاملا محرمانه نگه داشته میشود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران باحضور اساتید دانشگاه و مسئولین سابق سازمان نظام وظیفه برگزار شد.

دفاع و حفظ امنیت، در زمره ی نخستین وظایف حکومت قلمداد می شود. دولت ها برای انجام این وظیفه ی خطیر از شیوه های گوناگونی در تامین و آموزش نیروی انسانی استفاده می کنند که خدمت سربازی، رویه ای مرسوم با سابقه ای دیرینه در این جهت است.

سربازی  مسیری است که پسران با رسیدن به سن مشمولیت این امر، بر سر دوراهی رفتن یا گرفتن معافیت از خدمت سرگردان میمانند.

این روزها افراد جامعه را میتوان به چند دسته تقسیم کرد؛عده ای سربازی را راهی برای مرد شدن پسران میدانند ،عده ای جهاد در راه خدا و دسته ای دیگر آن را آفتی برای  آرزوهای کاشته شده خودشان می بینند ،به همین دلیل و باتوجه به اهمیت این موضوع برای اکثر جوانان، انجمن علمی فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت وبینار به بررسی چندجانبه و تجزیه و تحلیل همچنین ارائه راهکارهای جایگزین سربازی پرداخته است .

محمدرضا  اکبر حلوایی معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی  درخصوص خدمت سربازی پسران گفت: عده ای از مردم دوست دارند که مدت سربازی کم و با کیفیت بالا باشد همچنین تاثیر بسزایی در زندگی آنها داشته باشد.

وی  ادامه داد: در مورد سربازی نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم و نمیتوان گفت که سربازی مطلقا خوب یا بد است نیز امروزه باید تعریف جدیدی از موضوع و عملکرد سربازی ارائه بدهیم .

معاون سابق مشمولان و امورمعافیت های سازمان وظیفه عمومی بیان کرد: این موضوع بسیار طبیعی است که سربازی درحال حاضر آن اثرگذاری پیش بینی شده را ندارد ودرخصوص عمده بحثی که در مورد مرد شدن پسران مطرح میشود ،این تعریف مورد قبول نیست و اگر ۴۰یا ۵۰سال پیش اتفاق می افتاد تغییری در رفتار فرد ایجاد میکرد اما متاسفانه امروزه این اتفاق رخ نمیدهد و سربازی را دراین راستا نمیتوان تعریف کرد.

سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی با اشاره به کارکرد سربازی و نقش آن در مجموعه تعلیم وتربیت عنوان کرد:اگر ما سربازی را در ادامه ی فرایند تعلیم و تربیت فرد بدانیم باید بطور دقیق مشخص شود که این نهاد یا مجموعه چه بخشی از تربیت پسران را به عهده خواهد گرفت و باتوجه به اینکه این شرایط تعریف نشده است ،باعث میشود که جوانان با ورود به سربازی وقت انها به بطالت سپری شود و از سویی تلاش میکنند با درس خواندن یا غیبت کردن خودشان را از سربازی خلاص کنند.

بعد جامعه شناسی سربازی

علی عربی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:به لحاظ تاریخ اجتماعی سربازی در ایران ،همسو با سایر کشورها بایک فلسفه مشخص وارد شد و بعداز شکست از روس ها و تلاش های امیر کبیر هم چنین تجربه نظامی گری رضاخان و ترغیب او ،مجلس شورای ملی قانون نظام وظیفه عمومی را که ۲سال برای پسران تعیین شده بود را بطور کامل اجرایی کرد

وی افزود:در حال حاضر در بین ۲۰۰کشور جهان حدود ۶۰درصد کشور ها سربازی ندارند و حدود ۱۱درصد سربازی اجباری کمتراز یکسال ، ۷کشور صرفا در امور مدنی و غیرنظامی،۱۴کشور سربازی انتخابی،۱۵کشور ترکیبی از اختیاری و اجباری و ۱۷کشور سربازی بیشتر از ۱۸ماه دارند که کشور ایران در زمره این کشور ها است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:دلیلی که باعث نامطلوب جلوه دادن سربازی میشود را میتوان نحوه بکارگیری و بی برنامه بودن در بکارگیری سربازان برشمرد .

بودن یا نبودن سربازی/استفاده از سربازان حرفه ای

علی عربی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  تصریح کرد:امروزه بودن یا نبودن سربازی شاید مشکل باشد اما مسئله نیست و مسئله به لحاظ جامعه شناسی درخصوص سربازی ،چگونگی روند سربازی است و امروزه باید این موضوع بطور دقیق مورد بررسی قراربگیرد نیز براین فرایند تحقیقات و اقدامات بسیاری انجام شود.

او درخصوص  حادثه اخیر سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز راهور  بیان کرد:اگر از یک نیرو متخصص و حرفه ای استفاده میشد هرگز این اتفاق رخ نمیداد و میتوانست آن افسر وظیفه به خوبی فرد خاطی را اعمال قانون کند همچنین یک مسئله عمیق تری برجسته شود و آن قانون گریزی نماینده مجلس است نیز این موضوع خبر از یک فاجعه عظیم دریک جامعه دارد

علی عربی افزود:استفاده از سربازان حرفه ای موضوعی بسیار مهم است مانند در بحث امنیت و جنگ های سایبری نیاز به نیرو متخصص است که این موضوع مورد نظر پژوهشگران است اما متاسفانه به دلیل نابسامانی در ساختار نهادهای اجتماعی با یک آنومی قانون گذاری مواجه هستیم که میتواند آسیب جدی به سلامت روان جامعه بزند.

معضل خودکشی  و اعتیاد سربازان

سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی گفت:موضوع حفظ سلامت روان جوانان و سربازان مسئله بسیارمهمی است واطلاعاتی درخصوص خودکشی و فرار سربازان به پژوهشگران ودانشجویان و بطورکلی به خارج از نیروی مسلح داده نمیشود و آنچه که اتفاق می افتد کاملا محرمانه نگه داشته میشود.

علی عربی استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز بیان کرد: دروازه ورود به اعتیاد در سربازان با مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر در بحث خدمت نظام وظیفه در دهه اخیر بسیار دیده میشود همچنین تصور بسیاراشتباهی دربین جوانان وجود دارد که THc ماده اعتیاد آور نیست اما بیشترین آسیب را به  سربازان و جوانان وارد میکند‌ هم چنین اگر درمیان زمان رشد بخش لرنینگ مغز استفاده شود  باتبعات ماندگارتا پایان عمر برای این سرباز جوان همراه خواهد بود

وی افزود:درحوزه اعتیاد این داده ها وجود دارد اما درخصوص موضوع خودکشی سربازان متاسفانه با فقر داده روبه رو هستیم و این معضل را نمیتوان بطور دقیق تحلیل و تبیین کرد .

معافیت مشمولان سربازی از طریق بنیاد ملی نخبگان و امریه های سربازی

معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی گفت: مشمولانی که توسط بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه شناخته شوند،این افراد میتوانند یک پروژه از نیرو های مسلح یا غیر مسلح جهت جایگزین  کردن سربازی خود انجام بدهند.
سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی ادامه داد:افرادی که این پروژه هارا  انجام دهند و توسط هیئت داوری تایید شود نهایتا با اعزام به مراکز آموزش و اتمام آموزش ،کارت پایان خدمت دریافت خواهند کرد. افرادی نیز میتوانند در قالب امریه های سربازی، خدمت خود را بگذرانند.

مجازات سربازان فراری

سرهنگ اکبر حلوایی عنوان کرد:طبق قانون اگر فردی خودش را به یگان مشخص شده معرفی کند ،ضمن بکارگیری به دادسرای نظامی معرفی خواهد شد و نهایتا باتوجه به شیوه های اجرایی قوه قضاییه برای فرد جریمه نقدی درنظر گرفته خواهدشد هم چنین در مواردی که قاضی پی ببرد که فرد با توجه به شرایطی مجبور به  فرار از خدمت سربازی بوده است ،منع تعقیب صادر خواهد کرد .

گذراندن دوره سربازی برای تمامی مشمولین اجباری است و مشمولین قبل از پایان این دوره از انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده از برخی خدمات شهروندی بازداشته می‌شوند، مگر با ارائه مدرک معافیت موقت.

باشد که تمامی جوانان و مشمولین خدمت مقدس سربازی با قرار گرفتن بر سر این دوراهی انتخاب یا معافیت ،بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند و حافظ این مرز و بوم باشند هم چنین برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور با جان و دل دراین مسیر قدم بگذارند.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری