گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 395157

«خبرنامه دانشجویان ایران» در گزارشی بررسی کرد؛

مرکز افکارسنجی دولت: رئیسی محتمل‌ترین گزینه ریاست جمهوری آینده/ شانس پایین کاندیدای نزدیک به دولت

نتایج جدیدترین نظرسنجی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 که اخیرا توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شده، نشان می‌دهد سیدابراهیم رئیس‌الساداتی در میان نامزدهای محتمل انتخابات پیش رو، پیشتاز است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) منتسب دولت در موج پنجم نظرسنجی انتخاباتی (اردیبهشت ۱۴۰۰) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۵۳ از طریق مصاحبه تلفنی احتمال رأی مردم به شخصیت های سیاسی (در صورت کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰) را مورد سنجش قرار داده است.

نتایج جدیدترین نظرسنجی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 که اخیرا توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شده، نشان می‌دهد سیدابراهیم رئیس‌الساداتی در میان نامزدهای محتمل انتخابات پیش رو، پیشتاز است.

در این نظرسنجی ابتدا از مردم پرسیده شد «من اسم چند شخصیت سیاسی را می خوانم. اگر هر کدام کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا چه حد احتمال دارد شما به هر یک از این افراد رای بدهید؟»

نتایج در قالب 2 نمودار به تفکیک شخصیت های سیاسی ارائه شده است. نمودار اول بر حسب تمام افراد نمونه به جز کسانی است که گفته اند قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند و نمودار دوم برحسب کسانی است که گفته اند «قطعا» یا «به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می کنند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در موج پنجم نظرسنجی انتخاباتی (اردیبهشت ۱۴۰۰) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۵۳ از طریق مصاحبه تلفنی احتمال رأی مردم به شخصیت های سیاسی (در صورت کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰) را مورد سنجش قرار داده است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در موج پنجم نظرسنجی انتخاباتی (اردیبهشت ۱۴۰۰) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۵۳ از طریق مصاحبه تلفنی احتمال رأی مردم به شخصیت های سیاسی (در صورت کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰) را مورد سنجش قرار داده است.

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

در مرحله دوم، این نظرسنجی احتمال رأی مردم به آقای رئیسی، ظریف و قالیباف که در مرحله اول پیشتاز بودند را مورد سنجش قرار داده است. نتایج این مرحله هم به مانند مرحله اول در قالب 2 نمودار ارائه شده است. نمودار اول بر حسب تمام افراد نمونه به جز کسانی است که گفته اند قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند و نمودار دوم برحسب کسانی است که گفته اند «قطعا» یا «به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می کنند.

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

در این نظرسنجی ۴۱.۲ درصد از افراد کل نمونه به جز افرادی که گفتند قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند، در صورت کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی، احتمال زیادی دارد که به ایشان رأی دهند. این درصد برای محمدباقر قالیباف ۱۵.۶ و برای محمدجواد ظریف ۱۲.۳ است

همچنین ۴۷.۸ درصد از افرادی که «قطعا و به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می کنند در صورت کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی، احتمال زیادی دارد که به ایشان رأی دهند. این درصد برای محمدباقر قالیباف ۱۸.۸ و برای محمدجواد ظریف ۱۴.۴ است.

در مرحله بعدی این نظرسنجی از پاسخگویان پرسیده شد «با فرض شرکت در انتخابات اگر فقط آقای رئیسی و آقای ظریف در انتخابات حضور داشته باشند به چه کسی رأی می‌دهید؟»

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

از افرادی که گفته‌اند «قطعا یا به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند، ۵۸.۱% به آقای رئیسی رأی می‌دهند و ۱۳.۷% آن‌ها نیز اظهار داشته‌اند به آقای ظریف رأی می‌دهند. ۲۳% این افراد نیز گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۵.۲% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

از کل پاسخگویان به‌ جز افرادی که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمی‌کنند نیز ۵۳.۲% گفته‌اند به آقای رئیسی و ۱۵.۲% به آقای ظریف رأی می‌دهند. از کل این پاسخگویان، ۲۰.۴% گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۱۱.۲%دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

همچنین طبق این نظر سنجی از پاسخگویان پرسیده شد «با فرض شرکت در انتخابات اگر فقط آقای ظریف و آقای قالیباف حضور داشته باشند به چه کسی رأی می‌دهید؟»

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

از افرادی که گفته‌اند «قطعا یا به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند، ۳۷.۴% به آقای قالیباف رأی می‌دهند و ۲۰.۱% آنها نیز اظهار داشته‌اند به آقای ظریف رأی می‌دهند. ۲۲.۷% این افراد نیز گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۱۹.۸% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

از کل پاسخگویان به‌جز افرادی که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمی‌کنند هم ۳۲% گفته‌ا‌ند به آقای قالیباف و ۲۱.۶% به آقای ظریف رأی می‌دهند. از کل این پاسخگویان، ۲۰.۱% گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۲۶.۳% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

در مرحله بعد این نظرسنجی دوگانه آقای رئیسی و آقای جهانگیری احتمال داده شد و از پاسخگویان پرسیده شد «با فرض شرکت در انتخابات اگر فقط آقای رئیسی و آقای جهانگیری حضور داشته باشند به چه کسی رأی می‌دهید؟»

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

از افرادی که گفته‌اند «قطعا یا به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند، ۶۴.۷% به آقای رئیسی رأی می‌دهند و ۵.۴% آنها نیز اظهار داشته‌اند به آقای جهانگیری رأی می‌دهند. ۲۱.۹% این افراد نیز گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۸% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

از کل پاسخگویان به‌جز افرادی که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمی‌کنند نیز ۵۹.۸% گفته‌ند به آقای رئیسی و ۵.۲% به آقای جهانگیری رأی می‌دهند. از کل این پاسخگویان، ۱۹.۵% گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۱۵.۵% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

در مرحله آخر این نظرسنجی نیز از پاسخگویان پرسیده شد «با فرض شرکت در انتخابات اگر فقط آقای پزشکیان و آقای قالیباف حضور داشته باشند به چه کسی رأی می‌دهید؟»

با توجه به اینکه امکان طرح پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود ندارد لذا نمی توان محبوبیت همه افرادی که در گمانه زنی های رسانه ای نام آن ها مطرح هست را مورد سنجش قرار داد. ایسپا در هر نوبت از نظرسنجی برخی اسامی را مطرح می کند.

از افرادی که گفته‌اند «قطعا یا به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند، ۴۴.۳% به آقای قالیباف رأی می‌دهند و ۸% آنها نیز اظهار داشته‌اند به آقای پزشکیان رأی می‌دهند. ۲۶% این افراد نیز گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۲۱.۷% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

از کل پاسخگویان به جز افرادی که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمی‌کنند هم ۳۸.۷% گفته‌اند به آقای قالیباف و ۸% به آقای پزشکیان رأی می‌دهند. از کل این پاسخگویان، ۲۲.۹% گفته‌اند نمی‌دانند به کدام یک رأی می‌دهند و ۳۰.۴% دیگر نیز به هیچکدام رأی نمی‌دهند.

گزارش از میلاد صالحی

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری
 • نظرسنجی

  روند کنونی واکسیناسیون در کشور را تا چه حد راضی‌کننده می‌دانید؟

  زیاد
  تا حدی مناسب
  کم
  مشاهده نتایج