گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 397748

گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» از مرکز افکارسنجی دولت؛

شرکت قطعی ۳۷ درصد پاسخگویان در انتخابات/ رئیسی با ۴۸.۶ درصد در رتبه نخست و ۷۷ درصد رأی خود را تغییر نمی‌دهند

بر طبق این افکارسنجی از میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند و نامزد مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند، ۸۲.۴ درصد ابراهیم رئیسی، ۵.۳ درصد محسن رضایی، ۲.۷ درصد سعید جلیلی، ۲.۲ درصد عبدالناصر همتی، ۱.۴ درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۰.۶ درصد علیرضا زاکانی و ۰.۲ درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده‌اند. ۵.۳ درصد افراد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد ابعاد جدیدی شده است و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) به منظور سنجش نگرش مردم ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در خردادماه ۱۴۰۰ یک نظرسنجی در مقیاس ملی انجام داده است. اطلاعات این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت کل کشور اعم از مناطق شهری و روستایی با تعداد نمونه  ۵۱۵۹ نفر  به شیوه مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاهای کشور انجام  شده است.

بر طبق این نظرسنجی که پس از پایان ثبت نام‌ها و در کل کشور از جمله در روستاها و شهرهای کوچک انجام شده است، ۷۴.۵ درصد از مردم حدس می‌زنند که سید ابراهیم رئیسی در نهایت رئیس جمهور خواهد شد.

در اولین مرحله از این نظرسنجی مشارکت در انتخابات مدنظر قرار داده شد و از شهروندان پرسیده شده است «شما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چه تصمیمی گرفته‌اید؟». ۳۴.۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند قطعاً و ۷.۸ درصد گفته‌اند به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت خواهند کرد. ۱۶.۳ درصد هنوز در این خصوص تصمیم نگرفته‌اند. ۸.۹ درصد پاسخگویان گفته‌اند احتمال کمی دارد در انتخابات شرکت کنند و ۳۲.۴ درصد به هیچ وجه در آن شرکت نخواهند کرد.

در برآورد میزان واقعی مشارکت در انتخابات متغیرهای متعددی از جمله تعداد پاسخگویانی که با پرسشگران همکاری نمی‌کنند و نسبت تقریبی مشارکت کسانی که گفته‌اند احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد مؤثر است؛ ایسپا با در نظر گرفتن تمامی این متغیرها و براساس محاسبات برآمده از تجربیات پیشین در هر مقطع زمانی برآوردی از میزان مشارکت ارائه می‌کند. براین‌اساس برآورد ایسپا از میزان مشارکت در انتخابات در ۱۱ خردادماه حدود ۳۷ درصد است.

در مرحله بعد از افرادی که قطعاً یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند و همچنین افراد مردد که قصد مشارکت در انتخابات دارند پرسیده شده است «برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نامزد مورد نظرتان برای رأی دادن را انتخاب کرده‌اید یا خیر؟». ۵۹ درصد افرادی که قطعاً یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند نامزد مورد نظر را انتخاب کرده‌اند و در مقابل ۴۱ درصد گفته‌اند هنوز انتخاب نکرده‌اند. در بین افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند و همچنین افرادی که برای مشارکت مردد هستند، ۴۸.۶ درصد نامزد مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند و ۵۱.۳ درصد هنوز انتخاب نکرده‌اند به چه فردی رأی خواهند داد. ۰.۱ درصد از افراد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

در مرحله سوم این افکارسنجی میزان رای پاسخگویان به ۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بررسی شد و از میان افرادی که گفته‌اند قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، ۴۸.۶ درصد ابراهیم رئیسی، ۳.۱ درصد محسن رضایی، ۱.۶ درصد سعید جلیلی، ۱.۳ درصد عبدالناصر همتی، ۰.۸ درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۰.۳ درصد علیرضا زاکانی و ۰.۱ درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده‌اند. ۴۱ درصد از افرادی که تصمیم دارند به طور قطع یا احتمال زیاد در انتخابات شرکت کنند هنوز از بین افراد حاضر در لیست تصمیم نگرفته‌اند به کدام گزینه رأی خواهند داد. ۳.۲ درصد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

در ادامه از افرادی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند پرسیده شده است «اگر همین الان انتخابات برگزار می‌شد شما از بین نامزدهای ریاست‌جمهوری به کدام‌یک رأی می‌دادید؟». ۷۰.۴ درصد در این شرایط به ابراهیم رییسی، ۷.۱ درصد به محسن رضایی، ۳.۷ درصد به سعید جلیلی، ۲.۴ درصد به عبدالناصر همتی، ۲.۱ درصد به امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۰.۷ درصد به علیرضا زاکانی و ۰.۶ درصد به محسن مهرعلیزاده رای می دهند. ۱۲.۹ درصد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

در این مرحله از نظرسنجی میزان رای مشارکت کنندگانی که نامزد خود را انتخاب کرده‌اند و مشارکت‌کنندگانی که هنوز به طور قطعی نامزد خود را انتخاب نکرده‌اند بررسی شد.

بر طبق این افکارسنجی از میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند و نامزد مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند، ۸۲.۴ درصد ابراهیم رئیسی، ۵.۳ درصد محسن رضایی، ۲.۷ درصد سعید جلیلی، ۲.۲ درصد عبدالناصر همتی، ۱.۴ درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۰.۶ درصد علیرضا زاکانی و ۰.۲ درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده‌اند. ۵.۳ درصد افراد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

همچنین از بین افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند ولی هنوز نامزد مورد نظرشان را انتخاب نکرده‌اند، ۵۳.۳ درصد ابراهیم رئیسی، ۹.۷ درصد محسن رضایی، ۵.۰ درصد سعید جلیلی، ۳.۲ درصد امیرحسین قاضیزاده هاشمی، ۲.۹ درصد عبدالناصر همتی، ۱.۳ درصد محسن مهرعلیزاده و ۰.۸ درصد علیرضا زاکانی را برگزیده‌اند. ۲۳.۹ درصد افراد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

باید متذکر شد که اگر میدان انتخابات کشور به صورتی رقم بخورد که مرددین احساس تاثیر داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند، به صورت طبیعی میزان مشارکت در انتخابات بالاتر می‌رود.

در مرحله ششم از این نظرسنجی نیز احتمال تغییر نظر رای‌دهندگان نیز بررسی شد و از افرادی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند پرسیده شده است «تا چه اندازه ممکن است تصمیم خود در رأی به کاندیدای مورد نظرتان را تغییر دهید». از بین افرادی که قطعاً یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند و نامزد مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند، ۷۷.۸ درصد گفته‌اند به هیچ وجه نظرشان را تغییر نمی‌دهند و در مقابل ۱۸.۴ درصد گفته‌اند ممکن است نظرشان را تغییر دهند.

شایان ذکر است از بین مشارکت‌کنندگان در انتخابات که گفته‌اند کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند و به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند، ۱۵.۶ درصدشان اظهار کرده‌اند ممکن است نظرشان را تغییر دهند.

در مرحله آخر این افکارسنجی از کل پاسخگویان پرسیده شده است «فکر می‌کنید در نهایت چه کسی رئیس جمهور خواهد شد؟». ۷۴.۵ درصد پاسخگویان حدس می‌زنند سید ابراهیم رئیسی در نهایت رئیس جمهور خواهد شد. ۲.۶ درصد گفته‌اند از نظر آن‌ها در نهایت محسن رضایی و ۱.۳ درصد گفته‌اند سعید جلیلی رئیس جمهور خواهد شد. احتمال پیروزی سایر کاندیداها از نظر مردم کمتر از ۱ درصد است. ۱۹.۴ درصد نیز گفته‌اند نمی‌دانند چه کسی به ریاست جمهوری خواهد رسید.

هنوز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ادامه دارد، باید مو به مو شرایط این روزها را دنبال کرد و در نهایت مشاهده کرد که نظام تبلیغات انتخابات و نیز کدام یک از کاندیداها می‌توانند آرای خاکستری بیشتری را به سوی خود جلب کنند، یا آنان را برای مشارکت به‌وجد بیاورند.

گزارش از میلاد صالحی

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
[1400/03/18 - 13:49]
می بایستی حسنی و ژنرال های دولتش و حامیانشان از جمله زنگنه و خاتمی و …. بخاطر خسارات جبران ناپذیری که به کشور و نظام در طول ۸ سال گذشته تحمیل نموده اند و باعث دلسردی و یاس مردم شده و موجبات بی اعتمادی مردم به نظام و آینده کشور را فراهم آورده اند در اسرع وقت محاکمه شوند.
تورهای مسافرتی آفری
 • نظرسنجی

  در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به کدام یک از نامزدها رای می دهید؟

  رئیسی
  جلیلی
  رضایی
  زاکانی
  قاضی زاده هاشمی
  همتی
  مهرعلیزاده
  رای نمی‌دهم
  مشاهده نتایج