تاریخ انتشار: پنجشنبه 1400/06/25 - 12:46
کد خبر: 407920

تحصیل ۹۴ درصد یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال مواجه شده است

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ۱۰ استراتژی بازگشایی مدارس در سال جاری گفت: بازگشایی تدریجی، اقتضایی و ترکیبی مدارس با حفظ سلامت دانش آموزان، ارتقای کیفیت، تفویض اختیار به مدارس، اقناع سازی جامعه، استفاده از تجربیات دوران کرونا و آرامش و پرهیز از هرگونه تنش ۱۰ استراتژی آموزش و پرورش برای مهری باشکوه است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل ازایسنا، دکتر سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: بعد از ۱۸ ماه از گسترش کرونا که نظام تعلیم وتربیت  دچار دگرگونی شد از اول مهر بنا به دلایل متعددی آموزش های حضوری هم شروع خواهد شد اما با مقاومت هایی روبرو هستیم که نیازمند اقناع سازی جامعه است.

وی افزود: مهر امسال پیچیده ترین مهر بعد انقلاب است و برای بازگشایی مدارس باید ذهن جامعه، اولیا و دانش آموزان را آماده سازیم.

حسینی با بیان اینکه پروژه مهر مهمترین سنجه عملکردی مدیران آموزش و پرورش است و در همه ابعاد تعلیم و تربیت تاثیر گذار است اظهار کرد: پروژه مهر در واقع پروسه است که از مهر شروع می شود و تا مهر سال بعد ادامه دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم جامعه زنگ نزند باید زنگ مدارس را به خوبی بنوازیم.

حسینی با بیان چرایی آغاز آموزش های حضوری گفت: معلمان و مدیران آموزش و پرورش سنجیده ترین واکنش را در عصر کرونا داشتند و معلمان را می توان مجاهدان آموزش درعصر کرونا نامید.

وی گفت: کرونا وضعیتی را ایجاد کرد که نظام تعلیم و تربیت به ناچار به سمت آموزش های مجازی و از راه دور  رفت.

حسینی با اشاره به آسیب های آموزش های مجازی گفت: اولین آسیب آموزش های مجازی افت زیاد کیفیت نظام یاددهی و یادگیری بود و  این افت کیفیت هم در نظام جهانی و هم در کشورمان مشهود بود.

معاون وزیر با بیان اینکه مطالعات یونسکو و سازمان ملل نشان می‌دهد تحصیل ۹۴ درصد از یادگیرندگان در نبود مدرسه  با اختلال مواجه شده است اظهار کرد: بر اساس این مطالعات ۹۹ درصد دانش آموزان در کشورهای با درآمد متوسط و کم تحت تأثیر وضعیت منفی کرونا قرار گرفته اند

وی افزود: در مهر سال گذشته  ۱۱۰ کشور مدارس را  تعطیل کردند که ۵۵۰ میلیون یادگیرنده تحت تاثیر این تعطیلی قرار گرفتند.

وی با اشاره به  نظر سنجی یونسکو تحت عنوان «کودکان را نجات دهیم» گفت: بر اساس این نظر سنجی که در بین دانش آموزان ۱۱ تا ۱۷ ساله  ۶۴ کشور دنیا انجام شده است، از هر ۱۰ نفر دانش آموز ۸ نفر احساس کرده اند چیز کمی آموخته اند یا نیاموخته اند و ۸۰ درصد احساس کرده اند برای یادگیری با مانع جدی مواجه بوده اند.

حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش ایران هم در عصر  کرونا دچار چالش شد گفت :مطالعات مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در کشورمان نشان می‌دهد  در ایام کرونا و آموزش های مجازی تنها ۳۵ درصد دانش آموزان حضور کافی و آنلاین در فضای مجازی داشته اند.

وی افزود: بر اساس این مطالعات ۳۳ درصد دانش آموزان فقط  حضور کمی به جای حضور کیفی در آموزش های مجازی داشته اند و حضور موثری برای یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و ۳۳ درصد دانش آموزان نیز  کمتر از ۵ ساعت‌در هفته از شاد استفاده کرده اند.

وی افزود: در مجموع این مطالعه نشان می‌دهد تنها  ۲۴ درصد از دانش آموزان معتقدند آموزش های  مجازی کیفیتی مانند آموزش های حضوری داشته است، ۴۲ درصد دانش آموزان آموزش ها را در حد قابل قبول ارزیابی کرده اند و ۳۳ درصد دانش آموزان آموزش های مجازی را ضعیف ارزیابی کرده اند.

وی گفت: بر اساس نتایج این مطالعه  از هر ۴ دانش آموز ۳ دانش آموز معتقدند آموزش های مجازی نتوانسته است کیفیت آموزش های حضوری را داشته باشد و خلا آموزش های حضوری را جبران کند.

حسینی تصریح کرد: نتایج تمام مطالعات نشان می دهد نظام یاددهی و یادگیری که اساس توسعه هر جامعه است با صدمه و لطمه جدی مواجه شده است.

معاون وزیر  با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس موجب گسترش و تعمیق بی عدالتی شده است گفت: تعطیلی مدارس بیشترین آسیب را به قشر آسیب پذیر زده است زیرا خانواده های کم برخوردار دسترسی کمتری به ابزار دیجیتالی دارند و این  خانواده ها کمتر پشتیبان و حامی دانش آموزان در آموزش های مجاری هستند.

وی با بیان اینکه  مدرسه محیطی حفاظتی است و فقدان دسترسی به مدرسه برای قشر کم برخوردار آسیب ها را رشد می دهد گفت: بهداشت و سواد بهداشتی در  خانواده های کم برخوردار کم است و مدرسه  می تواند جبران کننده این سواد کم بهداشتی باشد.

وی گفت: بسیاری از دانش آموزان کم برخوردار در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند و تعطیلی این مدارس موجب عدم برخورداری دانش آموزان از مواد مغذی و افزایش سو تغذیه در بین دانش آموزان کم برخوردار شده است.

معاون وزیر با اشاره به آسیب های فضای مجازی و در خانه ماندن دانش اموزان بر سلامت های روانی دانش آموزان گفت: سازمان بهداشت جهانی سلامت را فقط سلامت بدنی نمی‌داند و سلامت را دارای  ابعاد مختلفی می داند و پژوهش ها نشان می هد تعطیلی مدارس بر ابعاد مختلف سلامت دانش آموزان موثر بوده است.

وی افزود: افزایش رفتاری‌های پرخاشگرانه، تغییر در اشتها، اختلال در خواب برهم ریختگی در نظم خانواده، افزایش تعارضات خانوادگی، پرخوری، کم تحرکی، قلدری،  کاهش آستانه تحمل ، کسالت، انزوا، اعتیاد اینترنتی، افسردگی عدم وجود فضای مناسب برای آموزش های مجازی و عدم آموزش آداب معاشرت از جمله آسیب های در خانه ماندن دانش آموزان است.

وی گفت: نتایج مطالعات نشان می‌دهد عدم حضور دانش آموزان در مدارس موجب افزایش آسیب های روانی می‌شود لذا ضرورت دارد به سمت بازگشایی مدارس حرکت کنیم.

حسینی با اشاره به بخشی دیگر از  مطالعات مرکز بررسی های استراتژیک  ریاست جمهوری گفت: بر اساس این مطالعات در ۳۸ کشور دارای نرخ بالای مرگ و میر  و پیش از واکسیناسیون سراسری  فقط ۶ کشور مدارس را تعطیل کرده اند ‌در حالی که ۲۴ کشور در اوج موج دوم مدارس را تعطیل نکردند.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت و یونیسف مشترکا از مقامات کشورهای جهان خواسته اند بازگشایی مدارس را با رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کزد؛ هیچ مطالعه ای و مستندی در دنیا منتشر نشده است که ثابت کند بازگشایی مدارس در پاندمی کوید ۱۹ موثر بوده و یا موثر نبوده است اما مطالعات  و پژوهش ها نشان می دهد نرفتن به مدارس موجب  آسیب های فراوانی شده است.

وی با بیان اینکه علیرغم ضرورت بازگشایی مدارس هنوز جامعه و پروتکل های بهداشتی برای این بازگشایی به صورت کامل مهیا نیست اظهار کرد: در پارادایم جدید و مهر پیش رو باید آموزش ها ترکیبی باشد و این موضوع  بسیار سختی است زیرا نیاز به اقناع جامعه، خانواده و دانش آموزان دارد  و همچنین خود وضعیت کرونا نیز مبهم است و آینده  آن و جامعه نامشخص است.

معاون وزیر با اشاره به استراتژی و راهبردهای آموزش و پرورش در مهر پیش رو گفت: استراتژی آموزش و پرورش شروع مهری باشکوه و بی دغدغه است.

معاون وزیر در ادامه با بیان ۱۰ اصلی که باید در بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری در کنار سایر آموزش ها رعایت شود گفت:  اولین اصل بازگشایی مدارس به صورت تدریجی است و تدریجی بودن به مفهوم این است که از اول مهر نه مدارس صد درصد حضوری است و نه صد درصد مجازی بلکه بر اساس اطلس یادگیری آموزش ها ترکیبی خواهد بود.

وی‌با اشاره به دومین اصل بازگشایی مدارس افزود:  آموزش ها با توجه به شرایط منطقه، مدرسه، کلاس و پایه اقتضایی است.

حسینی سومین اصل را آموزش های ترکیبی دانست و گفت: اصل بعدی تقدم ذاتی سلامت است و بر همین اساس واکسیناسیون ۹۰ درصد معلمان انجام گرفته است و ‌دانش آموزان نیز در اولویت واکسیناسیون قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ وی پنجمین اصل را ارتقای کیفیت دانست و گفت: اصل بعدی تفویض اختیار به شورای مدرسه و منطقه است  تا در خصوص نوع آموزش با تقدم ذاتی سلامت بر همه امور  تصمیم بگیرند.

حسینی افزود:  عدالت بویژه توزیع عادلانه امکانات دیجیتالی، اقناع سازی، حفظ تجربه دوران کرونا بویژه استفاده از شبکه شاد، حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش اصول هفتم تا دهم بازگشایی مهری باشکوه است.

جانشین وزیر در طرح هدایت با بیان اینکه طرح هدایت در راستای تامین تجهیزات دیجیتالی مورد نیاز دانش آموزان کم برخوردار با جدیت پیگیری می شود گفت: یکی از جلوه های عدالت، تامین فرصت های آموزشی با رویکرد عدالت ترجیحی  و برخوردار  از امکانات دیجیتالی است و طرح هدایت با همین رویکرد در حال پیگیری است.

معاون وزیر  در پایان با بیان اینکه در مهر جاری  در ۴ محور ۱۰ شاخص باید محقق شود گفت: تامین معلم برای تمامی کلاس ها، وجود مدیر و معاون در تمام مدارس، وجود برنامه عملیاتی و اطلس یادگیری در تمام مدارس، رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام مدارس، ثبت نام همه دانش آموزان، توزیع کتب بین همه دانش آموزان، سنجش تمامی دانش آموزان بدو ورود به دبستان، دسترسی همه دانش آموزان به امکانات دیجیتالی، صدور ابلاغ برای تمامی معلمان و واکسینه شدن همه معلمان شاخص های است که در محور های کلاس، مدرسه، دانش آموز و معلم باید اجرایی شود.

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
نامه دفتر تحکیم وحدت خطاب به فرمانده سپاه قدس
مافیای کنکور با جنجال رسانه‌ای به دنبال نفوذ به آموزش‌و پرورش است
هزینه وام مسکن باز هم کاهش یافت
اعمال روز عاشورا چه هستند؟
برج آزادی نقش عاشورایی گرفت
مسئله اصلی امروز ما
راکت‌های مقاومت فلسطین به کجا برخورد می‌کنند؟
گزارش تصویری از حضور رئیس جمهور در عزاداری دانشگاه تهران
توصیه امام حسین(ع) به یارانش در واقعه عاشورا
تعزیه خوانی زنان روستای «فدیشه» در فهرست میراث فرهنگی ثبت شد
تسکین درد مفاصل با لیموترش
شهید «خالد منصور» که بود؟
جریمه ۱۰ هزار دلاری ایران به خاطر انصراف تیم امید قطعی است؟
شهادت فرمانده ارشد جهاد اسلامی
آیا قفل توافق در وین باز می‌شود؟
طرح نذر خون از ابتدای محرم تا پایان صفر ادامه دارد
سیاست خارجی متوازن یا سیاست موازنه مثبت؟
سومین بازی دوستانه تیم ملی ایران قطعی شد
برگزاری جلسه شورای امنیت درباره غزه
واکسیناسیون قطره چکانی در روزهای اوج گیری کرونا
چگونه نمره آیلتس خود را از ۶ به ۸ برسانیم؟
مافیای کنکور با جنجال رسانه‌ای به دنبال نفوذ به آموزش‌و پرورش است
چگونه نمره آیلتس خود را از ۶ به ۸ برسانیم؟
میز کار رتبه بندی معلمان رسما آغاز به کار کرد
هیچ مشاوری برای انتخاب رشته کنکور تضمینی نیست
درج کلید سؤالات در کارنامه داوطلبان آزمون سراسری
دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر و زبان خارجی
دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی
دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱
رشته جدید تولید محتوای دیجیتالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی تصویب شد
با این جملات روی اعصاب کنکوری ها نباشد
تجمع دانشجویان در محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل
۴۵ عنوان درسی به ترویج فرهنگ عاشورایی پرداخته است
روش های انتخاب رشته نادرست را بشناسیم
شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
برای رتبه های برتر کنکور تسهیلات دانشگاه تهران
داوطلبان کنکور سراسری چگونه انتخاب رشته کنند؟
مقصر برخورد خودرو با دسته عزاداری مشخص شد
ضرورت ایجاد ردیف اعتباری ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی
کاهش تقاضای داوطلبان کنکور در ریاضی
پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر براساس قانون ایثارگران
منتخبین دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی معرفی شدند
نظرسنجی

با دو مرحله‌ای شدن کنکور سراسری موافق هستید؟مشاهده نتایج
go to top