تاریخ انتشار: شنبه 1400/08/15 - 08:51
کد خبر: 412918

گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» از یک روز تاریخی(بخش هشتم)؛

انتشار برای اولین بار؛ اسناد تنش‌های میان ایران و آمریکا/ پیاده روی مردم سراسر کشور تا لانه جاسوسی برای حمایت از دانشجویان

انتشار برای اولین بار؛ اسناد تنش‌های میان ایران و آمریکا/ پیاده روی مردم سراسر کشور تا لانه جاسوسی برای حمایت از دانشجویان

بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردند و حتی مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در طول  تاریخچه هرچند اندک ایالات متحده آمریکا در برابر تمدن چند هزارساله ایران در همین مدت کوتاه اختلافات و تنش های زیادی بین این دو کشور رخ داده است. آمریکا همواره با دخالت در امور بقیه کشورها سعی دارد منابع آن کشور را در اختیار بگیرد. در ایران هم خراب کاری ها و خیانت های بسیاری در حق ملت ما کرده است. در این بین میتوان از زمان به تاراج بردن نفت کشورمان تا کودتای 28 مرداد و برگرداندن شاه به کشور را نام برد.

 در طول تاریخچه هرچند اندک ایالات متحده آمریکا در برابر تمدن چند هزارساله ایران اما در همین مدت کوتاه اختلافات زیادی بین این دو کشور رخ داده است. آمریکا همواره با دخالت در امور بقیه کشورها سعی دارد منابع آن کشور را در اختیار بگیرد. در ایران هم خراب کاری ها و خیانت های بسیاری در حق ملت ما کرده است. در این بین میتوان از زمان به تاراج بردن نفت کشورمان تا کودتای 28 مرداد و برگرداندن شاه به کشور را نام برد. با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نه تنها آمریکا بلکه دست استکبار جهانی از منابع و دخالت در امور مملکت کوتاه شد. روابط آمریکا با ایران هرچند در ابتدای انقلاب در 25 بهمن 57 چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال می کنند اما امام خمینی (ره) مصلحت را در تعامل میبینند و با عتاب دستور تخلیه سفارت آمریکا را می دهند اما بازهم این کشور دست از خیانت به ملت ایران برنداشته و سفارت خود راتبدیل به لانه ای جاسوسی برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی و کودتاهای دیگر کرده بود. هرچند که سفارت این کشور مجدد بازگشایی شده بود اما دانشجویان و ملت انقلابی ایران همواره از خیانت های آمریکا آگاه بودند و در طول همان ماه های ابتدایی همواره اعتراضاتی در جهت اقدامات مداخله جویانه این سفارت در امور کشورمان انجام میدادند. از جمله این اعتراضات مردمی را می توان به راهپیمایی مردمی اردیبهشت و خرداد سال 58 و اختلاف نظرهای شدید سیاسیون و شخصیت های انقلابی با سیاست های آمریکایی ها در خصوص اشاره کرد. این حمایت های مردمی و تنش های مختلف شخصیت های سیاسی و مداخله و جاسوسی های آمریکا در کشور سرانجام صبر دانشجویان پیرو خط امام را سر آورد و در اقدامی که مورد تحسین امام انقلاب قرار گرفت لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و اجازه مداخلعه بیش از این را در امور کشور به آمریکا ندادند. درست است که در ابتدا یک سردرگمی بین مسئولین ایجاد شد ولی از همان ابتدا این اقدام مورد حمایت های امام خمینی(ره) و مردم قرار گرفت. مردم با رهپیمایی های مختلف همواره حمایت خود را از دانشجویان پیرو خط امام نشان می دادند. اقدام دانشجویان پیرو خط امام آمریکا را به شدت عصبانی کرد و این کشور در شکل های مختلف اقدام به تحریم های اقتصادی و اعلام جنگ با ایران کردند. خلاصه حرکت های مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی تحریم اقتصادی توسط کارتر بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردندو حتی مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی بعد از تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی مردم در سراسر کشور اقدام به راهپیمایی های گسترده کردند. و ملت ایران نیز برای آموزش نظامی و مقابله با آمریکا تقاضاهای زیادی داشتند که در ادامه منجر به دستور امام برای تشکیل بسیج شد. در طول تاریخچه هرچند اندک ایالات متحده آمریکا در برابر تمدن چند هزارساله ایران اما در همین مدت کوتاه اختلافات زیادی بین این دو کشور رخ داده است. آمریکا همواره با دخالت در امور بقیه کشورها سعی دارد منابع آن کشور را در اختیار بگیرد. در ایران هم خراب کاری ها و خیانت های بسیاری در حق ملت ما کرده است. در این بین میتوان از زمان به تاراج بردن نفت کشورمان تا کودتای 28 مرداد و برگرداندن شاه به کشور را نام برد. با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نه تنها آمریکا بلکه دست استکبار جهانی از منابع و دخالت در امور مملکت کوتاه شد. روابط آمریکا با ایران هرچند در ابتدای انقلاب در 25 بهمن 57 چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال می کنند اما امام خمینی (ره) مصلحت را در تعامل میبینند و با عتاب دستور تخلیه سفارت آمریکا را می دهند اما بازهم این کشور دست از خیانت به ملت ایران برنداشته و سفارت خود راتبدیل به لانه ای جاسوسی برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی و کودتاهای دیگر کرده بود. هرچند که سفارت این کشور مجدد بازگشایی شده بود اما دانشجویان و ملت انقلابی ایران همواره از خیانت های آمریکا آگاه بودند و در طول همان ماه های ابتدایی همواره اعتراضاتی در جهت اقدامات مداخله جویانه این سفارت در امور کشورمان انجام میدادند. از جمله این اعتراضات مردمی را می توان به راهپیمایی مردمی اردیبهشت و خرداد سال 58 و اختلاف نظرهای شدید سیاسیون و شخصیت های انقلابی با سیاست های آمریکایی ها در خصوص اشاره کرد. این حمایت های مردمی و تنش های مختلف شخصیت های سیاسی و مداخله و جاسوسی های آمریکا در کشور سرانجام صبر دانشجویان پیرو خط امام را سر آورد و در اقدامی که مورد تحسین امام انقلاب قرار گرفت لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و اجازه مداخلعه بیش از این را در امور کشور به آمریکا ندادند. درست است که در ابتدا یک سردرگمی بین مسئولین ایجاد شد ولی از همان ابتدا این اقدام مورد حمایت های امام خمینی(ره) و مردم قرار گرفت. مردم با رهپیمایی های مختلف همواره حمایت خود را از دانشجویان پیرو خط امام نشان می دادند. اقدام دانشجویان پیرو خط امام آمریکا را به شدت عصبانی کرد و این کشور در شکل های مختلف اقدام به تحریم های اقتصادی و اعلام جنگ با ایران کردند. خلاصه حرکت های مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی تحریم اقتصادی توسط کارتر بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردندو حتی مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی بعد از تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی مردم در سراسر کشور اقدام به راهپیمایی های گسترده کردند. و ملت ایران نیز برای آموزش نظامی و مقابله با آمریکا تقاضاهای زیادی داشتند که در ادامه منجر به دستور امام برای تشکیل بسیج شد. مردم ایران همواره از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرده و در مواردی اقدام به پیاده روی از شهرهای مختلف کشور به سمت لانه جاسوسی که توسط دانشجویان تسخیر شده بود، کردند. با بررسی روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از آبان 58 تا فروردین 1359 بیش از 1000 سند در زمینه مبارزه مردمی با آمریکا جمع آوری شده است که در ادامه به اختصار چند مورد از حوزه های درگیری و پاسخ مردم به اقدامات آمریکا آورده شده است: روزه سیاسی: کارتر ایران را تهدید به تحریم اقتصادی کرد، امام فرمود: ما از تحریم نمی ترسیم ما روزی یک وعده غذا می‌خوریم، ما روزه می‌گیریم. مردم روزه گرفتند. مساجد افطاری توزیع کردند و حتی صدا و سیما برنامه های ویژه افطار و سحر پخش کرد. ارتش 20 میلیونی: کارتر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. مردم به خیابانها ریختند و از امام درخواست اعلام جهاد مسلحانه علیه آمریکا کردند. امام فرمود ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید ارتش 20 میلیونی داشته باشد. بسیج تشکیل شد. تحریم متقابل: مردم کالاهای آمریکایی را دور ریختند و از مسئولین درخواست کردند کالاهای آمریکایی را تحریم کنند. حمایت مردمی: چندین بار مسئولین حرفهایی زدند که بوی سازش و معامله با آمریکا میداد. مردم کفن پوش از کرمانشاه و گرمسار و قم و ساوه و ... با پای پیاده خود را به لانه جاسوسی رساندند و از دانشجویان حمایت و به مسئولین اعتراض کردند. صدور انقلاب: مردم پاکستان، هند، لبنان، تایلند، کویت و... به سفارتخانه های آمریکا در کشورهای خود حمله کردند و خواستار قطع رابطه با آمریکا شدند. جشن قطع رابطه: برای اولین بار در تاریخ، آمریکا اقدام به قطع رابطه با یک کشور کرد. امام فرمود کارتر اگر یک کار درست در تمام زندگی اش کرده باشد همین یک کار است و مردم اگر جشن بگیرند حق دارند. مردم چندین روز در تمام کشور جشن گرفتند. اقتصاد مردمی: با تحریم اقتصادی، اقشار مختلف مردم ضمن برگزاری جشن و ابراز شادمانی از اعمال تحریم و قطع رابطه با آمریکا، در مصاحبه ها و بیانیه ها و نوشته ها در خصوص تلاش برای خودکفایی و رهایی از اقتصاد وابسته، راهکارهایی ارائه دادند. کارکنان اداره ای در اراک از رییس جمهور تقاضا کردند برای کمک به کشور از حقوقشان کم شود. کارمندان شرکت هما درخواست کردند تا در فعالیت های تولیدی بویژه کشاورزی شرکت کنند و... در ادامه عکس ها و اسنادی از روزنامه های آبان 58 به بعد را مشاهده می کنید: مردم ایران همواره از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرده و در مواردی اقدام به پیاده روی از شهرهای مختلف کشور به سمت لانه جاسوسی که توسط دانشجویان تسخیر شده بود، کردند. با بررسی روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از آبان 58 تا فروردین 1359 بیش از 1000 سند در زمینه مبارزه مردمی با آمریکا جمع آوری شده است که در ادامه به اختصار چند مورد از حوزه های درگیری و پاسخ مردم به اقدامات آمریکا آورده شده است: روزه سیاسی: کارتر ایران را تهدید به تحریم اقتصادی کرد، امام فرمود: ما از تحریم نمی ترسیم ما روزی یک وعده غذا می‌خوریم، ما روزه می‌گیریم. مردم روزه گرفتند. مساجد افطاری توزیع کردند و حتی صدا و سیما برنامه های ویژه افطار و سحر پخش کرد. ارتش 20 میلیونی: کارتر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. مردم به خیابانها ریختند و از امام درخواست اعلام جهاد مسلحانه علیه آمریکا کردند. امام فرمود ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید ارتش 20 میلیونی داشته باشد. بسیج تشکیل شد. تحریم متقابل: مردم کالاهای آمریکایی را دور ریختند و از مسئولین درخواست کردند کالاهای آمریکایی را تحریم کنند. حمایت مردمی: چندین بار مسئولین حرفهایی زدند که بوی سازش و معامله با آمریکا میداد. مردم کفن پوش از کرمانشاه و گرمسار و قم و ساوه و ... با پای پیاده خود را به لانه جاسوسی رساندند و از دانشجویان حمایت و به مسئولین اعتراض کردند. صدور انقلاب: مردم پاکستان، هند، لبنان، تایلند، کویت و... به سفارتخانه های آمریکا در کشورهای خود حمله کردند و خواستار قطع رابطه با آمریکا شدند. جشن قطع رابطه: برای اولین بار در تاریخ، آمریکا اقدام به قطع رابطه با یک کشور کرد. امام فرمود کارتر اگر یک کار درست در تمام زندگی اش کرده باشد همین یک کار است و مردم اگر جشن بگیرند حق دارند. مردم چندین روز در تمام کشور جشن گرفتند. اقتصاد مردمی: با تحریم اقتصادی، اقشار مختلف مردم ضمن برگزاری جشن و ابراز شادمانی از اعمال تحریم و قطع رابطه با آمریکا، در مصاحبه ها و بیانیه ها و نوشته ها در خصوص تلاش برای خودکفایی و رهایی از اقتصاد وابسته، راهکارهایی ارائه دادند. کارکنان اداره ای در اراک از رییس جمهور تقاضا کردند برای کمک به کشور از حقوقشان کم شود. کارمندان شرکت هما درخواست کردند تا در فعالیت های تولیدی بویژه کشاورزی شرکت کنند و... در ادامه عکس ها و اسنادی از روزنامه های آبان 58 به بعد را مشاهده می کنید:

با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نه تنها آمریکا بلکه دست استکبار جهانی از منابع و دخالت در امور مملکت کوتاه شد. روابط آمریکا با ایران هرچند در ابتدای انقلاب در 25 بهمن 57 چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال می کنند اما امام خمینی (ره) مصلحت را در تعامل میبینند و با عتاب دستور تخلیه سفارت آمریکا را می دهند اما بازهم این کشور دست از خیانت به ملت ایران برنداشته و سفارت خود راتبدیل به لانه ای جاسوسی برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی و کودتاهای دیگر کرده بود.

هرچند که سفارت این کشور مجدد بازگشایی شده بود اما دانشجویان و ملت انقلابی ایران همواره از خیانت های آمریکا آگاه بودند و در طول همان ماه های ابتدایی همواره اعتراضاتی در جهت اقدامات مداخله جویانه این سفارت در امور کشورمان انجام میدادند.

از جمله این اعتراضات مردمی را می توان به راهپیمایی مردمی اردیبهشت و خرداد سال 58 و اختلاف نظرهای شدید سیاسیون و شخصیت های انقلابی با سیاست های آمریکایی ها در خصوص اشاره کرد.

این حمایت های مردمی و تنش های مختلف  شخصیت های سیاسی و مداخله و جاسوسی های آمریکا در کشور سرانجام صبر دانشجویان پیرو خط امام را سر آورد و در اقدامی که مورد تحسین امام انقلاب قرار گرفت لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و اجازه مداخلعه بیش از این را در امور کشور به آمریکا ندادند.

درست است که در ابتدا یک سردرگمی بین مسئولین ایجاد شد ولی از همان ابتدا این اقدام مورد حمایت های امام خمینی(ره) و مردم قرار گرفت. مردم با رهپیمایی های مختلف همواره حمایت خود را از دانشجویان پیرو خط امام نشان می دادند.

اقدام دانشجویان پیرو خط امام آمریکا را به شدت عصبانی کرد و این کشور در شکل های مختلف اقدام به تحریم های اقتصادی و اعلام جنگ با ایران کردند.

خلاصه حرکت های مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی

تحریم اقتصادی توسط کارتر

بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردند و حتی  مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند.

تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی

بعد از تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی مردم در سراسر کشور اقدام به راهپیمایی های گسترده کردند. و ملت ایران نیز برای آموزش نظامی و مقابله با آمریکا تقاضاهای زیادی داشتند که در ادامه منجر به دستور امام برای تشکیل بسیج شد.

در طول تاریخچه هرچند اندک ایالات متحده آمریکا در برابر تمدن چند هزارساله ایران اما در همین مدت کوتاه اختلافات زیادی بین این دو کشور رخ داده است. آمریکا همواره با دخالت در امور بقیه کشورها سعی دارد منابع آن کشور را در اختیار بگیرد. در ایران هم خراب کاری ها و خیانت های بسیاری در حق ملت ما کرده است. در این بین میتوان از زمان به تاراج بردن نفت کشورمان تا کودتای 28 مرداد و برگرداندن شاه به کشور را نام برد. با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نه تنها آمریکا بلکه دست استکبار جهانی از منابع و دخالت در امور مملکت کوتاه شد. روابط آمریکا با ایران هرچند در ابتدای انقلاب در 25 بهمن 57 چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال می کنند اما امام خمینی (ره) مصلحت را در تعامل میبینند و با عتاب دستور تخلیه سفارت آمریکا را می دهند اما بازهم این کشور دست از خیانت به ملت ایران برنداشته و سفارت خود راتبدیل به لانه ای جاسوسی برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی و کودتاهای دیگر کرده بود. هرچند که سفارت این کشور مجدد بازگشایی شده بود اما دانشجویان و ملت انقلابی ایران همواره از خیانت های آمریکا آگاه بودند و در طول همان ماه های ابتدایی همواره اعتراضاتی در جهت اقدامات مداخله جویانه این سفارت در امور کشورمان انجام میدادند. از جمله این اعتراضات مردمی را می توان به راهپیمایی مردمی اردیبهشت و خرداد سال 58 و اختلاف نظرهای شدید سیاسیون و شخصیت های انقلابی با سیاست های آمریکایی ها در خصوص اشاره کرد. این حمایت های مردمی و تنش های مختلف شخصیت های سیاسی و مداخله و جاسوسی های آمریکا در کشور سرانجام صبر دانشجویان پیرو خط امام را سر آورد و در اقدامی که مورد تحسین امام انقلاب قرار گرفت لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و اجازه مداخلعه بیش از این را در امور کشور به آمریکا ندادند. درست است که در ابتدا یک سردرگمی بین مسئولین ایجاد شد ولی از همان ابتدا این اقدام مورد حمایت های امام خمینی(ره) و مردم قرار گرفت. مردم با رهپیمایی های مختلف همواره حمایت خود را از دانشجویان پیرو خط امام نشان می دادند. اقدام دانشجویان پیرو خط امام آمریکا را به شدت عصبانی کرد و این کشور در شکل های مختلف اقدام به تحریم های اقتصادی و اعلام جنگ با ایران کردند. خلاصه حرکت های مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی تحریم اقتصادی توسط کارتر بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردندو حتی مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی بعد از تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی مردم در سراسر کشور اقدام به راهپیمایی های گسترده کردند. و ملت ایران نیز برای آموزش نظامی و مقابله با آمریکا تقاضاهای زیادی داشتند که در ادامه منجر به دستور امام برای تشکیل بسیج شد.  مردم ایران همواره از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرده و در مواردی اقدام به پیاده روی از شهرهای مختلف کشور به سمت لانه جاسوسی که توسط دانشجویان تسخیر شده بود، کردند. با بررسی روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از آبان 58 تا فروردین 1359 بیش از 1000 سند در زمینه مبارزه مردمی با آمریکا جمع آوری شده است که در ادامه به اختصار چند مورد از حوزه های درگیری و پاسخ مردم به اقدامات آمریکا آورده شده است: روزه سیاسی: کارتر ایران را تهدید به تحریم اقتصادی کرد، امام فرمود: ما از تحریم نمی ترسیم ما روزی یک وعده غذا می‌خوریم، ما روزه می‌گیریم. مردم روزه گرفتند. مساجد افطاری توزیع کردند و حتی صدا و سیما برنامه های ویژه افطار و سحر پخش کرد. ارتش 20 میلیونی: کارتر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. مردم به خیابانها ریختند و از امام درخواست اعلام جهاد مسلحانه علیه آمریکا کردند. امام فرمود ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید ارتش 20 میلیونی داشته باشد. بسیج تشکیل شد. تحریم متقابل: مردم کالاهای آمریکایی را دور ریختند و از مسئولین درخواست کردند کالاهای آمریکایی را تحریم کنند. حمایت مردمی: چندین بار مسئولین حرفهایی زدند که بوی سازش و معامله با آمریکا میداد. مردم کفن پوش از کرمانشاه و گرمسار و قم و ساوه و ... با پای پیاده خود را به لانه جاسوسی رساندند و از دانشجویان حمایت و به مسئولین اعتراض کردند. صدور انقلاب: مردم پاکستان، هند، لبنان، تایلند، کویت و... به سفارتخانه های آمریکا در کشورهای خود حمله کردند و خواستار قطع رابطه با آمریکا شدند. جشن قطع رابطه: برای اولین بار در تاریخ، آمریکا اقدام به قطع رابطه با یک کشور کرد. امام فرمود کارتر اگر یک کار درست در تمام زندگی اش کرده باشد همین یک کار است و مردم اگر جشن بگیرند حق دارند. مردم چندین روز در تمام کشور جشن گرفتند. اقتصاد مردمی: با تحریم اقتصادی، اقشار مختلف مردم ضمن برگزاری جشن و ابراز شادمانی از اعمال تحریم و قطع رابطه با آمریکا، در مصاحبه ها و بیانیه ها و نوشته ها در خصوص تلاش برای خودکفایی و رهایی از اقتصاد وابسته، راهکارهایی ارائه دادند. کارکنان اداره ای در اراک از رییس جمهور تقاضا کردند برای کمک به کشور از حقوقشان کم شود. کارمندان شرکت هما درخواست کردند تا در فعالیت های تولیدی بویژه کشاورزی شرکت کنند و... در ادامه عکس ها و اسنادی از روزنامه های آبان 58 به بعد را مشاهده می کنید:

مردم ایران همواره از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرده و در مواردی اقدام به پیاده روی از شهرهای مختلف کشور به سمت لانه جاسوسی که توسط دانشجویان تسخیر شده بود، کردند.

با بررسی روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از آبان 58 تا فروردین 1359 بیش از 1000 سند در زمینه مبارزه مردمی با آمریکا جمع آوری شده است که در ادامه به اختصار چند مورد از حوزه های درگیری و پاسخ مردم به اقدامات آمریکا آورده شده است:

روزه سیاسی:

 در طول تاریخچه هرچند اندک ایالات متحده آمریکا در برابر تمدن چند هزارساله ایران اما در همین مدت کوتاه اختلافات زیادی بین این دو کشور رخ داده است. آمریکا همواره با دخالت در امور بقیه کشورها سعی دارد منابع آن کشور را در اختیار بگیرد. در ایران هم خراب کاری ها و خیانت های بسیاری در حق ملت ما کرده است. در این بین میتوان از زمان به تاراج بردن نفت کشورمان تا کودتای 28 مرداد و برگرداندن شاه به کشور را نام برد. با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نه تنها آمریکا بلکه دست استکبار جهانی از منابع و دخالت در امور مملکت کوتاه شد. روابط آمریکا با ایران هرچند در ابتدای انقلاب در 25 بهمن 57 چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال می کنند اما امام خمینی (ره) مصلحت را در تعامل میبینند و با عتاب دستور تخلیه سفارت آمریکا را می دهند اما بازهم این کشور دست از خیانت به ملت ایران برنداشته و سفارت خود راتبدیل به لانه ای جاسوسی برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی و کودتاهای دیگر کرده بود. هرچند که سفارت این کشور مجدد بازگشایی شده بود اما دانشجویان و ملت انقلابی ایران همواره از خیانت های آمریکا آگاه بودند و در طول همان ماه های ابتدایی همواره اعتراضاتی در جهت اقدامات مداخله جویانه این سفارت در امور کشورمان انجام میدادند. از جمله این اعتراضات مردمی را می توان به راهپیمایی مردمی اردیبهشت و خرداد سال 58 و اختلاف نظرهای شدید سیاسیون و شخصیت های انقلابی با سیاست های آمریکایی ها در خصوص اشاره کرد. این حمایت های مردمی و تنش های مختلف شخصیت های سیاسی و مداخله و جاسوسی های آمریکا در کشور سرانجام صبر دانشجویان پیرو خط امام را سر آورد و در اقدامی که مورد تحسین امام انقلاب قرار گرفت لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و اجازه مداخلعه بیش از این را در امور کشور به آمریکا ندادند. درست است که در ابتدا یک سردرگمی بین مسئولین ایجاد شد ولی از همان ابتدا این اقدام مورد حمایت های امام خمینی(ره) و مردم قرار گرفت. مردم با رهپیمایی های مختلف همواره حمایت خود را از دانشجویان پیرو خط امام نشان می دادند. اقدام دانشجویان پیرو خط امام آمریکا را به شدت عصبانی کرد و این کشور در شکل های مختلف اقدام به تحریم های اقتصادی و اعلام جنگ با ایران کردند. خلاصه حرکت های مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی تحریم اقتصادی توسط کارتر بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردندو حتی مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی بعد از تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی مردم در سراسر کشور اقدام به راهپیمایی های گسترده کردند. و ملت ایران نیز برای آموزش نظامی و مقابله با آمریکا تقاضاهای زیادی داشتند که در ادامه منجر به دستور امام برای تشکیل بسیج شد. در طول تاریخچه هرچند اندک ایالات متحده آمریکا در برابر تمدن چند هزارساله ایران اما در همین مدت کوتاه اختلافات زیادی بین این دو کشور رخ داده است. آمریکا همواره با دخالت در امور بقیه کشورها سعی دارد منابع آن کشور را در اختیار بگیرد. در ایران هم خراب کاری ها و خیانت های بسیاری در حق ملت ما کرده است. در این بین میتوان از زمان به تاراج بردن نفت کشورمان تا کودتای 28 مرداد و برگرداندن شاه به کشور را نام برد. با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نه تنها آمریکا بلکه دست استکبار جهانی از منابع و دخالت در امور مملکت کوتاه شد. روابط آمریکا با ایران هرچند در ابتدای انقلاب در 25 بهمن 57 چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله و آن را اشغال می کنند اما امام خمینی (ره) مصلحت را در تعامل میبینند و با عتاب دستور تخلیه سفارت آمریکا را می دهند اما بازهم این کشور دست از خیانت به ملت ایران برنداشته و سفارت خود راتبدیل به لانه ای جاسوسی برای کمک به مخالفین جمهوری اسلامی و کودتاهای دیگر کرده بود. هرچند که سفارت این کشور مجدد بازگشایی شده بود اما دانشجویان و ملت انقلابی ایران همواره از خیانت های آمریکا آگاه بودند و در طول همان ماه های ابتدایی همواره اعتراضاتی در جهت اقدامات مداخله جویانه این سفارت در امور کشورمان انجام میدادند. از جمله این اعتراضات مردمی را می توان به راهپیمایی مردمی اردیبهشت و خرداد سال 58 و اختلاف نظرهای شدید سیاسیون و شخصیت های انقلابی با سیاست های آمریکایی ها در خصوص اشاره کرد. این حمایت های مردمی و تنش های مختلف شخصیت های سیاسی و مداخله و جاسوسی های آمریکا در کشور سرانجام صبر دانشجویان پیرو خط امام را سر آورد و در اقدامی که مورد تحسین امام انقلاب قرار گرفت لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و اجازه مداخلعه بیش از این را در امور کشور به آمریکا ندادند. درست است که در ابتدا یک سردرگمی بین مسئولین ایجاد شد ولی از همان ابتدا این اقدام مورد حمایت های امام خمینی(ره) و مردم قرار گرفت. مردم با رهپیمایی های مختلف همواره حمایت خود را از دانشجویان پیرو خط امام نشان می دادند. اقدام دانشجویان پیرو خط امام آمریکا را به شدت عصبانی کرد و این کشور در شکل های مختلف اقدام به تحریم های اقتصادی و اعلام جنگ با ایران کردند. خلاصه حرکت های مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی تحریم اقتصادی توسط کارتر بعد از اعلام تحریم اقتصادی توسط کارتر مردم ایران نیز در اقدامی استفاده از کالاهای آمریکایی را نیز تحریم کردندو حتی مردم در سراسر کشور روزه سیاسی گرفتند. و به دنبال آن با برگزاری نمایشگاه استقلال صنعتی در آذر 58 و نمایش کالاهای آمریکایی موجود در ایران اقدام به فراخوان برای تولید مشابه داخلی آنها کردند. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی بعد از تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله نظامی مردم در سراسر کشور اقدام به راهپیمایی های گسترده کردند. و ملت ایران نیز برای آموزش نظامی و مقابله با آمریکا تقاضاهای زیادی داشتند که در ادامه منجر به دستور امام برای تشکیل بسیج شد. مردم ایران همواره از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرده و در مواردی اقدام به پیاده روی از شهرهای مختلف کشور به سمت لانه جاسوسی که توسط دانشجویان تسخیر شده بود، کردند. با بررسی روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از آبان 58 تا فروردین 1359 بیش از 1000 سند در زمینه مبارزه مردمی با آمریکا جمع آوری شده است که در ادامه به اختصار چند مورد از حوزه های درگیری و پاسخ مردم به اقدامات آمریکا آورده شده است: روزه سیاسی: کارتر ایران را تهدید به تحریم اقتصادی کرد، امام فرمود: ما از تحریم نمی ترسیم ما روزی یک وعده غذا می‌خوریم، ما روزه می‌گیریم. مردم روزه گرفتند. مساجد افطاری توزیع کردند و حتی صدا و سیما برنامه های ویژه افطار و سحر پخش کرد. ارتش 20 میلیونی: کارتر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. مردم به خیابانها ریختند و از امام درخواست اعلام جهاد مسلحانه علیه آمریکا کردند. امام فرمود ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید ارتش 20 میلیونی داشته باشد. بسیج تشکیل شد. تحریم متقابل: مردم کالاهای آمریکایی را دور ریختند و از مسئولین درخواست کردند کالاهای آمریکایی را تحریم کنند. حمایت مردمی: چندین بار مسئولین حرفهایی زدند که بوی سازش و معامله با آمریکا میداد. مردم کفن پوش از کرمانشاه و گرمسار و قم و ساوه و ... با پای پیاده خود را به لانه جاسوسی رساندند و از دانشجویان حمایت و به مسئولین اعتراض کردند. صدور انقلاب: مردم پاکستان، هند، لبنان، تایلند، کویت و... به سفارتخانه های آمریکا در کشورهای خود حمله کردند و خواستار قطع رابطه با آمریکا شدند. جشن قطع رابطه: برای اولین بار در تاریخ، آمریکا اقدام به قطع رابطه با یک کشور کرد. امام فرمود کارتر اگر یک کار درست در تمام زندگی اش کرده باشد همین یک کار است و مردم اگر جشن بگیرند حق دارند. مردم چندین روز در تمام کشور جشن گرفتند. اقتصاد مردمی: با تحریم اقتصادی، اقشار مختلف مردم ضمن برگزاری جشن و ابراز شادمانی از اعمال تحریم و قطع رابطه با آمریکا، در مصاحبه ها و بیانیه ها و نوشته ها در خصوص تلاش برای خودکفایی و رهایی از اقتصاد وابسته، راهکارهایی ارائه دادند. کارکنان اداره ای در اراک از رییس جمهور تقاضا کردند برای کمک به کشور از حقوقشان کم شود. کارمندان شرکت هما درخواست کردند تا در فعالیت های تولیدی بویژه کشاورزی شرکت کنند و... در ادامه عکس ها و اسنادی از روزنامه های آبان 58 به بعد را مشاهده می کنید: مردم ایران همواره از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرده و در مواردی اقدام به پیاده روی از شهرهای مختلف کشور به سمت لانه جاسوسی که توسط دانشجویان تسخیر شده بود، کردند. با بررسی روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از آبان 58 تا فروردین 1359 بیش از 1000 سند در زمینه مبارزه مردمی با آمریکا جمع آوری شده است که در ادامه به اختصار چند مورد از حوزه های درگیری و پاسخ مردم به اقدامات آمریکا آورده شده است: روزه سیاسی: کارتر ایران را تهدید به تحریم اقتصادی کرد، امام فرمود: ما از تحریم نمی ترسیم ما روزی یک وعده غذا می‌خوریم، ما روزه می‌گیریم. مردم روزه گرفتند. مساجد افطاری توزیع کردند و حتی صدا و سیما برنامه های ویژه افطار و سحر پخش کرد. ارتش 20 میلیونی: کارتر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. مردم به خیابانها ریختند و از امام درخواست اعلام جهاد مسلحانه علیه آمریکا کردند. امام فرمود ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید ارتش 20 میلیونی داشته باشد. بسیج تشکیل شد. تحریم متقابل: مردم کالاهای آمریکایی را دور ریختند و از مسئولین درخواست کردند کالاهای آمریکایی را تحریم کنند. حمایت مردمی: چندین بار مسئولین حرفهایی زدند که بوی سازش و معامله با آمریکا میداد. مردم کفن پوش از کرمانشاه و گرمسار و قم و ساوه و ... با پای پیاده خود را به لانه جاسوسی رساندند و از دانشجویان حمایت و به مسئولین اعتراض کردند. صدور انقلاب: مردم پاکستان، هند، لبنان، تایلند، کویت و... به سفارتخانه های آمریکا در کشورهای خود حمله کردند و خواستار قطع رابطه با آمریکا شدند. جشن قطع رابطه: برای اولین بار در تاریخ، آمریکا اقدام به قطع رابطه با یک کشور کرد. امام فرمود کارتر اگر یک کار درست در تمام زندگی اش کرده باشد همین یک کار است و مردم اگر جشن بگیرند حق دارند. مردم چندین روز در تمام کشور جشن گرفتند. اقتصاد مردمی: با تحریم اقتصادی، اقشار مختلف مردم ضمن برگزاری جشن و ابراز شادمانی از اعمال تحریم و قطع رابطه با آمریکا، در مصاحبه ها و بیانیه ها و نوشته ها در خصوص تلاش برای خودکفایی و رهایی از اقتصاد وابسته، راهکارهایی ارائه دادند. کارکنان اداره ای در اراک از رییس جمهور تقاضا کردند برای کمک به کشور از حقوقشان کم شود. کارمندان شرکت هما درخواست کردند تا در فعالیت های تولیدی بویژه کشاورزی شرکت کنند و... در ادامه عکس ها و اسنادی از روزنامه های آبان 58 به بعد را مشاهده می کنید:

کارتر ایران را تهدید به تحریم اقتصادی کرد، امام فرمود: ما از تحریم نمی ترسیم ما روزی یک وعده غذا می‌خوریم، ما روزه می‌گیریم. مردم روزه گرفتند. مساجد افطاری توزیع کردند و حتی صدا و سیما برنامه های ویژه افطار و سحر پخش کرد.

ارتش 20 میلیونی:

کارتر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. مردم به خیابانها ریختند و از امام درخواست اعلام جهاد مسلحانه علیه آمریکا کردند. امام فرمود ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید ارتش 20 میلیونی داشته باشد. بسیج تشکیل شد.

تحریم متقابل:

مردم کالاهای آمریکایی را دور ریختند و از مسئولین درخواست کردند کالاهای آمریکایی را تحریم کنند.

حمایت مردمی: