گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 415356

«خبرنامه دانشجویان ایران» بررسی کرد؛

تجرد زیستی زنان چه علل و پیامدهایی دارد؟/ توجه به تجرد زیستی در زمینه تاثیرات جمعیتی، اهمیت ویژه‌ای دارد

علل مختلفی را میتوان در پدید آمدن تجرد زیستی موثر دانست که از جمله آنها دگرگونی ساختار سنتی جامعه، تغییر در نظام ارزشی ،تسلط روحیه فردگرایی، تغییر نهاد خانواده، مهاجرت و تحرک جغرافیایی ،کاهش میل به ازدواج در میان جوانان و افزایش طلاق و جدایی بین زوجین از جمله آنها میباشد. سوالی که در این نوشتار در صدد پاسخ گویی به آن هستیم این است که عوامل موثر در پدید آمدن تجرد زیستی کدامند و گسترش این نوع از خانوار چه نتایجی برای جامعه در پی دارد؟

به گزارش حبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تجرد زیستی شکلی جدید از خانوار است که در آن فرد به تنهایی به زندگی خود ادامه میدهد. این پدیده در سال های اخیر به خصوص در شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش یافته است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نسبت به اشکال دیگر خانواده در حال گسترش است. تجرد زیستی تنها افراد سالمند را شامل نمیشود بلکه جوانان، افراد میانسال، افراد طلاق گرفته و حتی متاهلانی که جدا از هم زندگی می کنند را نیز در بر میگیرد.

تجرد زیستی زنان چه علل و پیامدهایی دارد؟

علل مختلفی را میتوان در پدید آمدن تجرد زیستی موثر دانست که از جمله آنها دگرگونی ساختار سنتی جامعه، تغییر در نظام ارزشی، تسلط روحیه فردگرایی، تغییر نهاد خانواده، مهاجرت و تحرک جغرافیایی ،کاهش میل به ازدواج در میان جوانان و افزایش طلاق و جدایی بین زوجین از جمله آنها می باشد. سوالی که در این نوشتار در صدد پاسخ گویی به آن هستیم این است که عوامل موثر در پدید آمدن تجرد زیستی کدامند و گسترش این نوع از خانوار چه نتایجی برای جامعه در پی دارد؟

دلایل تجرد زیستی

یکی از مهمترین دلایلی که سبب شکل گیری پدیده تجرد زیستی میشود ، افزایش مهاجرت جهت دستیابی به کار یا ادامه تحصیل جوانان است و در نهایت با افزایش سن ازدواج به شکل گیری این پدیده می انجامد.آمارها نشان میدهند که گرچه تجرد زیستی برای هر دو جنس اتفاق می افتد ولی  میزان تجرد زیستی به علت مهاجرت در میان دختران بیش از پسران میباشد.دخترانی که جهت کسب استقلال بیشتر و دستیابی به کار و کسب درآمد یا ادامه تحصیل از شهرهای کوچک یا روستاها به سمت شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند با دستیابی به موقعیت بهتر به دست آمده، گرایش و میلی به بازگشت به مبدا و خانواده ندارند و ترجیح میدهند جهت حفظ موقعیت جدید به تجرد زیستی روی آورند.

تجرد زیستی زنان چه علل و پیامدهایی دارد؟

آزادی، استقلال مالی و شخصیتی به دور از نظارت های سخت گیرانه خانواده به خصوص برای زنانی که با زندگی در شهرهای کوچک و محیط سنتی آن مبنی بر نظارت شدید و محدودیت برای دختران و زنان روبرو هستند در کنار امید به پیشرفت و کسب موفقیت از عوامل گرایش برخی از زنان به برگزیدن این سبک از زندگی در شهرهای بزرگ بوده و در نتیجه نسبت به دیگر زنان علاقه و تمایل کمتری نسبت به ازدواج دارند. از دیگر سو باید در نظر داشت که زندگی در شهرهای بزرگ و به دور از خانواده برای آنان با چالش های زیادی مواجه است که تنهایی، تامین هزینه های سنگین مالی زندگی در شهرهای بزرگ چون اجاره بهای بالای مسکن،محدودیت در اجاره نمودن منزل توسط یک زن تنها ،امکان سوء استفاده های جنسی و نگاه ها و آزارهای اطرافیان نسبت به زنی که به تنهایی زندگی میکند ،افسردگی و.....از جمله این مشکلات و چالش ها میباشند.

از دیگر سوی تغییر ارزشهای حاکم در جامعه و میل به فردگرایی در جوامع جدید بر خلاف روحیه جمع گرا و اصالت به خانواده در جوامع سنتی نیز از دیگر عوامل مهم شکل گیری این سبک از زندگی میباشد. داشتن نگرش مادی و اصالت به سود و زیان های مادی حتی در انتخاب همسر و امر ازدواج ملاک و معیار قرار گرفته و مبنایی بر تصمیم گیری در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی در جوامع نوین شده است. همین امر فرد را برای انتخاب همسر ایده آل دچار تردید نموده و افراد حاضر نیستند به راحتی به تشکیل خانواده اقدام نمایند.

تجرد زیستی زنان چه علل و پیامدهایی دارد؟

اصرار بر انتخاب حسابگرانه که گاهی با ارزیابی های مادی مبنی بر موفقیت و پیشرفت اجتماعی بواسطه ازدواج همراه میشود به از دست رفتن سال های جوانی و تاخیر در ازدواج می انجامد که با اصرار و پا فشاری فرد مبنی بر انتخاب درست و گزینه کامل و مورد نظر و به نوعی آرمانگرایی در ازدواج ،گاهی چنان به طول می انجامد که منجر به قطع امید در دستیابی به همسر مورد نظر شده و فرد را به سوی تجرد زیستی هدایت مینماید.

در گذشته و در جوامع سنتی با تاکید بر آموزه های دینی وسهولت و سازش در امر ازدواج بسیاری از این موانع وجود نداشت اما تسلط معیارهای مادی در زندگی امروزه با تاکید بر تصمیم گیری های فردی از جمله موانع مهم در امر ازدواج آسان  میباشد.همچنین باید در نظر داشت که بالارفتن سن در افراد به خصوص در زنانی که از استقلال مالی نیز برخوردارند تمایل به برگزیدن این شیوه از زندگی را بیشتر مینماید .از آنجاییکه به خصوص در محیط شهرهای بزرگ نظارت سنتی موجود در شهرها و روستاهای کوچک بر افراد ،وجود ندارد زنان با بالا رفتن سن در شهرهای بزرگ و کسب استقلال مالی ترجیح میدهند که تجرد زیست شوند بر خلاف جوامع سنتی که حتی اگر زنان امکان ازدواج نیز نداشتند همچنان به زندگی در کنار خانواده خود ادامه میدادند.

همچنین بیکاری جوانان و عدم موفقیت در دستیابی به درآمد مکفی و عدم اطمینان از آینده شغلی از یک سو،  و بالارفتن هزینه های ازدواج از سویی دیگر به بالا رفتن سن ازدواج و در نهایت تمایل به انتخاب تجرد زیستی می انجامد.

پیامدهای تجرد زیستی

باید در نظر گرفت که این سبک از زندگی پیامدها ی زیادی هم برای فرد و هم برای جامعه دارد.گذران زندگی به تنهایی به خصوص در جامعه ما که حضور درجمع گرم و صمیمی خانواده ارزشمند بوده و هنوز هم بسیاری بر آن تاکید دارند،کار چندان راحتی نیست.با اینکه این سبک از زندگی برای برخی از زنان به جهت استقلال و رهایی از نظارت های سختگیرانه اجتماعی جوامع کوچک، مزایایی در پی دارد ولی با این حال نگاه اجتماعی به افراد تک زیست در خانه های مجردی به خصوص برای زنان و دختران کمی سنگین و با پیش داوریهایی همراه است.جامعه ما تا حدی زندگی به سبک تجرد زیستی را برای طی کردن دوران تحصیلی پذیرفته است ولی عدم پذیرش اجتماعی و نگاه نامطلوب به  ادامه این سبک از زندگی به مدت طولانی به خصوص برای زنان باعث شده که معمولا این افراد برای پیدا کردن خانه با شرایط مناسب با مشکل مواجه هستند.

از دیگر سوی مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ با برهم زدن تعادل در تعداد دختران و پسران در سن ازدواج،  منجر به بوجود آمدن مضیقه ازدواج در مبدا میشود. تامین هزینه های سنگین زندگی در شهرهای بزرگ یکی از عواملی است که سبب می شود افراد تجرد زیست به خصوص زنان جهت برآوردن نیاز مالی، هر گونه اشتغال با شرایط نه چندان مناسب و پاره وقت، بدون بیمه و هر گونه حمایت های دولتی را بپذیرند. همچنین تجرد زیستی به دلیل تنهایی، افسردگی، برآورده نشدن بسیاری از نیازهای جنسی و عاطفی و عدم دریافت حمایت هایی که یک فرد با  تشکیل خانواده از طرف اعضای خانواده خود دریافت می نماید ،آسیب های زیادی در پی داشته و میتواند علاوه بر ایجاد ناهنجاری های رفتاری و انحرافات اجتماعی بر سلامت روان افراد نیز تاثیرات منفی داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به مسئله بالا رفتن سن ازدواج و تجرد زیستی و تاثیر آن بر مسئله باروری، میتوان گفت که توجه به تجرد زیستی در زمینه  تاثیرات جمعیتی نیز اهمیت ویژه ای دارد.  

تجرد زیستی زنان چه علل و پیامدهایی دارد؟

تجرد زیستی پدیده ای است که در سالهای اخیر در حال گسترش بوده است و نمی توان آن را نادیده گرفت.در این میان باید بین تجرد زیستی انتخابی و آگاهانه و تجرد زیستی ناخواسته و غیر انتخابی تمایز قائل شد.در سالهای اخیر با تغییر در نظام ارزش ها و تحول جامعه از شکل سنتی به شکل مدرن و جایگزینی روحیه فردگرایی در برابر روحیه جمع گرایی مسلط در جوامع سنتی ،بسیاری از افراد در پی این تغییرات تجرد زیستی را به عنوان یک فرهنگ مدرن و تغییر در سبک زندگی به صورت انتخابی و آگاهانه پذیرفته اند،سبکی از زندگی که بر رفاه و آسایش فردی تاکید مینماید.

از سوی دیگر وجود برخی از ارزش ها و هنجارهای سنتی موجود درباره جایگاه زنان در خانواده ها که همه هویت زنان را به هویت مادری و همسری تقلیل میدهد، باعث بوجود آمدن تفکری در زنان میگردد که با ازدواج تمامی مسیرها و فرصت های ایده آل جهت پیشرفت و موفقیت به روی آنان بسته خواهد شد،لذا سبب گردیده که برخی از آنان جهت کسب استقلال فردی و مالی و دستیابی به پیشرفت در زمینه های مختلف کاری و تحصیلی از تشکیل خانواده سرباز زده و به تجرد زیستی روی آورند.

در این زمینه باید بر لزوم تغییر در نگرش و فرهنگ سنتی و جایگزینی الگویی مناسب از زنان که میتوانند در عین داشتن نقش های همسری و مادری، فعالانه در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و ... حضور فعال داشته باشند،تاکید نمود.

تجرد زیستی زنان چه علل و پیامدهایی دارد؟

همچنین باید در نظر داشت که در مواردی تجردهای پیش آمده برای زنان ناخواسته بوده و به علت شرایط متعدد فرد به سمت این سبک از زندگی سوق داده شده است لذا گرچه گسترش این پدیده میتواند در ابعاد مختلف اجتماعی،فرهنگی و جمعیتی مشکلاتی را برای فرد و جامعه در بر داشته باشد اما نباید به تمامی افرادی که این سبک از زندگی را برگزیده اند به دیده منفی نگریسته شود بلکه باید توجه نمود که با وجود اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده نباید زنان را صرفا بواسطه نقش مادری و همسری تعریف نمود و لازم است راه کارهایی جهت حمایت های دولتی از  این زنان  بوجود آید.به نظر میرسد علاوه بر مشوق های مختلف اقتصادی که میتواند در جهت کنترل و کاهش تجرد زیستی موثر باشد و بخشی از موانع موجود در راه ازدواج جوانان را برطرف نماید باید به فرهنگ سازی در جهت تغییر برخی از نگرش های موجود نیز که در شکل گیری پدیده تجرد زیستی تاثیرگذارند توجه ویژه نمود.

گزارش از سمیه جمشیدی

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
مینا
[1400/09/07 - 13:32]
تجرد زیستی زنان به شما هیچ ربطی نداره. کاری که شما باید برای این جامعه انجام بدین ایجاد ثبات اقتصادی و امنیتی و بهداشتیه. اگر با اندیشه‌هدی امام موسی صدر هم آشنا باشید ایشون اشاره‌ای داشتن به این موضوع که ایرادی ندارد بعضی زنان ازدواج نکردند.
هر کسی خودش تصمیم گیرنده‌ی زندگیشه، نه دولت‌ها و حکومت‌ها.
تورهای مسافرتی آفری
 • نظرسنجی

  با کدام شیوه‌ی تحصیل در ترم آینده موافق هستید؟

  آموزش حضوری - امتحانات حضوری
  آموزش مجازی - امتحانات حضوری
  آموزش مجازی - امتحانات مجازی
  مشاهده نتایج