تاریخ انتشار: شنبه 1401/04/04 - 15:01
کد خبر: 436337

برای دانشجویان علوم پزشکی؛

اعلام جزئیات ثبت‌نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی

اعلام جزئیات ثبت‌نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی

جزئیات ثبت‌نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اعلام شد و دانشجویان علاقمند می توانند از ۶ تیرماه تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در ترم تابستان ۱۴۰۱ شرکت کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،  دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مجوز صادره از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ترم تابستانی سال ۱۴۰۱ را برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می کند.

علاقمندان می توانند از تاریخ ۶ تیرماه تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با مراجعه به نشانی ثبت‌نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی در ترم تابستانی ۱۴۰۱ شرکت کنند.

ارائه قطعی دروس به شرط وجود متقاضی برابر با سقف تعیین شده خواهد بود.

آزمونها به صورت حضوری در مراکز آزمون دانشگاههای علوم پزشکی محل تحصیل دانشجو و یا دانشگاه های اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار خواهد شد.

برای انتخاب دروس مقدمات بیماری های رشته پزشکی، مقررات تحصیلی دانشگاه مبدا مد نظر دانشجویان قرار گیرد.

با توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشجو به عنوان کد کاربری هر فرد در سامانه های آموزشی تعریف می شود، دانشجویان نسبت به ثبت ایمیل صحیح اقدام کنند.

ثبت نام دانشجویان در صورتی مورد تایید است که کلیه مدارک ثبت نام صرفا ً در سامانه نقل و انتقال و میهمانی وزارت بهداشت، بارگذاری شود. به ارسال مدارک خارج از این سامانه مانند درخواست از طریق اتوماسیون ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های پایان دروس، در بازه زمانی اعلام شده برای ثبت نام از طریق سامانه نقل و انتقال و میهمانی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی

نام درس     رشته     ساعت درسی
اصول خدمات سلامت     پزشکی     ۲۶ ساعت نظری
اصول اپیدمیولوژی     پزشکی     ۳۴ ساعت نظری
آمار پزشکی     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر در کشور     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
اپیدمیولوژی بیماری های شایع غیر واگیر در کشور     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده     پزشکی     ۳۴ ساعت نظری
علوم تشریح دستگاه اعصاب     پزشکی     ۲۵ ساعت نظری و ۱۴ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه قلب و عروق     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری و ۱۶ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه تنفس     پزشکی     ۸ ساعت نظری و ۸ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه گوارش     پزشکی     ۲۶ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی     پزشکی     ۱۴ ساعت نظری و ۸ ساعت عملی
علوم تشریح غدد درون ریز     پزشکی     ۴ ساعت نظری و ۶ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه حواس ویژه     پزشکی     ۱۴ ساعت نظری و ۶ ساعت عملی
علوم تشریح سر و گردن     پزشکی     ۲۰ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریح اسکلتی - عضلانی     پزشکی     ۳۰ ساعت نظری و ۲۰ ساعت عملی
مقدمات علوم تشریح     پزشکی     ۳۸ ساعت نظری و ۸ ساعت عملی
علوم تشریحی ۱     دندانپزشکی     ۵۱ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریحی ۲     دندانپزشکی     ۳۴ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریحی ۳     دندانپزشکی     ۱۷ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
تشریح نظری و عملی     داروسازی     ۱۷ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
آناتومی نظری     علوم آزمایشگاهی     ۳۴ ساعت نظری
آناتومی مقطعی     تکنولوژی پرتوشناسی     ۵۱ ساعت نظری
ایمنی شناسی بالینی     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
ایمنی شناسی پزشکی     پزشکی     ۳۰ ساعت نظری
ایمنی شناسی نظری     دندانپزشکی     ۴۳ ساعت نظری
ایمنی شناسی نظری     داروسازی     ۵۱ ساعت نظری
ایمنی شناسی پزشکی     علوم آزمایشگاهی     ۵۱ ساعت نظری
ژنتیک و ایمونولوژی     پرستاری     ۲۶ ساعت نظری
ایمنی شناسی     مامایی     ۲۶ ساعت نظری
ایمونولوژی     اتاق عمل     ۲۶ ساعت نظری
اصول ایمونولوژی     تغذیه     ۱۷ ساعت نظری
باکتری شناسی پزشکی     پزشکی     ۴۱ ساعت نظری
باکتری شناسی نظری     دندانپزشکی     ۵۱ ساعت نظری
میکروب شناسی     پرستاری     ۱۷ ساعت نظری
میکروب شناسی     علوم آزمایشگاهی     ۳۴ ساعت نظری
میکروب شناسی و استریلیزاسیون     بیهوشی     ۲۶ ساعت نظری
میکروب شناسی و انگل شناسی     اتاق عمل     ۳۴ ساعت نظری
میکروب شناسی نظری     داروسازی     ۵۱ ساعت نظری
ویروس شناسی پزشکی     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
ویروس شناسی     داروسازی     ۱۷ ساعت نظری
ویروس شناسی پزشکی     دندانپزشکی     ۱۷ ساعت نظری
ویروس شناسی پزشکی     علوم آزمایشگاهی     ۳۴ ساعت نظری
فیزیولوژی سلول     پزشکی     ۱۴ ساعت نظری
فیزیولوژی قلب     پزشکی     ۸ ساعت نظری
فیزیولوژی گردش خون     پزشکی     ۱۹ ساعت نظری
فیزیولوژی خون     پزشکی     ۵ ساعت نظری
فیزیولوژی گوارش     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
فیزیولوژی غدد و تولید مثل     پزشکی     ۲۰ ساعت نظری
فیزیولوژی تنفس     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه     پزشکی     ۲۴ ساعت نظری
فیزیولوژی کلیه     پزشکی     ۱۲ ساعت نظری
فیزیولوژی     پرستاری     ۴۳ ساعت نظری
انگل شناسی، قارچ شناسی     دندانپزشکی     ۱۷ ساعت نظری
انگل شناسی     پزشکی     ۲۸ ساعت نظری
قارچ شناسی پزشکی     پزشکی     ۱۵ ساعت نظری
انگل شناسی و قارچ شناسی     داروسازی     ۵۱ ساعت نظری
انگل شناسی     پرستاری     ۱۷ ساعت نظری
انگل شناسی و قارچ شناسی     مامایی     ۱۷ ساعت نظری
ژنتیک پزشکی     پزشکی     ۳۴ ساعت نظری
ژنتیک انسانی     دندانپزشکی     ۳۴ ساعت نظری
اصول کلی تغذیه     پزشکی     ۳۴ ساعت نظری
تغذیه در سلامت دهان     دندانپزشکی     ۱۷ ساعت نظری
اصول تغذیه مادر و کودک     مامایی     ۳۴ ساعت نظری
اصول تغذیه     بهداشت عمومی     ۳۴ ساعت نظری
تغذیه و تغذیه درمانی     پرستاری     ۲۶ ساعت نظری
مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای و دارویی     داروسازی     ۳۴ ساعت نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی
نام درس     رشته     ساعت درسی
زبان تخصصی پزشکی ۱     پزشکی     ۵۱ ساعت نظری
زبان تخصصی پزشکی ۲     پزشکی     ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی     پزشکی     ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی     دندانپزشکی     ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی     داروسازی     ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی     پرستاری     ۵۱ ساعت نظری
روانشناسی سلامت     پزشکی     ۳۴ ساعت نظری
روانشناسی و مهارت های ارتباطی     دندانپزشکی     ۳۴ ساعت نظری
مبانی روانشناسی     داروسازی     ۳۴ ساعت نظری
روانشناسی فردی و اجتماعی     پرستاری     ۳۴ ساعت نظری
اصول پایه فارماکولوژی پزشکی     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
داروشناسی (فارماکولوژی)     پرستاری     ۳۴ ساعت نظری
داروشناسی عمومی ۱     مامایی     ۳۴ ساعت نظری
داروشناسی ۲     مامایی     ۱۷ ساعت نظری
فارماکولوژی     دندانپزشکی     ۳۴ ساعت نظری
داروشناسی اختصاصی     هوشبری     ۵۱ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای گوارش-خون و روماتولوژی     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای آندوکرین     پزشکی     ۹ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان     پزشکی     ۱۲ ساعت نظری
کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی     پزشکی     ۹ ساعت نظری
پاتولوژی آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان     پزشکی     ۸ ساعت نظری
پاتولوژی نئوپلازی     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری
پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماری های دوره کودکی     پزشکی     ۸ ساعت نظری
پاتولوژی بیماری های محیطی، تغذیه ای و عفونی     پزشکی     ۶ ساعت نظری
پاتولوژی دستگاه قلب و عروق     پزشکی     ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه تنفس     پزشکی     ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی     پزشکی     ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه گوارش     پزشکی     ۸ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی     پزشکی     ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
پاتولوژی بیماری های خون و غدد درون ریز     پزشکی     ۱۰ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی پوست، استخوانها، نسج نرم و مفاصل     پزشکی     ۸ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی     پزشکی     ۸ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای     پرستاری     ۱۷ ساعت نظری
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل     اتاق عمل     ۱۷ ساعت نظری
اخلاق حرفه ای در هوشبری     هوشبری     ۱۷ ساعت نظری
اصول مدیریت خدمات پرستاری     پرستاری     ۳۴ ساعت نظری
فرآیند آموزش بیمار     پرستاری     ۹ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
پرستاری سلامت فرد و خانواده     پرستاری     ۲۶ ساعت نظری
پرستاری و بهداشت محیط     پرستاری     ۱۷ ساعت نظری
پرستاری سلامت جامعه     پرستاری     ۲۶ ساعت نظری
فیزیک پزشکی     پزشکی     ۳۰ ساعت نظری
بیماری های ارتوپدی     پزشکی     ۵۱ ساعت نظری
مقدمات بیماری های اعصاب     پزشکی     ۹ ساعت نظری
بیماری های اعصاب     پزشکی     ۲۵ ساعت نظری
مقدمات بیماری های دستگاه تنفس     پزشکی     ۳۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های روماتولوژی     پزشکی     ۲۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات روانپزشکی     پزشکی     ۸ ساعت نظری
بیماری های روانپزشکی     پزشکی     ۲۶ ساعت نظری
مقدمات بیماری های قلب و عروق     پزشکی     ۳۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های گوارش و کبد     پزشکی     ۳۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های عفونی     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
بیماری های عفونی     پزشکی     ۳۴ ساعت نظری
مقدمات بیماری های غدد و متابولیسم     پزشکی     ۳۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های کلیه     پزشکی     ۲۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های جراحی     پزشکی     ۱۵ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
بیماری های مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
مقدمات بیماری های کودکان     پزشکی     ۱۷ ساعت نظری
بیوشیمی هورمون ها     پزشکی     ۱۲ ساعت نظری
تشریح     پرستاری     ۲۶ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
آناتومی     فوریت های پزشکی     ۱۷ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
آناتومی     علوم تغذیه     ۱۷ ساعت نظری
تشریح سطحی بدن     فیزیوتراپی     ۱۷ ساعت نظری و ۳۴ ساعت عملی
کنترل مسمومیت     داروسازی     ۳۴ ساعت نظری
کشت سلولی     داروسازی     ۱۷ ساعت نظری

الزامات آموزشی برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی

سقف انتخاب واحد دانشجویان درترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی است.

مسئولیت تطابق واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز برعهده دانشگاه مبدا است.

دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوان دانشجوی میهمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی هستند.

ثبت نام دانشجویان از طریق لینک مربوطه سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به نشانی www.vums.ac.ir صورت می گیرد.

ضوابط اجرایی برگزاری دوره ترم تابستانی

ترم تابستانی برای دانشجویان رشته های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با دو اولویت زیر برگزار می شود:

اولویت اول: دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه های مشخص شده در ذیل:

الف) فرزندان (شهید - مفقودالاثر - آزاده - جانباز ۲۵ درصد و بالاتر)

ب) همسر (شهید - مفقودالاثر - آزاده - جانباز ۲۵ درصد و بالاتر)

ج) جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر

د) آزادگان با حداقل ۶ ماهه سابقه اسارت

هـ) رزمندگان با حداقل سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

و) جانبازان با حداقل ۱۵ درصد جانبازی و ۳ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

اولویت دوم: سایر دانشجویان رشته های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم تابستانی برابر با جدول مربوطه

شهریه دوره ترم تابستانی: این دوره دارای شهریه است که طبق جدول زیر از متقاضیان اخذ می شود:
نوع درس     دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت     دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه های علوم پزشکی     با احتساب ۴۰ درصد تخفیف شهریه
هر واحد درس اختصاصی     هزینه توسط معاونت آموزشی تامین می شود     ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال     ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۰۰ ریال
هر واحد درس پایه/ عمومی     هزینه توسط معاونت آموزشی تامین می شود     ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال     ۱ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۵۶۰ ریال

ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای ۶ تا ۱۲ تیرماه انجام می شود و دوره و بارگذاری محتواهای آموزشی از ۱۵ تیرماه آغاز می شود. دوره ۱۵ شهریورماه به پایان می رسد و آزمون های پایان ترم به صورت حضوری در نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
این میوه‌ها را کنار سیب زمینی نگهدلری کنید
اصلاح قانون سربازی در دستور کار
پیام تبریک قالیباف در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران
همچنان در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
افزایش خودکشی در ژاپن به دلیل عوارض ناشی از کرونا
شهید همدانی هم شهید جبهه دفاع مقدس و هم شهید مقابله با فتنه بود
واکنش به اعلام آمادگی فرح پهلوی برای بازگشت به ایران+ عکس
تروریست خطرناک توسط وزارت اطلاعات ترور شد
خیانت آشکار تتلو که باعث خالی شدن حساب طرفدارانش شد
تایید ۶ ماه حبس دهباشی
وابستگی نهایی به نحوه واکنش آمریکا به پیشنهادات ایران بستگی دارد
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری‌ از پایان شهریور امسال
این‌خط مشترک از کجا هدایت و راهبری می شود؟
موی سفید آزادگان، سند سنگینی مسئولیت ما بازماندگان شد
حقوق بشر به سبک غربی+ عکس
به کنفرانس خبری نرسیدن سرمربی استقلال تهران‌
به وجود «برجام» مدیریت کشور وابسته نیست
تصاویر| نشست مدیران قرآنی سراسر کشور
دستگیری یک تروریست فرامرزی توسط وزارت اطلاعات
واکنش افشین پیروانی به شایعه درگذشت برادرش
تصمیم خصمانه دولت سوئد علیه بیماران پروانه‌ای در ایران
شروع ثبت‌نام انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد
اول شهریور، اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی
هدف نشست سالانه اتحادیه مستقل، حفظ انسجام تشکیلات در فضای پساکروناست
برگزاری نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران رفاهی دانشگاه‌ها و وزارت علوم
تشکیل مرکز مستقل قرآن و عترت در ستاد وزارت علوم
توجه ویژه به قشر ضعیف در دانشگاه ها
انتشار راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه رتبه‌بندی معلمان
اعلام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج به دانشگاه آزاد
۳ ویژگی کلیدواژه مناسب آزمون نظام مهندسی
بیانیه مجمع مطالبه گران رفسنجان خطاب به وزیربهداشت
کامپیوتر شریف در راس پر متفاضی ترین رشته های کنکور
برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش پزشکی از مقطع لیسانس ۷ شهریور
کلاهبرداری از ۲۰۰ دانشجوی تهرانی پذیرش در ترکیه
پیش‌بینی بر استاد محور بودن ۲۰ درصد از دانشجویان مقطع دکترای سال آینده
خدمت‌رسانی دانشجویان در قالب موکب‌های سیار به زائران حسینی
فراهم شدن امکان خروج از کشور دانشجویان مشمول برای اربعین
روابط عمومی‌ها جهادگران عرصه تبیین و سفیران دانایی در جامعه هستند
عدم اعلام نتایج آزمون وکالت ظلم به حقوق داوطلبان است
نتایج تجدیدنظر در جذب مدرسین حق‌التدریس علمی کاربردی اعلام شد
ارائه پیشنهاد برای تغییر احکام حقوقی جهت حفظ اعضای هیات علمی
جزئیات ظرفیت پذیرش دوره‌های شهریه پرداز در دانشگاه‌های علوم پزشکی
نظرسنجی

با دو مرحله‌ای شدن کنکور سراسری موافق هستید؟مشاهده نتایج
go to top