تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/08 - 14:41
کد خبر: 436790

بررسی قوانین دیگر کشورها در کنترل بازار مسکن؛

به سود مستاجران/ قوانینی برای حمایت از مستاجران در بازار مسکن

به سود مستاجران/ قوانینی برای حمایت از مستاجران در بازار مسکن

بررسی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل‌ المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ افزایش افسار گسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اگرچه از سوی نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت‌های مختلف رصد می‌شد، اما راه حل‌های ارائه شده عمدتاً تنها با معرفی طرح‌های بدون پشتوانه و بی سرانجام همراه بود. علی رغم طرح های فعلی از قبیل ساخت 4 میلیون مسکن در دولت سیزدهم و افزایش تنها 25 درصدی اجاره بها برای کنترل قیمت مسکن اما بازار مسکن همچنان پر التهاب و غیرقابل کنترل نشان می دهد.

از طرفی نیز بررسی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل‌ المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است. از این رو در ادامه به بررسی قوانین دیگر کشورهای دنیا در تنظیم اجاره بهای مسکن پرداخته شده است که می بینید: