تاریخ انتشار: دوشنبه 1401/04/27 - 03:45
کد خبر: 438485

تغییر ساختار شورای صنفی دانشجویان؛

صفر تاصد آئین نامه جدید شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی +جدول

صفر تاصد آئین نامه جدید شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی +جدول

پس از مدت ها کش و قوس از سوی دانشجویان و معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، در نهایت آئین نامه جدید شورای صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه های علوم پزشکی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشجویان علوم پزشکی عضو شورای صنفی در دانشگاه های علوم پزشکی در ماه های اخیر نسبت به تغییر آئین نامه فعالیت شوراهای صنفی از سوی وزارت بهداشت معترض بودند و معتقد بودند که محدود کردن فعالیت شوراهای صنفی به حوزه رفاهی و صنفی، اصل فعالیت تشکل های دانشجویی را زیر سئوال می برد، اما در نهایت آئین نامه جدید ابلاغ شد.

دکتر عباس شیراوژن در نامه ای درباره آئین نامه جدید شورای صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرده است که این آئین نامه در سه جلسه اخیر هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران بر اساس ضوابط ناظر بر فعالیت های شوراهای صنفی دانشجویان مصوب جلسه ۱۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۳۰ شهریور ۱۳۸۷) مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و توسط رئیس کارگروه بررسی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت تایید شده است.

این آئین نامه در ۷ ماده به امضای وزیر بهداشت رسیده و جهت اجرا از تیرماه ۱۴۰۱ به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

در مقدمه این آئین نامه آمده است: در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور از ضابطه مند کردن و نهادینه شدن مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم سازی برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای امور رفاهی دانشجویان و انعکاس مشکلات رفاهی و صنفی به مسئولان و پیگیری و حل آنها از طریق مسئولان ذیربط با اهداف زیر بر اساس ضوابط ناظر بر فعالیت های شوراهای صنفی دانشجویی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مفاد این آیین نامه تشکیل می شود.

با اهدافی از جمله: ایجاد بستر مناسب جهت مشورت، همفکری و مشارکت فعال دانشجویان، پررنگ کردن نقش دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط، انعکاس و پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان به مسئولان ذیربط در جهت دستیابی به نتایج مطلوب از طریق مجاری قانونی، افزایش آگاهی دانشجویان با تکالیف و حقوق مرتبط بهره مندی از ظرفیت های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان، ایجاد فضای همدلی و همفکری بین دانشجویان و مسئولان دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همدلی و تعامل، تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقایص صنفی و رفاهی موجود در دانشگاه و مرتبط با دانشجویان، بسترسازی در راستای بهبود وضعیت امور صنفی و رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط مناسب فعالیت و سکونت دانشجویان و تجربه اندوزی کمیته‌های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران و شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

ماده ۱: در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند:

۱. دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه های علوم پزشکی و دانشکده های مستقل علوم پزشکی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت.

۲. دانشجو: فردی که از طریق آزمون های سراسری و یا سایر مجاری قانونی در یکی از دانشگاه‌ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دستیاری تخصصی، دکتری تخصصی Ph.D و دستیاری فوق تخصصی) شاغل به تحصیل است.

آغاز ثبت نام آزمون سراسری از امروز - اخبار، تحلیل و جستجوی ژورنالهای تخصصی

۳. حقوق صنفی دانشجویی: به مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی به شرح زیر اطلاق می‌شود:

امور رفاهی شامل: تغذیه دانشجویان، خوابگاه های دانشجویی. خدمات مرتبط با دانشجویان مشتمل بر فروشگاه ها، فضاها، امکانات و تجهیزات کمک آموزشی، کتابخانه ها، سالن های مطالعه، خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث، ایاب و ذهاب، وام های دانشجویی، امکانات بهداشتی درمانی، مشاوره ای سلامت روان دانشجویان، کار دانشجویی و امور خدمات و فضاهای ورزشی و رفاهی است.

۴. فضاهای دانشگاهی: تمامی فضاها و اماکن دانشجوی دانشگاه/ دانشکده.

۵. واحد دانشگاهی: دانشکده ها و هر یک از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه/ دانشکده.

۶. مرکز آموزشی درمانی: بیمارستان آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه/ دانشکده.

۷. شورای صنفی واحد: مجموعه ای متشکل از نمایندگان هر واحد دانشگاهی (خوابگاه، دانشکده و مرکز آموزشی درمانی) است که در چارچوب مقررات آیین نامه انتخاب می‌شوند.

۸. کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده: مجموعه ای متشکل از دبیران شوراهای صنفی واحدهای دانشگاهی (خوابگاه، دانشکده و مرکز آموزشی درمانی).

۹. مجمع دبیران کمیته‌های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی دستیاران دانشگاه/ دانشکده: مجموعه ای متشکل از دبیران کمیته‌های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور.

۱۰. هیئت نظارت بر شورای صنفی و کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی: شورایی است که وظیفه نظارت بر فعالیت ها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به فعالیت شوراهای صنفی دانشجویی و همچنین کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی دستیاران همان دانشگاه را بر عهده دارد.

۱۱. هیئت مرکزی نظارت بر کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی دستیاران: هیئتی است متشکل از ۹ نفر عضو که نظارت بر عملکرد کلیه سطوح شوراهای صنفی و کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی، همچنین تنظیم، تفسیر و پیشنهاد بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط را برعهده دارد و دبیرخانه آن در معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت مستقر است.

۱۲. کمیته نظارت بر انتخابات: کمیته ای است که برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات، مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیئت مرکزی نظارت در هر دانشگاه/ دانشکده تشکیل می شود.

۱۳. کمیته اجرایی انتخابات: کمیته ای است که برای اجرای انتخابات، مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیئت مرکزی نظارت در هر دانشگاه/ دانشکده تشکیل می شود.

ماده ۲: ارکان تشکیلاتی به شرح زیر است:

۱. شورای صنفی دانشجویی و دستیاران واحدهای دانشگاهی:

- هر واحد دانشگاهی (خوابگاه، دانشکده و مرکز آموزشی درمانی) دارای یک شورای صنفی است. اعضای شورای صنفی واحد با برگزاری انتخابات (با حضور حداقل ۱۵ درصد دانشجویان آن واحد) و کسب بالاترین آرا انتخاب می شوند.

خوابگاه‌ دانشجویی نقش بسیار مهمی‌ در رشد و تعالی دانشجویان دارد - خبرگزاری  آنا

تبصره: خوابگاه هایی که دارای چند ساختمان به صورت مجتمع هستند یک واحد دانشگاهی محسوب شده و روش و فرآیند برگزاری انتخابات با تشخیص و صلاحدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه/ دانشکده است.

- تعداد اعضای شورای صنفی هر واحد متناسب با تعداد دانشجویان آن واحد مطابق جدول زیر خواهد بود:


تبصره: در دانشکده های پزشکی با هر تعداد دانشجو، شورای صنفی واحد شامل ۷ نفر (ترجیحاً با ترکیب دو دانشجوی علوم پایه و فیزیوپاتولوژی، دو دانشجوی کارآموز، دو دانشجوی کارورز، یک دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی) است. چنانچه تعداد کاندیداها از مقاطع مختلف به حد نصاب نرسد سهمیه آن مقطع به دیگر مقاطع که مشارکت بیشتری دارند اضافه می شود.

تبصره: در مراکز آموزشی درمانی پذیرش کننده دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دوسوم اعضای منتخب از میان دستیاران تخصصی، دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشجویان فوق تخصص خواهد بود. با توجه به چرخشی بودن حضور دانشجویان در مراکز آموزشی درمانی انتخاب سه نفر عضو علی البدل در زمان برگزاری انتخابات به منظور جایگزینی احتمالی عضو اصلی منتخب جابجا شده، بلامانع است.

- اعضای منتخب شورای صنفی هر واحد دانشگاهی در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر انتخاب می کنند که وظیفه هماهنگی امور شورای صنفی و امضای مکاتبات را بر عهده دارد.

- دبیران شورای صنفی واحدها در هر مقطع تحصیلی، می توانند حداکثر تا سه دوره متوالی انتخاب و در این جایگاه فعالیت کنند.

- جلسات شورای صنفی واحدها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک) اعضای حاضر در جلسه قانونی است.

۲. کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

امور صنفی و رفاهی دانشجویان شامل دو بخش اختصاصی هر واحد دانشگاهی و مشترک هر دانشگاه است. برای نظارت بر حسن اجرای امور مشترک، کمیته هماهنگی امور رفاهی صنفی مشترک مرکب از سه تا هفت نفر از منتخبان نمایندگان شوراهای صنفی واحدهای دانشگاهی تشکیل می شود.

جلسات این کمیته با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و در محل معاونت برگزار می‌شود. در اولین جلسه کمیته دانشجویان یک نفر را با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر کمیته انتخاب می کند.

۳. مجمع دبیران کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

متشکل از دبیران کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی است که از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون امور صنفی و رفاهی دانشجویی در سطح وزارتخانه تشکیل و جلسات آن برگزار می شود.

تبصره: در نشست سالیانه و بر اساس شیوه نامه مصوب هیات مرکزی نظارت، دو نفر از دبیران کمیته هماهنگی امور رفاهی صنفی دانشجویی و دستیاران به عنوان نماینده جهت شرکت در جلسات هیئت مرکزی انتخاب می شود.

تبصره: در صورت نیاز و با تشخیص هیات مرکزی نظارت، نشست فوق العاده مجمع دبیران کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

تبصره: مکاتبات مورد نیاز از سوی کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی با امضای مشترک دو عضو دانشجویی در هیات مرکزی نظارت در چارچوب مفاد آیین نامه به واحدهای مرتبط در ستاد وزارت بهداشت انجام می‌شود.

تبصره: شورای مشورتی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در حوزه امور رفاهی و صنفی دانشجویان، متشکل از هفت نفر از نمایندگان برگزیده در انتخابات مجمع دبیران کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی تشکیل می شود.

تبصره: همزمان با انتخابات مجمع دبیران کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان حاضر در مجمع دبیران انتخاب و از بین آنها ۷ نفر به انتخاب معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در ترکیب شورای مشورتی قرار می گیرند.

از جمع هفت نفر، یک نفر به عنوان دبیر شورای مشورتی توسط معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت انتخاب و مسئول انجام مکاتبات با معاونت دانشجویی فرهنگی وزارتخانه و پیرامون موضوعات شورای مشورتی خواهد بود.

۴. هیئت نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی واحدها و کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

در هر دانشگاه برای نظارت بر فعالیت و عملکرد شوراهای صنفی واحدها و کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی، اجرای آیین نامه شورای صنفی دانشجویی و دستیاران هیئتی تشکیل می شود.

اعضای هیات نظارت دانشگاه عبارتند از: معاون دانشجویی و فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده وی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه، مدیر امور دانشجویی دانشگاه، مدیر فرهنگی دانشگاه و عناوین مشابه و دو تن از نمایندگان کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی هستند.

۵. هیئت مرکزی نظارت بر کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

اعضای هیئت مرکزی نظارت عبارتند از:

الف) معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (رئیس)

ب) مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت (دبیر)

ج) معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

د) مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت

هـ ) رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

و ) دو نفر از معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی (با حکم رئیس هیئت مرکزی نظارت)

ز ) دو نفر دانشجوی منتخب از سوی مجمع دبیران کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی (با حکم رئیس هیئت مرکزی نظارت)

تبصره: از دو دانشجوی منتخب یکی از بین دانشجویان غیر تحصیلات تکمیلی و دیگری از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

ماده ۳: شرح وظایف به شرح زیر است:

۱. وظایف شورای صنفی دانشجویی و دستیاران واحد:

الف) پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه به منظور رفع مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط و کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی.

ب) تهیه پیش‌نویس شرح وظایف داخلی واحدهای زیرمجموعه شورای صنفی دانشجویی واحد و ارائه آن به کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی جهت تایید.

ج) ارائه گزارش عملکرد ماهانه به کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی.

آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - بیمارستان الغدیر

د) همکاری و تعامل مناسب با سایر اعضای کمیته اجرایی در برگزاری انتخابات دوره بعدی.

هـ ) شورای صنفی هر واحد دانشگاهی صرفاً به فعالیت در امور رفاهی و صنفی دانشجویان همان واحد می‌پردازد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور رفاهی و صنفی دانشجویان و انعکاس مسائل و مشکلات رفاهی و صنفی آنان و پیگیری حل آنها از طریق و مسئولان ذیربط به واحدهای دانشگاهی مربوطه را برعهده دارد.

۲. وظایف کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

الف) پیگیری حقوق صنفی واحدهای دانشگاهی جهت رفع مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم به مسئولان دانشگاه/ دانشکده به منظور بهبود شرایط موجود.

ب) نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های جاری شوراهای صنفی واحدهای زیرمجموعه.

ج) تایید شرح وظایف داخلی شورای صنفی واحدها.

د) ارائه گزارش عملکرد به معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه/ دانشکده.

هـ ) کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی صرفاً به فعالیت در امور رفاهی و صنفی دانشجویان همان دانشگاه/ دانشکده می‌پردازد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور رفاهی و صنفی دانشجویان و انعکاس مسائل و مشکلات رفاهی و صنفی آنان و پیگیری حل آنها از طریق مسئولان ذیربط دانشگاه/ دانشکده مربوطه را بر عهده دارد.

و ) رسیدگی به تخلفات و اعتراض شورای صنفی واحدها و ارجاع تخلفات کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی به هیئت ناظر.

ز) همکاری با کمیته اجرایی جهت برگزاری انتخابات.

ح ) جمع آوری و اولویت‌بندی مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان.

ط) اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص حقوق و تکالیف خود.

ی ) تهیه لیست ساعات فعالیت اعضا و دبیران شورای صنفی منطق با آیین نامه کار دانشجویی.

۳. وظایف مجمع دبیران کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

الف) انتخاب و معرفی دو نفر دانشجو جهت عضویت در هیئت مرکزی نظارت.

ب) انتخاب و معرفی ۱۰ نفر دانشجو جهت عضویت هفت نفر در شورای مشورتی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت.

ج) دریافت گزارش عملکرد کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

د) استماع مشکلات گزارش شده از سوی کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

هـ ) مجمع دبیران کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی صرفاً به فعالیت در امور رفاهی و صنفی دانشجویان می‌پردازد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور رفاهی و صنفی دانشجویان و انعکاس مسائل و مشکلات رفاهی و صنفی و پیگیری حل آنها از طریق مسئولان ستاد وزارت بهداشت با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد.

۴. وظایف هیئت نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی واحدها و کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

الف) اجرای آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران

ب) رسیدگی به تخلفات

ج) نظارت و پیگیری شکایات

تبصره: ریاست جلسات هیئت بر عهده معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه/ دانشکده است.

۵. وظایف هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی و کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی:

الف) نظارت بر اجرای مفاد آیین نامه و دستورالعمل اجرایی

ب) تجدیدنظر آرای هیئت نظارت و کمیته‌های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و همچنین شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه/ دانشکده

ج) تهیه، تفسیر و بازنگری آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران

د) تهیه و تصویب دستورالعمل ها و فرآیندهای مرتبط با کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

هـ) تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری جلسات و مجمع دبیران کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

و) نظارت بر فرآیند انتخاب دو نفر نماینده دانشجویی جهت شرکت در جلسات هیات مرکزی نظارت

ز) نظارت بر فرآیند انتخاب ۱۰ نفر نماینده دانشجویی جهت عضویت و شرکت ۷ نفر در جلسات شورای مشورتی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

ماده ۴: برگزاری انتخابات به شرح زیر است:

۱. برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی و کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی برعهده کمیته اجرایی انتخابات است.

۲. نظارت بر انتخابات برعهده کمیته نظارت است.

۳. انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل و در سال‌های بعد ترجیحاً در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

۴. انتخابات کمیته هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران در واحدها با رای حداقل ۱۵ درصد از کل دانشجویان در همان واحد رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبان کسب نصف آرای مأخوذه است. در صورت عدم کسب آرای لازم (نصف به اضافه یک) انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و کسب نسبی اکثریت آرای مأخوذه، ملاک انتخاب افراد خواهد بود.

۵. تمامی دانشجویان دانشکده ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویی شوند:

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب) التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و قوانین موضوعه کشور.

ج) حسن شهرت، قانون مداری و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای.

د) گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در همان مقطع.

هـ ) دارا بودن معدل کل حداقل ۱۴ برای مقطع کارشناسی، ۱۵ برای ارشد و دکترای حرفه‌ای، ۱۶ برای مقطع دستیاری و دکتری تخصصی.

و ) نداشتن حکم محکومیت در شورای انضباطی.

ز) مشروط نبودن نیمسال پیشین یا نداشتن دو نیمسال مشروطی غیر متوالی.

ح) عدم مسئولیت و عضویت در شورای مرکزی کانون ها و تشکل های اسلامی دانشجویی به صورت همزمان.

ط) هر دانشجو صرفا می تواند در یک شورای صنفی واحد دانشگاهی (خوابگاه، دانشکده و مرکز آموزشی درمانی) عضویت داشته باشد.

ی) ارائه گواهی از معاونت آموزشی مبنی بر اینکه مدت باقیمانده از دوران تحصیل بدون احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود کمتر از دو ترم نباشد (به استثنای دانشجویان کارورز دکتری حرفه‌ای).

ک) دانشجویان مشمول قوانین آموزشی میهمان، نمی تواند عضو شورای صنفی شوند.

۶. مرجع رسیدگی به تایید صلاحیت داوطلبان شوراهای صنفی دانشجویان، کمیته اجرایی انتخابات دانشگاه/ دانشکده است.

۷. وظیفه نظارت و رسیدگی بر شکایات و تخلفات انتخابات در شورای صنفی واحدهای دانشگاه/ دانشکده بر عهده هیئت نظارت دانشگاه/ دانشکده است و در رسیدگی به شکایات و تخلفات کمیته های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و یا در مرحله تجدیدنظر بر عهده هیئت مرکزی نظارت است.

ماده ۵: اختیارات و حدود فعالیت ها به شرح زیر است:

۱. فعالیت ها و مصوبات شورای صنفی واحد، کمیته‌های هماهنگی امور رفاهی و صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی باید در چارچوب فعالیت قوانین و مقررات جاری کشور، بر اساس ضوابط ناظر بر فعالیت های شوراهای صنفی دانشجویی مصوب جلسه ۱۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت نیز در حیطه حقوق صنفی دانشجویی باشد.

۲. شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران در هیچ یک از سطوح، مجاز به انجام فعالیت های علمی، فرهنگی و سیاسی نیستند و فعالیت در امور مذکور بر عهده سایر مجموعه‌های قانونی مرتبط در دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود.

تبصره: اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران در بستر رسانه‌ای مفدا و مورد تایید هیئت نظارت انجام می شود.

ماده ۶: نحوه نظارت بر عملکرد بررسی و رسیدگی به اعتراض، شکایات، تخلفات، انحلال، ابطال و برگزاری انتخابات مجدد شوراهای صنفی مطابق با آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر عهده هیئت نظارت دانشگاه/ دانشکده و هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده ۷: این آیین‌نامه مشتمل بر ۷ ماده، ۳۲ بند و ۱۱ تبصره جایگزین آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور شده و تاریخ ابلاغ در تیرماه ۱۴۰۱ لازم الاجرا است.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
وزیر خارجه عمان: کشورش همواره از مواضع حکیمانه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است
قاطع‌ترین برخوردها با سران اغتشاشگران صورت پذیرد
کره شمالی از الحاق مناطق اوکراین به روسیه حمایت کرد
هشدار یمن به شرکت های غارت کننده ثروت کشورش
فتنه‌انگیزی دشمنان را بیانات رهبر معظم انقلاب روشن کرد
تحویل باقر نمازی به مسقط
از یک کهکشان مارپیچی تصویر خیره‌کننده
ازبکستان با شکست میزبان صعود کرد
اغتشاشات اخیر از تمامی شکاف ‌های موجود در جامعه ایران استفاده کرد
ادامه رکورد صد درصد پیروزی بایرن مونیخ
سازمان ملل بیش از یک میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است
اطلاعیه بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز
هاشمی خواستار شفافیت دولت درباره آینده اقتصاد دیجیتال شد
سخنان روز گذشته ایشان به ناآرامی خاتمه داد
فیلم | شروعی برای ایران
ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی قرار گرفت
بلژیک ممنوعیت استرداد دیپلمات ایرانی را لغو کرد
وزارت دفاع: پلیس مظهر اقتدار کشور است
پرونده قضایی برای «نیکا شاکرمی» تشکیل شد
تایلندحریف ایران در نیمه‌نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا شد
اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی‌های مقام‌های ایرانی است
خوابگاه شهید احدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد
سایت دانشگاه شریف هک شد؟
ثبت‌نام بورس تحصیلی صربستان برای سال تحصیلی ۲۰۲۳
دشمن به‌دنبال راه اندازی حادثه کوی دانشگاه دوم بود
نشست اساتید دانشگاه تهران درباره حوادث اخیر
بازدید طهرانچی از نمایشگاه فناوری نانو
اعلام سهم پرداختی دانشجو برای هزینه‌های غذا
اعلام سهم پرداختی دانشجو برای هزینه‌های غذا
گفتگوی ۹۰ استاد با رویکردهای متفاوت در دانشگاه تهران
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دانشگاه امام صادق در کنکور ۱۴۰۱
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز آزاد شدند
اساتید حقوق دانشگاه‌ها خواستار برخورد با آشوبگران و دروغ‌پراکنان شدند
جو دانشگاه علامه طباطبایی آرام است
طرح جدید مرکز جذب وزارت علوم برای جذب اساتید
شعارهای رادیکال و عبارات زشت در تجمع دیروز شریف
تجمع دانشجویان امیرکبیر در فضایی آرام برگزار شد
بیانیه‌ جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور
برگزاری مجازی کلاس‌های علوم پزشکی اهواز تکذیب شد
دانشجویان بازداشتی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی آزاد شدند
تجمع دانشجویان امیرکبیر در فضایی آرام سپری شد
سامانه رتبه‌بندی معلمان فعال است
نظرسنجی

برخورد سلبریتی‌ها را در حوادث اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟مشاهده نتایج
go to top