تاریخ انتشار: دوشنبه 1401/05/31 - 14:42
کد خبر: 441737

بررسی گزارش مجلس از یک تحقیق و تفحص:

ردپای تخلف دانشگاه آزاد در تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه

ردپای تخلف دانشگاه آزاد در تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه

باتوجه به گزارش تحقیق و تفحص درست است که نهادهای دانشگاهی نسبت به سایر مجموعه ها از تخلف کمتری برخوردار بودند اما این دلیلی نیست که مسئولین این دانشگاه ها پاسخگو نباشند بلکه باید در خصوص تخلفات نفوذ مسئولین خود در شرکت فولاد مبارکه پاسخگو باشند.

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در چند روز گذشته گزارشی با موضوع تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط مجلس منتشر شد که واکنش‌های مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. در این گزارش اعلام شده که شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۹۱/۷۳۴/۵۸۳/۳۰۱/۰۰۰ تومان تخلف داشته و اجزاء این تخلفات به تفصیل همراه با آمار و ارقام در گزارش آمده است. در این میان وجود اسم برخی نهادهایی که طرف قراردادهای متفاوت با این شرکت متخلف بوده‌اند، باعث تعجب مضاعف شد. از این رو در ادامه در گزارشی به بررسی برخی نهادهای دانشگاهی پرداختیم که در این تحقیق و تفحص نام آنها آورده شده است.

لابی دانشگاه آزاد با شرکت فولاد مبارکه

در صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ این گزارش شرح انعقاد قرارداد از طرف این شرکت با دانشگاه آزاد واحد تهران غرب آمده و ادعا شده که شرکت صرفاً به دلیل نفوذ شخص طرف قرارداد، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. تصویر بخش مربوطه در متن گزارش، در ادامه درج می‌گردد:

در تاریخ 98/5/26از سوی معاونت خرید درخواست صدور مصوبه جهت انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی خانم پروین داداندیش (همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق)، تحت عنوان کمیسیون معاملات صادر می گردد. در درخواست مذکور که به امضاء کارشناسان خرید و مدیر قراردادهای خرید و معاون خرید وقت شرکت رسیده عنوان شده: " از آنجائیکه قرارداد مذکور به تأیید مدیرعامل شرکت رسیده، خواهشمند است نسبت به صدور مصوبه اقدام فرمائید". این در حالی است که معاون تکنولوژی شرکت طی نامه شماره 5/91025ت 73000/98به تاریخ 98/6/4 ( 8 روز پس از صدور درخواست مصوبه کمسیون معاملات) با عنوان مدیر قراردادهای خرید بیان می دارد: "با توجه به عدم وجود قرارداد با این دانشگاه ، جهت انجام برخی پروژه های در دست اقدام ونیازهای آتی، دستور انعقاد قرارداد جدید با این دانشگاه به مبلغ 10,000,000,000ریال صادر فرمائید".

در تاریخ  98/5/26 (همان روز صدور درخواست خرید توسط معاون خرید و 8روزپس از صدور درخواست توسط معاون تکنولوژی)، مصوبه کمیسیون معاملات شرکت مبنی بر انعقاد قرارداد" انجام خدمات دانش بنیان و پروژه های تحقیقاتی و خدمات مشاوره ای وآزمایشگاهی با دانشگاه" به صورت ترک تشریفات به دلیل تأیید مدیرعامل ، با مبلغ 10,000,000,000 ریال صادر می گردد. در قرارداد منعقده که با مدت (36) ماه منعقد شده، تأکید می گردد:"

نحوه ارجاع کار از طریق ابلاغ دستورکارپروژه های تحقیقاتی مورد نیاز می باشد."بررسیهای صورت گرفته حاکی است تا تاریخ 1400/4/29جمعاً مبلغ 1,035,259,002ریال در قالب (2) صورت وضعیت با مبالغ یکسان (هریک 517,629,501ریال) هزینه شده است.

درخصوص قرارداد با این دانشگاه ، موارد زیر مطرح است:

اولاً تاریخ درخواست انعقاد قرارداد از سوی واحد درخواست کننده 8روز پس از درخواست معاونت خرید به کمیسیون معاملات می باشد. به عبارت دیگر بدون اعلام نیاز از سوی واحد درخواست کننده، درخواست انعقاد قرارداد به کمیسیون معاملات صادر گردیده است.

• در درخواست معاونت خرید، علت درخواست،" تأیید مدیرعامل" ذکر شده است. این بدان مفهوم است که مدیرعامل بدون وجود ضرورت ، تلویحاً دستور انعقاد قرارداد را صادر نموده است.

• مصوبه کمیسیون معاملات در خصوص مجوز انعقاد قرارداد، در همان روزی که معاونت خرید درخواست خرید داده صادر شده است.

• عملاً درتاریخ انعقاد قرارداد، هیچگونه پروژه تحقیقاتی برای شرکت تعریف نشده و درقرارداد نیز ذکر شده که ارجاع براساس نیازهای آتی شرکت خواهد بود.

• شواهد نشان دهنده این است که مدیر عامل وقت )عظیمیان( متن امضا نشده قرارداد را شخصا به تهران برده و بر خلاف رویه های معمول و با هدف ایجاد تعامل با مقام فوق الذکر نسبت به دریافت امضای طرف قرارداد اقدام نموده است.

موارد فوق بیانگر آن است که شرکت صرفاً به دلیل نفوذ شخص طرف قرارداد، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است.

نکته جالب توجه دیگر در این گزارش وجود نام محمدرضا جعفرآقایی داماد علی اکبر ولایتی، رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد در لیست کسانی است که فاقد صلاحیت فنی و مدیریت در شرکت فولاد مبارکه به کار گرفته شده‌اند.

حال باید پرسید که باوجود اینکه مجموعه هایی مانند شرکت فولاد مبارکه را میتوان با تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی به تخلفات آنها پی برد و رسیدگی کرد اما عملکرد نهادهایی مانند دانشگاه آزاد که فاقد نظارت های دقیق و درست از طرف نهادهای نظارتی خارج از این دانشگاه می باشد را چگونه باید رسیدگی و نظارت کرد؟

ردپای دانشگاه علوم پزشکی همدان در گزارش شرکت فولاد مبارکه