تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16 - 08:47
کد خبر: 443360

بررسی موارد ممنوعیت خوابگاهی؛

مقررات جدید اسکان در خوابگاه‌های متاهلی/فرزند بیشتر امتیاز بالاتر! +جدول

مقررات جدید اسکان  در خوابگاه‌های متاهلی/فرزند بیشتر امتیاز بالاتر! +جدول

جدیدترین آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه های دانشجویی متاهلی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جدیدترین آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی و مجردی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از سوی اداره کل امور دانشجویان وزارت بهداشت ابلاغ شد.

اسناد بالادستی در این رابطه، مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه ۵۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «سیاست های فرهنگی اجتماعی بهینه سازی وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی کشور»، قانون پنجساله ششم توسعه مبنی بر تسهیل و بهبود کیفیت و ماده ۷ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مبنی بر احداث خوابگاه‌های زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی و متاهلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

در این آیین نامه اهدافی از جمله ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی، رفع دغدغه تأمین مسکن، تسهیل و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی از طریق تدوین مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعایت حقوق فردی و جمعی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خودباوری، تامین امنیت و قانونمند کردن سکونت دانشجویان در محیط دانشگاه و توجه به آیین نامه پیوست فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌های دانشجویی پیگیری می‌شود.

آیین نامه در دو بخش نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی و مجردی ابلاغ شده است.

بخش اول؛ نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی

در این آیین نامه خوابگاه متاهلی به محدوده‌ای از فضای در اختیار دانشگاه اطلاق می‌شود که طبق ضوابط، شرایط و به موجب امتیازات تعیین شده در این آیین نامه، با هدف تامین نیازهای رفاهی، معیشتی، فرهنگی و امور فوق برنامه در اختیار دانشجویان متاهل واجد شرایط قرار می‌گیرد.

زندگی متفاوت در «خوابگاه متاهلی» +عکس

نحوه اداره خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی

مدیریت خوابگاه متاهلی و مسئولیت حفظ اموال عمومی، اماکن، تاسیسات، بهداشت و اجرای مقررات عمومی بر عهده اداره امور خوابگاه‌ها است.

در زمان واگذاری خوابگاه کلیه قوانین و مقررات داخلی، نحوه ثبت مشکلات تاسیساتی و معرفی قسمت‌های عمومی، نحوه تقسیم قبوض مصرفی مشترک، مقررات پارکینگ و غیره توسط مسئول خوابگاه صورت می‌پذیرد.

تبصره: ساکنین خوابگاه جهت انجام امور جاری ساختمان اعم از آب، برق، گاز، تعمیر و نگهداری آسانسور و غیره با هماهنگی اداره خوابگاه‌ها می‌توانند، یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند. در صورت تشکیل شورای صنفی دانشجویی و دستیاران این وظیفه بر عهده دبیر شورای صنفی خوابگاه است.

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه موظف است پایان هر نیمسال تحصیلی با تکمیل سامانه رصد فعالیت‌های اداره خوابگاه‌های دانشجویی، گزارش وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی را به حوزه ریاست دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان وزارت بهداشت ارائه کند.

مسئولان دانشگاه ملزم به برنامه ریزی و پیگیری جهت بکارگیری افراد متاهل، متعهد و دارای تحصیلات دانشگاهی (ترجیحاً در رشته‌های روانشناسی و مددکاری اجتماعی یا دارای سوابق فرهنگی) برای تصدی مسئولیت خوابگاه‌های متاهلی هستند.

واحد / سوئیت و اموال در بدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه به ایشان تحویل داده می‌شود و در زمان پایان مدت قرارداد، تسویه حساب و تخلیه خوابگاه، مطابق صورتجلسه گرفته می‌شود. مسئولیت خسارت وارده یا کسر اموال تحویلی به عهده شخص تحویل گیرنده خواهد بود و قبل از تسویه حساب نهایی مبلغ خسارت از آنها دریافت خواهد شد.

تبصره ۱: خسارت ایجاد شده به اموال تحویلی / مصرفی در پایان مدت / تمدید قرارداد توسط اداره امور خوابگاه محاسبه و پس از تایید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه به حساب درآمدهای اختصاصی معاونت دانشجویی و فرهنگی که به تایید مدیریت مالی دانشگاه رسیده است، واریز شود. اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ایجاد شده، نسبت به تمدید کارت سکونت دانشجو اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲: دانشگاه تعهدی طبری در مورد تامین اثاث و وسایل واحد / سوئیت ندارد. نصب کابینت آشپزخانه، وسایل گرمایشی و سرمایشی برعهده دانشگاه است.

تبصره ۳: لازم است کلید یدک کلیه واحد / سوئیت‌ها و اماکن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروری با حفظ امانت داری در اختیار مسئول خوابگاه قرار گیرد. در صورت عدم تحویل کلید یدک مسئولیت هرگونه اتفاقی برعهده تحویل گیرنده واحد / سوئیت خواهد بود.

دانشگاه می‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه متاهلی در حد مقدورات از مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاه برابر مفاد مندرج در آیین نامه فعالیت دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده کند.

لازم است در هر نیمسال تحصیلی شناسنامه واحد / سوئیت توسط اداره امور خوابگاه‌ها تهیه و ثبت شود. این شناسنامه مشتمل بر اطلاعات فنی مربوط به واحد / سوئیت، تعداد دانشجویان به همراه تعداد افراد تحت تکفل، اطلاعات هویتی، اطلاعات دانشجویی، اموال تحویل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی‌های تایید شده است که در اختیار مسئول خوابگاه قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی ساختمانی که در شرایط بحرانی مورد نیاز است، تهیه و در دفتر خوابگاه نگهداری شود.

نصب هر گونه اطلاعیه در محیط خوابگاه فقط با مجوز اداره امور خوابگاه‌ها امکان پذیر بوده و این اداره ملزم به جمع آوری کلیه اطلاعیه‌های فاقد مجوز است.

شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان دانشجویان متاهل

خوابگاه دانشجویی به کلیه دانشجویان متاهل روزانه در تمامی مقاطع بر اساس جدول امتیاز بندی زیر و نظر کمیته اسکان در حد امکانات و مقدورات تعلق می‌گیرد:

در صورت وجود ظرفیت، واگذاری خوابگاه به دانشجویان متاهل شهریه پرداز، مهمان، انتقالی، بین الملل و بورسیه بانظر کمیته اسکان طبق جدول امتیازدهی بلامانع است.

دانشجو موظف است در زمان واگذاری خوابگاه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه عمل کند.

تبصره ۱: حضور همسر در کنار دانشجوی متقاضی خوابگاه متاهلی الزامی است.

تبصره ۲: با توجه به ماهیت خوابگاه متاهلی در صورتی که مشخص شود دانشجو به خوابگاه نیاز ندارد (برای نمونه مدت زیادی در واحد حضور ندارد، از واحد به صورت مجردی استفاده می‌کند، واحد را به دیگران واگذار کرده و غیره) با نظر کمیته اسکان، اسکان وی لغو شده و به دلیل محروم کردن سایر دانشجویان نیازمند خوابگاه، با دانشجوی خاطی برخورد انضباطی خواهد شد.

تبصره ۳: دانشجویانی که وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند مجاز به استفاده از خوابگاه متاهلی نیستند.

تبصره ۴: در صورت برابر بودن امتیاز دانشجویان متقاضی خوابگاه، اولویت با دانشجویان مرد است.

مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه به دانشجویان پس از پایان مدت قرارداد، انصراف، اخراج از دانشگاه یا قطع ارتباط آموزشی (مرخصی تحصیلی و تعلیق انضباطی) باطل و ممنوع است.

تعویض واحد / سوئیتی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروری با تایید اداره امور خوابگاه‌ها، میسر خواهد بود.

در صورت وجود امکانات، دانشجویان واجد شرایط می‌توانند نیمی از دوره تحصیل مجاز (بدون سنوات) را از خوابگاه متاهلی استفاده کنند.

افزایش دوره اسکان در موارد خاص با تصویب کمیته اسکان و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت امکان پذیر است.

چنانچه دانشجوی ساکن خوابگاه در موعد تعیین شده خوابگاه را تخلیه نکند، واحد / سوئیت مربوطه با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف حراست دانشگاه، اداره امور خوابگاه‌ها و نماینده شورای انضباطی طی صورتجلسه ای تخلیه می‌شود.

تبصره: چنانچه نظر کمیته اسکان مبنی بر لغو مجوز سکونت دانشجو در خوابگاه و تخلیه واحد / سوئیت باشد، دانشجو موظف به تکمیل است. در صورت عدم تخلیه واحد / سوئیت، امکان انتخاب واحد و استمرار فرآیند آموزشی دانشجو با هماهنگی معاونت آموزشی می‌تواند محدود شود.

مقررات عمومی خوابگاه‌های متاهلی

هماهنگی تردد برای ساکنین خوابگاه با مسئول خوابگاه است.

مدت مسافرت یا عدم حضور دانشجو، باید قبلاً تعیین شده و دانشجو موظف است پس از پایان مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به مسئول خوابگاه اعلام کند.

دانشجو موظف به پرداخت هزینه‌های جانبی از جمله قبوض مصرفی آب، برق، گاز، تلفن واحد / سوئیت و شارژ ساختمان است. در صورت عدم پرداخت توسط دانشجو، طبق مقررات و با نظر کمیته اسکان برخورد خواهد شد.

کمیته اسکان می‌تواند در صورت صلاحدید و تامین اعتبار بخشی از هزینه‌های مشترک ساختمان را از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تامین کند.

رعایت پوشش مناسب بر اساس آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانونی رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تمامی ساکنین خوابگاه الزامی است.

حمل، نگهداری و نصب تجهیزات ماهواره و نگهداری هرگونه حیوان خانگی در خوابگاه ممنوع است.

نگهداری، توزیع، خرید و فروش و استفاده از ابزار غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، اسلحه سرد و گرم و غیره به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

تخصیص ١٠ درصد بودجه دانشگاه‌ها به متاهل‌ها در ۱۴۰۱/ کمبود ۶۴ هزار خوابگاه  متاهلی در دانشگاه‌های کشورنگهداری و استعمال هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و داروهای روانگردان (از قبیل مواد دخانی، مواد مخدر، مواد محرک و غیره) و وسایل مرتبط با استعمال مواد مذکور در خوابگاه ممنوع است و ضمن معرفی متخلفین به اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان و شورای انضباطی دانشجویان، کمیته اسکان در خصوص ادامه اقامت ایشان تصمیم گیری می‌کند.

تعویض قفل در و سایر اموال واحد / سوئیت مربوطه با هماهنگی مسئول خوابگاه امکان پذیر است.

ساکنین خوابگاه موظف به رعایت حقوق سایرین هستند. در صورت بروز هرگونه مزاحمت، لازم است ساکنین موضوع را جهت رسیدگی به مسئولین ذیربط گزارش داده و کمیته اسکان در این خصوص تصمیم گیری کند.

ساکنین واحد / سوئیت موظف هستند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی، گاز سوز و سیستم‌های گرمایش و سرمایش را خاموش کنند.

دانشجویان اجازه دخالت در امور تاسیساتی ساختمان را ندارند و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی لازم است مراتب را به صورت کتبی به مسئول خوابگاه اعلام کنند. مسئولیت عدم اعلام نیازمندی‌ها یا دخالت مستقیم در امور تاسیساتی که موجب ضررهای احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنان واحد / سوئیت است.

مسئول خوابگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل واحد / سوئیت دانشجویان ندارد و ساکنین مسئول حفظ اموال شخصی خود هستند.

تبصره: در صورت بروز سرقت، ساکنین باید مراتب را به مسئول خوابگاه کتباً گزارش کنند تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی می‌شود.

استفاده از ابزار آلات موسیقی در خوابگاه ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

دانشجو قبل از پذیرش در خوابگاه موظف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر رعایت مفاد این آیین نامه است و عدم رعایت مقررات منجر به لغو مجوز اسکان وی با نظر و تایید کمیته اسکان می‌شود.

شورای صنفی خوابگاه‌ها بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اجرایی انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه‌ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب فعالیت می‌کند.

حضور افراد غیر ساکن تحت عنوان مهمان و غیره، در خوابگاه با هماهنگی مسئول خوابگاه بلامانع است.

تبصره: تمام عواقب و مسئولیت ناشی از حضور افراد غیر ساکن بالاخص فوت و موارد حقوقی به عهده ساکنین واحد / سوئیت مربوطه است و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

جهت حضور مهمانان دانشجویان اتباع غیر ایرانی اخذ مجوز از حراست دانشگاه الزامی است.

دانشگاه تعهدی در خصوص تامین پارکینگ جهت دانشجویان خوابگاه نداشته و در صورت وجود پارکینگ و ظرفیت، مسئول خوابگاه نسبت به زمانبندی استفاده از پارکینگ (صرفاً یک خودرو جهت هر خانواده) اقدام می‌کند.

برگزاری هرگونه مراسم از جمله جشن و سوگواری با نظر و هماهنگی رئیس اداره امور خوابگاه‌ها امکان پذیر بوده و بدیهی است احترام به شعائر مذهبی و محلی در مناسبت‌های مختلف به خصوص ماه‌های محرم و رمضان و نیز هنگام برپایی مراسم رسمی در خوابگاه توسط ساکنین ضروری است.

گزارش از محمد رمضانی

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
درگیری مسلحانه در دانشگاه علوم تحقیقات/ اعتراضات در دانشگاه وارد فاز مسلحانه شد +فیلم
تصاویر| دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب
طرح استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد
نماینده مجلس جیک و پوک پزشکان در مجلس را فاش کرد/ چپ و راست ندارند همه باهم هستند +فیلم
رکورد جدید بروزوویچ در تاریخ جام جهانی
اقدام حیرت‌آور در دانشگاه شریف/ نماینده داعش در دانشگاه شریف از زاکانی سوال کرد +فیلم
تصاویر| قالیباف در کنار دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس
رئیسی فردا از برنامه‌های بذرپاش دفاع می‌کند
تصاویر| سخنرانی زاکانی در دانشگاه شریف
قرارداد کی‌روش لو رفت/ روزنامه عربستانی مبلغ قرارداد کی‌روش را فاش کرد
سرمایه‌گذاری چین در قطر به معنای دور زدن ایران نیست
لبه آیفون ۱۵مدور می شود
واکنش سرمربی برزیل به انتقادات از حرکات موزون بازیکنان
محکومیت طبری به علت جرم پولشویی
محکومیت انفجارهای مزارشریف و جلال آباد توسط ایران
زاکانی دانشجوی شریف را با خاک یکسان کرد/ گلوت رو بمال گیر نکنه +فیلم
تیکه سنگین زاکانی به یکی از دانشجویان دانشگاه شریف/ یادم باشه بهت جایزه بدم +فیلم
بیانیه سازمان امور دانشجویان در آستانه روز دانشجو
عصبانیت شدید زاکانی در دانشگاه شریف/ چاقو کش خائن! +فیلم
افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر انقلاب دیدار کردند
تصاویر| قالیباف در کنار دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس
تصاویر| سخنرانی زاکانی در دانشگاه شریف
بیانیه سازمان امور دانشجویان در آستانه روز دانشجو
تصاویر| هادی طحان‌نظیف حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی
پیام زلفی‌گل به مناسبت روز دانشجو
گنجی: صلابت و اقتدار میهن حاصل آگاهی و توانمندی هوشمندانه دانشجویان
فعال شدن لیگ استانی و کشوری سه ورزش دانشگاهی
استکبار ستیزی با جنبش دانشجویی گره خورده است
از امروز آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی
به دنبال اختلاف افکنی بین جنبش های دانشجویی در کشور است دشمن
واکنش دانشجویان به اشتباه شهردار
به مناسبت روز دانشجو سخنگوی دولت به دانشگاه علم و صنعت می رود
تلاش ۳۵ استارت آپ دانشجویی برای توسعه بازار نانو
شناسایی ۶ هزار و ۷۰۰ نیاز پژوهشی در کشور
نظام آموزشی دانشگاه پیام نور بازنگری می‌شود
محموله ۵۰ میلیاردی قاچاق در نیشابور توقیف شد
شرایط پرداخت وام به دانشجویان ترم اضافه و مجازی اعلام شد
سامانه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رونمایی شد
رئیس سازمان نظام پزشکی به جای علویان امضا می‌زند
تعلل در برخورد با عناصر آشوبگر در دانشگاه‌ها مبهم است
بخشنامه اعمال آخرین مدرک تحصیلی معلمان ابلاغ شد
نظرسنجی
با توجه به نتایج مرحله گروهی، به نظر شما قهرمان جام جهانی 2022 قطر کدام تیم خواهد بود؟
مشاهده نتایج
go to top