تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05 - 13:01
کد خبر: 459133

بهترین روش‌ها برای دستیابی به بهبود اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) در تولید

بهترین روش‌ها برای دستیابی به بهبود اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) در تولید

اگر فرمول OEE شما به ۱۰۰٪ منجر شود، به این معنی است که تجهیزات شما ۱۰۰٪ قطعات مطابق با مشخصات - را تا حداکثر ظرفیت و بدون زمان توقف برنامه ریزی نشده تولید کرده است. این هدفی است که سازندگان به ویژه هنگام اجرای استراتژی‌های تعمیر و نگهداری OEE باید تلاش کنند به آن برسند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، بهبود بهره‌وری، کارایی و اثربخشی تولید هدفی است که در بین هر شرکت تولیدی مشترک است. در مسیر پیگیری بهبود، روشی که با آن موفقیت را اندازه‌گیری می‌کنید در روشن شدن نتایج بسیار مهم است. یکی از بهترین معیارهای مورد استفاده برای بهبود در تولید، OEE (اثربخشی کلی تجهیزات) است. در ادامه به این سوال که "OEE چیست پاسخ خواهیم داد؟ و نگاهی عمیق به هر یک از عوامل موثر می‌اندازیم.

اثر بخشی کلی تجیزات در تولید چیست؟

در یک تعریف گسترده، اثربخشی کلی تجهیزات یک آمار کلی از یک ماشین یا گروهی از ماشین‌های مشابه بوده و زمان کارکرد تجهیزات، خروجی کلی و خروجی با کیفیت را محک می‌زند. OEE خروجی‌ها و نتایج واقعی را در چندین حوزه با نتایج استاندارد یا مورد انتظار مقایسه کرده و یک عدد کلی تولید می‌کند که می‌تواند به عنوان مبنا برای پیشرفت‌های آینده استفاده شود. فرمول کلی OEE عبارت است از قابلیت دسترسی × کیفیت × عملکرد ، ضربدر سه درصد برای تعیین عدد نهایی.

OEE در تولید یکی از سازگارترین، قابل اعتمادترین و عملی ترین راه ها برای اندازه گیری بهره‌وری است. OEE به صورت درصد اندازه گیری می‌شود و نشان دهنده نسبت زمان عملیاتی است که صرف تولید قطعات قابل استفاده می شود، به عبارت دیگر، زمانی که در برآورده‌کردن اهداف عملیاتی مؤثر یا پر‌بازده است.

اگر فرمول OEE شما به 100٪ منجر شود، به این معنی است که تجهیزات شما 100٪ قطعات مطابق با مشخصات - را تا حداکثر ظرفیت و بدون زمان توقف برنامه ریزی نشده تولید کرده است. این هدفی است که سازندگان به ویژه هنگام اجرای استراتژی‌های تعمیر و نگهداری OEE باید تلاش کنند به آن برسند.

اگر نمی‌دانید که چگونه نقاط داده OEE را اندازه‌گیری کنید، می‌توان آنها را با استفاده از روش‌های زیر محاسبه کرد:

 

قابلیت دسترسی

شاخص در دسترس بودن، زمان واقعی تولید ماشین را با زمان استاندارد یا مورد انتظار مقایسه می‌کند. این اندازه‌گیری در زمان خرابی غیرمنتظره و سایر تلفات تولید - مانند زمان راهاندازی و تنظیم نقش دارد. با این حال، این شاخص در زمان توقف برنامه‌ریزی شده یا زمان‌بندی شده (تعمیرات برنامه‌ریزی شده و استراحت‌های ناهار) نقشی ندارد. در دسترس بودن به عنوان زمان واقعی موجود (زمان برنامه‌ریزی شده منهای زمان توقف برنامه‌ریزی نشده) تقسیم بر زمان اجرای برنامه‌ریزی شده محاسبه می‌شود که در نتیجه آن یک درصد حاصل می‌شود.

عملکرد

عملکرد از کل خروجی تجهیزات در یک دوره زمانی معین (مانند یک جابجایی) تشکیل می‌شود که به خروجی مورد انتظار مربوط است. این شاخص یک عدد خام است که شامل تمام واحدهای تولید شده، اعم از آن‌هایی که پذیرفته شده یا رد شده‌‌اند، می‌شود. معیار عملکرد با تقسیم تولید کل قطعه بر تولید استاندارد یا مورد انتظار محاسبه می‌شود. خروجی استاندارد را می‌توان توسط اسناد OEM حاصل نمود یا با محاسبه میانگین‌های خروجی در یک دوره طولانی به دست آورد.

 

کیفیت

اولین خروجی درست تجهیزات را اندازه‌گیری کرده و بینشی درباره زمان از دست رفته به دلیل تعمیرات، مردود شدن محصول و فرآیندهای ثانویه ارائه می‌کند. شاخص کیفیت با تقسیم اولین خروجی درست بر کل خروجی واقعی به دست می‌آید.

هنگامی که هر یک از این درصدها را محاسبه کردید، آن‌ها را در هم ضرب کنید تا به OEE خود برسید. همچنین می‌توان با معادله زیر به یک محاسبه OEE سریع و تقریبی رسید: زمان چرخه ایده‌آل برای یک قطعه، ضربدر تعداد کل قطعات تایید شده در یک دوره زمانی معین. این حاصل ضرب را به دست آورید و آن عدد را بر کل دوره زمانی مورد نظر تقسیم کنید (از سازگاری واحدهای اندازه‌گیری در تمام جنبه‌های معادله مطمئن شوید).

 

بهترین روش‌های OEE

توجه به این نکته مهم است که OEE به خودی خود اهمیت چندانی ندارد. معیار OEE در برابر سایر امکانات، یا حتی سایر ماشین‌ها یا فرآیندهای موجود در تأسیسات شما، درک عملی را به همراه نخواهد داشت. وقتی OEE را که در آن داده‌ها به بهترین وجه به عنوان معیاری برای بهبود بهره‌وری تولید در آینده استفاده می‌شوند، برای چندین ماشین محاسبه می‌کنید، همیشه شباهت‌ها را - یعنی ماشین‌ها و فرآیندهای مشابه هم را با یکدیگر مقایسه کنید.

بهترین روش‌ها برای دستیابی به بهبود اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) در تولید

چندین روش برتر برای OEE در تعمیر و نگهداری می تواند به حفظ و بهبود OEE شما کمک کند. که عبارتند از:

• کاهش زمان خرابی: تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و پیش‌بینی‌کننده مناسب می‌تواند زمان خرابی برنامه‌ریزی‌نشده را کاهش، آمار دسترسی را بهبود و OEE کلی را افزایش دهد.

• کارگران ماهر: کارگران با تخصص کامل در فرآیندهای خاص تعمیر و نگهداری می‌توانند با استفاده از دانش خود برای نگهداری سریع تجهیزات برای نتایج بهینه، زمان کارکرد دستگاه را بهبود بخشند و نرخ کیفیت را افزایش دهند. کاهش زمان راه‌اندازی معیار دسترسی را افزایش می‌دهد و توان عملیاتی بهبود یافته ممکن است اندازه‌گیری‌های عملکرد و کیفیت را افزایش دهد.

• داده‌ها و فناوری: ماشین آلات متصل، حسگرها، سیستم‌های کامپیوتری مدیریت تعمیرات (CMMS) ، نرم افزار oee و سایر فناوری‌های پیشرفته می‌توانند دقیق ترین اطلاعات را در مورد خروجی واقعی شما ارائه دهند و در طول زمان یک تصویر کلی دقیق و مفصل از انتظارات عملکرد فراهم آورند. با در اختیار داشتن این اعداد، می‌توانید مطمئن باشید که محاسبه OEE شما تا حد امکان دقیق، سازگار و موثر است.

 

نحوه بهبود اثربخشی کلی تجهیزات در تولید

چند راه وجود دارد که تولیدکنندگان می‌توانند معیارهای اثربخشی را بهبود بخشند. این موارد شامل:

• تعیین دارایی‌های حیاتی: شناسایی و تمرکز بر روی تجهیزات و اجزایی که عوامل اصلی مقیاس OEE هستند، به ویژه آن‌هایی که به زمان کارکرد ماشین آلات کمک می‌کنند و به عنوان در دسترس بودن اندازه گیری می‌شوند.

بهترین روش‌ها برای دستیابی به بهبود اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) در تولید

• ارتقاء قابلی‌ های IIoT که بر گردآوری و اتوماسیون داده‌ها در زمان واقعی تمرکز دارد: جمع‌آوری و نظارت بر داده‌ها از جمله موثرترین راه‌ها برای کاهش یا حذف زمان خرابی برنامه‌ریزی نشده دستگاه‌ها است و حسگرهای صنعتی مقرون به صرفه‌ترین راه برای اجرای این استراتژی‌ها هستند.

• یک تکنسین را به عنوان ناظر پیاده سازی و نظارت OEE تعیین کنید: مادامی که هر اپراتور و تکنسینی باید از استراتژی بالا به پایین OEE آگاه باشد، اطمینان از وجود پرسنل متعهد که به شدت بر نظارت OEE تمرکز کنند نیز حیاتی است، زیرا این روش اجرا اغلب به روش‌های جدید کاری و اندازه‌گیری نیاز دارد.

• از تجسم داده‌ها برای نمایش همزمان OEE برای کارکنان استفاده کنید: OEE یک معیار مداوم است و هر دقیقه از کار افتادگی و هر قطعه مردود شده از رتبه آن کم می‌کند. با نمایش همزمان معیارهای عملکرد، کارمندان با نگاه صد در صدی بر روی هدف در دست افزایش OEE متمرکز خواهند ماند.

• تمرکز بر افزایش تعامل و ارتباطات کارکنان، که منجر به بهره‌وری بالاتر و حوادث/نقایص کمتر می‌شود: با ایجاد حس خرید و مالکیت بر OEE و سایر معیارهای عملکرد، کارکنان بیشتر درگیر و متمرکز بر وظایف خود خواهند بود و احتمال این که اشتباهاتی مرتکب شوند که بتواند خطرات ایمنی ایجاد کند و در عین حال OEE را نیز کاهش دهد بسیار ضعیف خواهد بود.

• بررسی منظم عملیات روزانه در بخش‌های مختلف فرآیند تولید را زمان بندی کنید: بررسی OEE نباید سالانه یا فصلی باشد – نظارت هر چه بیشتر بر عملیات که با داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق حسگرهای صنعتی تسهیل می‌شود، حیاتی است. بررسی روزانه و حداقلی عملیات حفظ تمرکز بر جایی که باید باشد را تضمین می‌کند.

نقش نرم افزار cmms در بهبود شاخص OEE

نرم افزار تعمیر و نگهداری (CMMS) تنها ابزاری است که می‌تواند میزان اثربخشی تجهیزات OEE را در اختیار مدیران قرار دهد. پرسنل بخش تعمیر و نگهداری با ثبت اطلاعات دقیق و منظم از کلیه فرآیندهای روزانه، هفتگی و ماهانه در نرم افزار CMMS نقش راهبردی در ارائه گزارشات شاخصی و تحلیلی از روند روبه رشد سازمان دارند. نرم افزارهای CMMS علاوه بر شاخص اثر بخشی تجهیزات، دیگر شاخص‌های پرکاربرد حوزه نت را نیز برای بهبود عملکرد نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

نرم افزار تعمیر و نگهداری آلکا

نرم افزار نگهداری تعمیرات آلکا یک نرم افزار CMMS استاندرد است که توسط مهندسان جوان کشور طراحی و ارائه شده‌است. نرم افزار CMMS آلکا هم اکنون در بیش از 200 واحد صنعتی و تولیدی کشور راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. نرم افزار آلکا با سابقه 17 ساله در زمینه راه‌اندازی سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری در صنایع مختلف، این اطمینان را ایجاد می‌کند که واحدهای صنعتی با فراغبال از این نرم افزار برای بهینه‌سازی بخش نت در سازمان استفاده نمایند. نرم افزار CMMS آلکا با توجه به نیاز صنایع مختلف توسعه یافته است که بتواند کلیه نیازهای منحصر به فرد صنایع مختلف را پوشش دهد. مهندسین صنایع همواره با این چالش مواجه هستند که نیازهای تجهیزات یا ماشین آلات با یکدیگر متفاوت هستند و نرم افزار CMMS باید انعطاف پذیری بالایی برای غلبه بر این چالش داشته باشد. نرم افزار تعمیر و نگهداری آلکا با توجه به نیاز هر صنعت توسعه یافته و نسخه‌های اختصاصی صنایع را ارائه نموده است. جهت آشنایی با این نرم افزار به سایت www.PmEm.ir مراجعه نماید.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
آخرین جمله عامل به هلاکت رساندن ۸ اسرائیلی/ تک تیرانداز ماهر... +عکس
تیترهای جنجالی روزنامه‌های شنبه ۸ بهمن/ تیتر کیهان برای جمهوری آذربایجان +عکس
عکس| پخش شیرینی در فلسطین برای هلاکت ۸ صهیونیست
عکس| هلاکت صهیونیست‌ها در عملیات انتقامی مقاومت
شکست پرسپولیس با امضای ستاره ماتادور
شماره پنجاه و دوم نشریه دانشجویی « کاکتوس »منتشر شد+ دانلود
واکنش فرمانده ناو سبلان به توهین‌‌های علی کریمی
شماره جدید نشریه دانشجویی « موذن »منتشر شد+ دانلود
فیلم| اعتراف اولیه ضارب حمله به سفارت جمهوری آذربایجان
فیلم| هتک حرمت قرآن کریم؛ این‌بار در دانمارک!
نامه شورای رقابت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران ضرر زد
نباید حادثه سفارت آذربایجان بر مناسبات دو کشور تأثیر منفی بگذارد
«تیام» جزو گزینه‌های استقلال نیست
تشخیص حق و باطل در جنگ سخت، راحت است
کرملین با ترامپ به توافق رسید
آمار مبتلایان به کرونا در کشور روندی کاهشی دارد
تازه‌ترین خبر از وضعیت بازیکن مصدوم تراکتور
گوگل مجبور به تغییر شیوه فعالیت اندروید در هند شد
تربیت نیروی متخصص برای فعالیت‌های اقتصادی دریا محور ضروری است
فاصله روستاها تا آبادانی
باید در مقابل رویکرد کتمان و تحریف دشمن، تبیین کرد
نظرسنجی
آیا سهمیه اعضای شورای شهر تهران برای جذب 2 نفر بدون در نظر گرفتن مدرک و سابقه کار همانند یک دختر دهه هشتادی را درست می‌دانید؟
مشاهده نتایج
go to top