تاریخ انتشار: چهارشنبه 1402/07/05 - 09:05
کد خبر: 482981

پرونده ویژه| جریان شناسی احزاب در انتخابات ۱۴۰۲ «بخش‌سوم»؛

انتصابات حاشیه‌ساز/ علنی شدن اختلافات در اردوگاه اصلاحات

انتصابات حاشیه‌ساز/ علنی شدن اختلافات در اردوگاه اصلاحات

بررسی روند تحرکات اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش روی مجلس بیانگر آن است که جریان اصلاحات همچنان درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات دچار چالش‌های اساسی هستند.

به گزارش گروه سیاسی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همزمان با نزدیک شدن به دوازدهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی، احزاب و جریانات سیاسی برای بدست آوردن کرسی‌های این دور از انتخابات تحرکات خود را آغاز نموده اند اما بنظر می‌رسد بطور کلی همچنان ابهامات زیادی از نحوه آرایش و چینش احزاب در دور پیش رو وجود دارد.

اخیرا نیز برخی از اخبار مربوط به انتصابات تازه در جبهه اصلاحات حواشی زیادی را برانگیخته است که در این گزارش قصد داریم ضمن نگاهی بر این موضوع مروری بر بخشی از گزارش‌ «خبرنامه دانشجویان ایران» در خصوص نزاع اصلاح‌طلبان در صحنه و جریان شناسی آن داشته باشیم.

نزاع اصلاح‌طلبان در صحنه

بررسی روند تحرکات اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش روی مجلس بیانگر آن است که جریان اصلاحات همچنان درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات دچار چالش‌های اساسی هستند، مدافعان تحریم انتخابات که هسته سخت این جریان را نمایندگی می‌کنند و از آن‌ها تحت عنوان اصلاح‌طلبان ساختاری یاد می‌شود، با شرط‌‌گذاری برای نهاد‌های قانونی، تلویحا یا تصریحا از تحریم انتخابات سخن می‌گویند.

عناصر این جریان بعضا به دلیل سوابق محکومیت و جرایم امنیتی، هیچ نقطه بازگشتی برای خود تصور نمی‌کنند، بنابراین چاره کار را در تحریم می‌بینند. سوی دیگر، اما اصلاح‌طلبان نهادی هستند که به رغم انتقاداتی که دارند، حاضر نیستند با هسته سخت اصلاحات همسو شوند و بلکه اصرار به حضور در انتخابات بر اساس چارچوب‌های قانونی دارند. این جریان اگرچه درصد قابل توجهی از اصلاحات را در برمی‌گیرند، اما اقتدارگرایی هسته سخت مانع از نقش‌آفرینی بیشتر آن‌ها شده است.

با این حال، بررسی جدیدترین کنش‌های اصلاح‌طلبان بیانگر آن است که آنان برای جلوگیری از اختلافات درونی، می‌کوشند به کارنامه خوانی حاکمیت یکدست طی دو سال گذشته بپردازند و به موجب آن مجموعه گزاره‌های معناداری را علیه نظام طرح و بیان کنند. 

اصلاح‌طلبان به باقی بودن شکاف میان قدرت و مسئولیت حتی در حاکمیت یکدست اشاره و مسئله اساسی را وضوح یافتن این واقعیت بیان می‌کنند که ساختار جمهوری اسلامی اصولاً نیازمند اصلاحات است. 

اصلاح‌طلبان با بیان اینکه مشکل کنونی کشور به دیدگاه مسئولان ارشد نظام باز می‌گردد که همچنان به «انقلاب دائمی» می‌اندیشند، تأکید می‌کنند که مسئولان ارشد نظام دنبال «هدایت انقلابی» جامعه به‌سوی تمدنی مذهبی و فراملی هستند و برای طرح‌هایشان هم پاسخگو نیستند.(جزئیات بیشتر) 

انتصاب حاشیه ساز در جبهه اصلاحات

هنـوز ۶ مـاه تا موعد انتخابات مجلس شورای اسامی مانده و به نظر نمی رسد کـه اصلاح طلبان بخواهنـد و مهمتر بتوانند نقش آفرینی تعیین کننده ای داشـته باشـند. این موضوع پـس از آن مطرح شـد که رییس جبهه اصلاحات تغییر کرد که این موضوع باعث بـروز انتقاداتی در میان اصلاح طلبان شد.

اما در کنار انتقـادات درون گروهـی اصلاح طلبان، برخی از رسانه های نزدیک بـه اصولگرایـان نیـز بر همان خطی می روند که برخـی از چهره هـای اصلاحات پیـش گرفته اند. اوایل تیر ماه گذشـته انتخابات جبهه اصاحات برگزار شد و با رای اعضا آذر منصوری جایگزین بهزاد نبوی شد.

ایـن تغییر اما بـه مذاق برخی از اصلاح طلبـان خوش نیامد. بیشـتر افرادی که نسـبت به ایـن انتخاب واکنش منفی داشـتند، از طیف کارگزاران و چهره های همسو با آنها بودند. حالا سه ماه بعد از انتخابات ریاست جدید جبهه اصلاحات، حواشـی این جابجایی همچنـان ادامـه دارد، در جدیدترین مورد، غامحسـین کرباسـچی از چهره های شاخص حزب کارگزاران، بـاز هم بـه این ماجرا اشـاره کرده اسـت، او کنار رفتن بهـزاد نبـوی و سر کار آمـدن آذر منصـوری را یک (خسران) برای اصلاح طلبان دانسته اسـت.

کرباسچی در اظهاراتی به تندی نسبت به انتخاب منصوری انتقاد کرده و گفتـه اینکه اصلاحات از نبوی عبور کرد و یـک خانم را در این مقام از حزب اتحاد گذاشـت، یک خسـران برای اصلاح طلبان است.
البته او بعدا در توضیحاتی که ارائه کرده گفته که منظورش به لحاظ جنسیت نبوده اسـت. او در پاسـخ به سوالی که آیـا این انتخاب و سـایر تصمیمات جبهـه اصلاحات تحت تاثیر ابراهیم اصغرزاده، محسن امین زاده و محسـن میردامـادی بـوده، تاکید کـرده کـه »اینکه بگوییـم این سه نفـر بـه آقایان خاتمـی، نبوی، نوری، تـاج زاده و اینهمـه آدم های سیاسی ... که جبهه اصلاحات بـا آنها کار می کنـد، خط می دهنـد و روی انگشت خود می چرخانند، بـه نظرم این سـخنان تخیات اسـت.

 برخی از رسـانه های اصولگرا نسبت به این انتخاب موضـع منفـی گرفتنـد و آذر منصوری را فرد تحمیلی از سوی مصطفی تاجزاده به محمد خاتمی دانسـتند. این در حالیسـت کـه این جبهه را تعـداد زیادی از شـخصیت های حقیقـی و حقوقـی بـه نمایندگـی از احزاب و تشـکل های اصلاح طلب تشـکیل می دهند. با این وجود برخی ناظران معتقدنـد در میان اصلاح طلبان آن طیفـی کـه بـه دنبال حضور در حاکمیت هسـتند، در دسـته منتقدان انتخاب آذر منصوری قرار دارند.

با نگاهی به منتقـدان، نام حزب کارگزاران و برخی چهره هایی که برای انتخابات مجلس آسـتین بالا زده بودنـد، در میان منتقدان دیده می شـود. برخی دیگر از چهره هایی کـه بـا برنـد اصلاح طلـب در سیاست حضور دارند نیز بر همین منوال حرکت می کنند؛ به عنوان مثال محمدعلی وکیلی نماینده مجلس دهم نیز گفته بود که وقتی آقای نبوی از ریاسـت جبهه اصلاحات مـی رود، معنایـش ایـن اسـت کـه کف و سقف جریـان اصلاحـات بـا یک دیگر خیلی فاصله گرفته اسـت.

علنی شدن اختلافات در اردوگاه اصلاحات

در همین راسـتا، چند روز پس از این تغییر، نشـریه نزدیک به اصولگرایان، در یادداشتی نوشت که انتخاب آذر منصوری حساسیت ها را نسبت به این اردوگاه بیشتر کرده و عبور از موانع را سخت تر خواهد کرد. حساسیت هایی که در زمان ریاست بهزاد نبوی وجود نداشت.

این نشریه در ادامه خطاب به اصلاح طلبانی که می خواهند سهمی در قدرت داشته باشـند توصیه هایی کرده است: اصلاح طلبـان اگـر می خواهنـد در ایـن مقطـع تاریـخ به رسـالت خـود بـه خوبی عمـل کنند و سـهمی در قدرت داشـته باشـند، باید تلاش کنند تا موانع تکاپوی انتخاباتی خـود را کنـار بگذارند. به واقع میدان به طیف رادیکال نداده و آنها را حاشیه نشین کنند.

در ادامـه توصیه های نشریه اصولگرا بـه اصلاح طلبانی که می خواهند سهمی در قدرت داشته باشند، از اعضای این طیف خواسـته تا مدیرانی را که تدبیر و عقانیت را بر احساسات و هیجانات ترجیـح می دهنـد، در صدر اردوگاه خود بنشانند و تاش کنند شرایط را بـرای بازی بزرگ اسفندماه آمـاده کنند. بنا به تاکید این نشریه، چنیـن آرایشی است کـه می توانـد پالس مثبـت برای دیگر بازیگران انتخابات داشـته باشد و آنان نیز در حرکتی وفاق گونه بـه استقبال ایـن تغییـر رفتـار اصلاح طلبـان خواهنـد رفت.

در کنار توصیه های انتخاباتی این نشـریه بـه اصلاح طلبان، رسانه های اصولگرایـان نیز به تندی از این تغییر در جبهه اصلاحات انتقـاد کردند.  برجسته کردن اختلافات در جریان اصلاحات بـه نظر می رسـد انتقادات مطرح شـده از سـوی این طیف رسانه هـای اصولگـرا و برجسـته کردن نقدهـا در جریان اصلاحات بـه ایـن انتخاب، فارغ از مخالفت بـا حضور آذرمنصـوری در رأس ایـن تشکیلات، پهـن کردن یـک دام جلـوی پـای اصلاح طلبانی باشـد که گزینه حضور در انتخابـات را در شـرایط فعلی پذیرفتـه اند.

 برهمین اساس نیز برخی تحلیلگران معتقدند، علنی شدن اختلافات در اردوگاه اصلاح طلبی و بهره برداری رسانه های اصولگرا از آن مـی توانـد دامی پیش پای جریانی باشـد که حضورش در قدرت به حداقل ممکن رسیده است.

گزارش از محمد جهاد

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
لحظه سوار شدن تتلو داخل ماشین پلیس در ایران
تنفس مصنوعی به صف از هم پاشیده ضدانقلاب
این نامه بی‌سابقه گوترش خشم اسرائیل را برانگیخت ؛ ماده ۹۹ فعال می شود؟
شایعه عجیب پس از حذف پرسپولیس/ برگزاری دربی در قطر؟
سرپرست باشگاه سپاهان مشخص شد؛ سمت جدید محمدرضا ساکت پس از استعفا
جزئیات دقیق افزایش حقوق کارمندان ؛ مالیات حقوق‌بگیران برای سال آینده افزایش می یابد؟
مدیر عامل تیم مهم لیگ برتر استعفا کرد
امروز پنجشنبه، آلودگی هوا در تهران در چه وضعیتی قرار می گیرد؟
فرصت کمیاب برای دانشجویان؛ صدور گواهینامه رانندگی بین المللی
یک ترفند ساده برای امنیت وای‌فای | با این روش هک نمی‌شوید
سرمایه‌گذاری جالب ایلان ماسک برای پروژه زندگی در مریخ
این خوردنی‌ها تمرکز شما را افزایش می‌دهند
کمبود خواب با ابتلا به این بیماری ارتباط نزدیک دارد
تلاش کاخ سفید برای تبرئه اسرائیل در کشتار غزه
چگونگی مراقبت از دانش‌آموزان در آلودگی هوا
این بار بهانه یحیی چیست؟!
برای بهبودی سریع سرماخوردگی چه کنیم؟
ایران روی خط سنگ کلیه
به میدان نگاه کنید
صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ آذر
۱۶ آذر نمادی مهم در جهت کرامت ایرانی آزاده بوده است
تشریح جزئیات آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
گنجی: روز دانشجوی امسال به دلیل نگاه دقیق نسل آگاه دانشگاهی به حوادث غزه متفاوت‌ است
۱۶ آذر ۱۳۳۲ از زبان دانشجویان امروزی
دانشگاه شیراز در جایگاه نخست ملی رتبه بنی پایداری قرار گرفت
تسهیل تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
گزارش وضعیت تخصیص ردیف استخدامی عضویت هیأت علمی به نخبگان اعلام شد
مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور رئیس مجلس
بیانیه جامعه اسلامی مدیران به مناسبت روز دانشجو
در حوزه ناباروری گام‌هایی در سطح جهانی برداشته‌ایم
لیست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
دانشجویان با معرفی ماهیت اسرائیل به ملتهای دنیا خودآگاهی جهانی علیه صهیونیستها را سرعت می‌بخشند
بلاتکلیفی داوطلبان برای ثبت‌نام در کنکور فرهنگیان
پرداخت ۳۰‌ درصد از پاداش فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ تا فردا
تصاویر| آئین روز دانشجو در دانشگاه امام حسین(ع)
تصاویر| برگزاری «زنگ فرهنگ» در شریف
افزایش سطح سواد سلامت دانشجویان در دانشگاه‌ها ضروری است
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top