تاریخ : 1393,چهارشنبه 17 ارديبهشت01:36
کد خبر : 128546 - سرویس خبری : خبرنامه

آموزش خبرنگاری در کمتر از یک ساعت

آموزش خبرنگاری در کمتر از یک ساعت

خبرنامه دانشجویان ایران: برای دریافت این فایل روی دانلود کلیک کنید.


کد خبرنگار : 16