تاریخ : 1393,دوشنبه 10 شهريور15:04
کد خبر : 140688 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

«توفیقی» با وزارت علوم خداحافظی کرد

خبرنامه دانشجویان ایران: جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا از وزارت علوم رفت و بازگشت وی منوط به درخواست سرپرست جدید وزارت علوم است.

به گزارش فارس، یک منبع آگاه ضمن تائید ترک وزارت علوم از سوی جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا، گفت: با توجه به اینکه جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا بوده است و در حال حاضر فرجی دانا دیگر وزیر علوم نیست بنابراین توفیقی نیز به طور طبیعی سمتی در وزارت علوم ندارد.

وی افزود: براساس قانون اگر نجفی تمایل به حضور توفیقی داشته باشد باید دوباره به وی پیشنهاد دهد ولی در حال حاضر به طور قانونی توفیقی سمتی در وزارت علوم ندارد.